Hizmetlerimiz


Tahribatsız Muayene

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene(NDT), malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meydana gelen bozuklukları belirlemek için kullanılan test yöntemlerinin tümüdür. 
Tahribatsız muayene yöntemlerinden ilki gözle muayene ile başlar. Üretilen malzemede gözle, yüzeylerinden veya derinden oluşan çatlaklar görülüp hatalar düzeltilir. Gözle kontrolün yetersiz kaldığı durumlarda aşağıdaki tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır.

 

YÖNTEM

ÖZELLİK

UYGULAMA ALANI

Sıvı Penetrant

Yüzey hatalarının tespitinde   kullanılır

Bütün metaller, bazı plastikler, camlar ve sırlı camlar

Manyetik Parçacık

Yüzey altında oluşan hatalar

Sadece ferromanyetik malzemeler (manyetik özellikli)

Eddy Currents

Yüzey ve yüzey altında oluşan hatalar

Bütün metaller

Ultrasonic Test

İçsel hatalar

Çoğu malzemeler

Radiografik

İçsel hatalar, yüzey hataları

Belirli kalınlıktaki bazı malzemeler


Tahribatsız muayene yöntemi ile testi gerçekleştirilen malzemenin, materyal yüzeyinde veya yüzey altında oluşan süreksizlikler, hücresel boşluklar ve kusurlar kolaylıkla saptanabilmektedir. Tahribatsız muayene yöntemleri, hata ve kusur tespiti dışında, dışarıdan ulaşılamaz olan kapalı bir malzemenin de muayenesinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Tahribatsız Muayeneye neden ihtiyaç duyulur?
Malzemeler imal usüllerine göre (metaller için; dövme, haddeleme, çekme, gibi) veya kaynaklı birleştirme, kesme, işlemleri yapısal kusurlara neden olabilmektedir. Bunlar gözle muayenesi çok zor olan, yorulma çatlakları ve korozyon çatlakları veya ısıl işlem veya imal edililirken oluşmuş çatlaklar olabilir. Çatlaklar malzemenin mukavemeti düşürmekle beraber, zamanla çatlak yüzeye ilerleyip kırılmalara sebeb olabilmektedir. Köprülerde, binalarda, otomotiv sektöründe kullanılan kaynaklı ya da kaynaksız çelik ve metal malzemelerde bu tip çatlaklar ani kırılmalara sebeb olmaktadır. Bu durum malzeme kalitesini düşürmekte ve müşterinin olumsuz tepkilerine yol açmaktadır.
Üretilen malzemelerin kalitesinin arttırmak, ani kırılmalar sonucu oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır.