Hizmetlerimiz


Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

SEVDİKLERİMİZ YANMASIN DİYE KONTROL VE MUAYENE YAPIYORUZ

İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateşin bulunmasından sonra bir güç olarak kullanmayı öğrenmesi çok ayrıcalıklı bir işti. Oysaki insan ateş yakabiliyordu fakat kontrol etmesi bir hayli zaman aldı.
Asıl sanayi devrimi insanların ateşi yönlendirmeyi, ateş ile güç elde etmeyi öğrenmesiyle başladı. Elinde güç olarak tuttuğu ateş kontrolden çıktığında büyük yıkım yaratıyordu.

ATEŞİ BULMAK YANGININ DA ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLDU
Yangınları söndürme becerisi kazanmak zorunda olan insanlık her geçen gün yeni yöntemlerle ateşin üzerine gitmektedir. Kaçınılmaz olan, kontrolden çıkan ateşi daha başında engellemek veya az hasar ile bertaraf etmek gerekiyordu. Bu yüzden bilim insanları sistemler icat ederek insanların ateşten korunmaları için yeni bir misyon edindiler.
Bilinen ilk yangın söndürme sistemi M.Ö. 200’lü yıllarda Romalıların kullandığı suyu kovalarla elden ele taşıyarak değirmen benzeri bir mekanizmayla ateşin üzerine atan sistemdir. Bu ve benzeri sistemler ortaçağa kadar kullanılmıştır. Ortaçağda ise fıskiye benzeri pompalı sistemler kullanılmaya başlanmış hatta 1666’da çıkan büyük Londra yangını bu fıskiyeler yardımıyla söndürülmüştür. Osmanlı döneminde yangınları söndüren Tulumbacılar Ocağı da pompalı yangın söndürücüleri kullanmıştır.
 
KENDİMİZİ ATEŞLE İMTİHAN ETMEYELİM
Sanayi devriminin ve kocaman binaların yapılması yangın hasarları açısından oldukça önemlidir. Günümüzde yapılan yeni icatlar ve gelişmeleri incelersek,
Genel yangın söndürme sistemleri şunlardır:
Kuru kimyasallarla yangın söndürme sistemi
Sulu (sprinker) yangın söndürme sistemi
Köpüklü yangın söndürme sistemi
Gazlı sistemler ile yangın söndürme sistemi
Yangın dolabı ile yangın söndürme sistemi
Hidrant ile yangın söndürme sistemi

TRAKYA LABORATUVAR İLE YANGINA MEYDAN OKUMAYA HAZIRMISINIZ?
Periyodik kontrol sektöründe kısa zamanda, genç kadromuzla TÜRKAK akreditasyonu altında yaptığımız kapsamımızda olan yangın tesisatı muayeneleri
Yangından Korunma Sistemleri
1. Yağmurlama (sprinkler) sistemleri ve yangın tesisatı muayenesi
2. Yangın su deposu ve yangın tesisatı muayenesi
3. Yangın pompa istasyonu ve yangın tesisatı muayenesi
4. Yangın hidrant sistemi ve yangın tesisatı muayenesi
5. Yangın dolap sistemi ve yangın tesisatı muayenesi
8. Köpüklü söndürme sistemleri ve yangın tesisatı muayenesi
9. Portatif yangın söndürme tüpleri yerleşimi ve yangın tesisatı muayenesi
10. Algılama alarm sistemleri ve yangın tesisatı muayenesi
14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri periyodik kontrolleri
YANGIN SİSTEMLERİNİZ İÇİN HİZMETLERİMİZ
• Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
• Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
• Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
• Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
• Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
….
2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ PERİYODİK MUAYENE KAPSAMLARIMIZ:
5.A.1. YAĞMURLAMA (SPRİNKLER) SİSTEMLERİ
 
5.A.2. YANGIN SU DEPOSU
 
5.A.3. YANGIN POMPA İSTASYONU
 
5.A.4. YANGIN HİDRANT SİSTEMİ
 
5.A.5. YANGIN DOLAP SİSTEMİ
 
5.A.8. KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 
5.A.9. PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YERLEŞİMİ
 
5.A.10. ALGILAMA ALARM SİSTEMLERİ
 
5.A.14. ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ