Makaleler


EKİPNET SİSTEMİ

EKİPNET SİSTEMİ


1-EKİPNET Kullanıcı Kılavuzu İçin tıklayınız

2-İş Ekipmanları Birimi Tanıtımı için tıklayınız

3- İş Ekipmanları Konusunda Faydalı Linkler

4-İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru-Cevap Dokümanı için tıklayınız

5-EMO Çalıştayı 2 Ekim-Haberiçin tıklayınız.

6-Akustik Emisyon Saha Ziyareti Haberi-15.10.2018 için tıklayınız.

7- 8-9 Ekim MMO Paneli Haberi için tıklayınız

PERİYODİK KONTROL RAPORLARI
 
Periyodik kontrol: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini ifade eder. Periyodik kontrol raporlarının düzenlenmesi, içeriği ve uygunluk kriterlerin doğru belirlenmesi ekipmanın güvenli kullanımı ve kazalara yol açmaması açısından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda İSGÜM İş Ekipmanları Birimi tarafından iş ekipmanlarının periyodik kontrol formlarının standardizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Öncelikli olarak ele alınan dört ekipman için (ısıtma kazanı, mobil kren, sütunlu çalışma platformu, yürüyen merdiven) hazırlanan periyodik kontrol raporları ve kriterler taslak olarak hazırlanmıştır. Bahsi geçen her ekipman için periyodik kontrol raporu ve raporda yer alan maddelerin uygunluk kriterlerinin yer aldığı iki doküman bulunmaktadır.
Bu dört ekipmanın periyodik kontrol raporları ve uygunluk kriter dokümanları taslak olarak görüşlerinize sunulmuştur. Formlar ve ilgili diğer konular için görüş ve önerilerinizi isekipmanlari. isgum@ailevecalisma.gov.tradresine e-posta ile iletebilirsiniz.
 
- Isıtma Kazanı Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak için tıklayınız
- Isıtma Kazanı Periyodik Kontrol Raporu-Taslak için tıklayınız 
- Mobil Kren Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak için tıklayınız
- Mobil Kren Periyodik Kontrol Raporu-Taslak için tıklayınız
- Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak için tıklayınız
- Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Raporu-Taslak için tıklayınız
- Yürüyen Merdiven veya Bant Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak için tıklayınız
- Yürüyen Merdiven veya Bant Periyodik Kontrol Raporu-Taslak için tıklayınız