Haberler


17025 Yeni Kapsam

TS EN ISO 17025 YENİ KAPSAMIMIZ
Deneyi Yapılan Malzemeler / ÜrünlerDeney AdıDeney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Termal Konfor
Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin DeğerlendirilmesiTS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların BelirlenmesiTS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma / Işık Şiddeti Düzeyinin ÖlçümüCOHSR-928-IPG- 039
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespitiTS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün ÖlçülmesiTS EN ISO 9612
İş Hijyeni TitreşimTüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiTS ISO 2631-1(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni TitreşimKişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve DeğerlendirilmesiTS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
( Oksijen, Karbonmonoksit, Karbondioksit, Benzen, Ozon, Ksilen, Kloroform, Hidrojensülfür, Sülfürik Asit, Formik Asit, Asetik Asit, Hidrojen Peroksit, Azotmonoksit, Azotdioksit, Amonyak, Toluen, Dietileter, Cıva, Nitrik Asit, n-Hegzan, 1,2- Dikloroetan, Metilamin, Bütilasetat, Hidrojenklorür, Fenol, Asetilen, Formaldehit, Akrilonitril, Vinilklorür, Karbondisülfür, Etilbenzen)
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2)Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal HücreMetodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6604
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları-Oksijen (O2) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
Karbondioksit (CO2) Tayini
Hesaplama Metodu
TS ISO 12039
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları-
Kükürtdioksidin (SO2) kütle derişiminin tayini
TS ISO 7935
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOX) Emisyonlarının Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM 022
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Bacharach Yöntemi
TS 9503
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini
(20-1000 mg/m3 )
TS ISO 9096
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun
Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate
Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 17
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında
Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 5
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun
Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük
aralıktaki kütle derişiminin tayini
(<50 mg/m3)
TS EN 13284-1
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Rutubet (nem) TayiniEPA Metot 4
Baca Gazı
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)
Nem Probu ile Nem Tayini
( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot (DT.37-rev04)
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini
( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot (DT.38-rev03)
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz
Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi
Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini
L ve S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
S Tipi Pitot Tüp ile Hızının TayiniEPA Metot 2
İmisyon (Çevre Havası)Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini
Gravimetrik Metot
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Metot
TS 2342
Akustik-GürültüÇevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) TespitiTS 9315 ISO 1996-1 ve TS 9315 ISO 1996-1/T1
Akustik-GürültüYerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin (ƒ, Lƒ, LfT(DW), (Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc ve Çevresel Gürültü Alansal Dağılımının (LAT)Tespiti,TS ISO 9613-1TS ISO 9613-2
Akustik-GürültüÇoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) TespitiTS ISO 8297
Akustik-GürültüMühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (LW, LWA) TespitiTS EN ISO 3744
Akustik-GürültüGözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) TespitiTS EN ISO 3746
GürültüÇevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) TespitiTS ISO 1996-2 ve TS ISO 1996-2/T1
TitreşimMadencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)TS 10354
TitreşimBinalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,V)TS ISO 4866