Hizmetlerimiz


Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Havalandırma Tesisatı Muayenesi

Çalışanların maruz kaldığı toz, gaz ve kimyasal maruziyetlere karşı yeterli bir havalandırma ile sağlık ve güvenliklerini sağlayabiliriz. Bunun için iyi bir havalandırma tesisatı kurmalı ve kurulan bu sistemin de periyodik olarak muayene edilmesi yada diğer deyişle periyodik kontrol yapılması şarttır. 

Yapılan çoğu havalandırma tesisatı bilinçsizce yapılmakta ve yeterli bir havalandırma olup olmadığı kontrol edilmemektedir. Oysaki çalışanların ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı ve hava değişim sayısını hesaplanarak uygun bir havalandırma tesis edilebilir. 

Trakya Laboratuvar olarak öncelikle Havalandırma Yeterlilik raporu hazırlamakta ve sonrasında ise tesisatı hesaplamalar ile muayene etmekteyiz. 

Gerek periyodik kontrol yönetmeliği gerekse iş müfettişlerinin, İş Güvenliği Uzmanlarından beklentisi bu yönde olmakta ve denetlemelerde bu durum sorgulanmaktadır. 

Trakya Laboratuvar İSGÜM onaylı laboratuvar ve TÜRKAK onaylı hava akım hızı ölçüm yetkisi ile bu raporlarla ilgili bilgi ve ölçüm tecrübeleri ile gerekli desteği doğru bir şekilde vermekte ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadır. 


EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.