Hizmetlerimiz


Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı


TRAKYA LABORATUVAR firmamızın öncelikli hedefi;  20 yıla aşkın iş tecrübesi ve bilgi birikimini, siz değerli firmalarımıza ve çalışanlarına değer katacak şekilde, amatör çalışma isteği ve azmi ile profesyonel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sağlamaktır.


 30.04.2013 tarihinde yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması kanuni bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bu sebeple;

Patlama riskinin değerlendirilmesi

İşyerinin güvenli hale getirilmesi

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması

Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gereklerin sağlanması gerekmektedir.


PKD İş Akış Süreci


  1. Patlayıcı ortam oluşturabilecek Tozların, Kimyasalların ve Sıvı-Gazların tespiti, ortam incelemesi

  2. Tozların, Kimyasalların ve Sıvı-Gazların Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının temini ve analizi

  3. Ortam gaz ölçüm sonuçları, 

  4. EN-60079-10-1:2015  ve 60079-10-2 :2015  “En Son İngilizce Standarta göre”  ile Zone hesaplanması

  5. Kuşak belirleme ve tespiti

  6. Risk Değerlendirmesi ve Risk Değerlendirmesi sonucu alınması gerekli önlemler