YÜKLENİYOR

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, olası acil durumlarda devreye giren ve insanların hayatının korunmasını sağlayan sistemlerdir. Doğal afetlerden, kazalardan, şehir elektrik şebekesinin aniden kesilmesi durumlarında kendini otomatik olarak devreye alır. Sistemin otomatik devreye girmesi ile insanları yönlendirmekte acil tehlikeli durumlarda bölgeyi terk etmesini sağlamaktadır.

Acil aydınlatma yönlendirme sistemleri genellikle Depolama tesislerinde, Kamu binalarında, konutlarda, toplanma amaçlı binalarda, statlarda, ticarethanelerde, bürolarda, plazalarda, fabrikalarda bankalar, hastaneler ve çok insanın çalıştığı yerlerde kullanılmaktadır.

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri acil durumlarda sorun çıkartmadan otomatik olarak devreye girmesi gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda sorun çıkartırsa çalışmazsa hiçbir işe yaramayacağı gibi can kaybına da neden olabilir. Periyodik kontrol yapılan sistemler acil durumlarda sorunsuz çalışarak can güvenliğini sağlar.

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri mutlaka ve mutlaka yetkili kuruluşlar tarafından periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrol firması ilgili yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak kontrolleri yapılarak rapor hazırlar.

Periyodik kontrol yapan firmalar “İş ekipmanları kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliği”ne uygun olarak kontrollerini yapmalıdır. Bu yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol kriteleri ile “21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.” bu yönetmelikleri baz alarak periyodik kontrolü yapar.

Trakya Laboratuvar olarak Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

Trakya Laboratuvar acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri için müşterilerine ilgili yönetmelikler gereğince periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Türkak onaylı olan firmamız profesyonel kadrosu ile en iyi hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi Ölçümü Günümüzde endüstriyel alanda gelişmelerin artması ile imalat süreci de artmakta
Titreşim Ölçümü
Titreşim Ölçümü (Tüm Vücut ve El Kol Titreşim Ölçümleri) İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında titre
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Tüm Vücut Titreşimi
Tüm Vücut Titreşimi Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışma hayatında de