YÜKLENİYOR

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, olası acil durumlarda devreye giren ve insanların hayatının korunmasını sağlayan sistemlerdir. Doğal afetlerden, kazalardan, şehir elektrik şebekesinin aniden kesilmesi durumlarında kendini otomatik olarak devreye alır. Sistemin otomatik devreye girmesi ile insanları yönlendirmekte acil tehlikeli durumlarda bölgeyi terk etmesini sağlamaktadır.

Acil aydınlatma yönlendirme sistemleri genellikle Depolama tesislerinde, Kamu binalarında, konutlarda, toplanma amaçlı binalarda, statlarda, ticarethanelerde, bürolarda, plazalarda, fabrikalarda bankalar, hastaneler ve çok insanın çalıştığı yerlerde kullanılmaktadır.

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri acil durumlarda sorun çıkartmadan otomatik olarak devreye girmesi gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda sorun çıkartırsa çalışmazsa hiçbir işe yaramayacağı gibi can kaybına da neden olabilir. Periyodik kontrol yapılan sistemler acil durumlarda sorunsuz çalışarak can güvenliğini sağlar.

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri mutlaka ve mutlaka yetkili kuruluşlar tarafından periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrol firması ilgili yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak kontrolleri yapılarak rapor hazırlar.

Periyodik kontrol yapan firmalar “İş ekipmanları kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliği”ne uygun olarak kontrollerini yapmalıdır. Bu yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol kriteleri ile “21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.” bu yönetmelikleri baz alarak periyodik kontrolü yapar.

Trakya Laboratuvar olarak Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

Trakya Laboratuvar acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri için müşterilerine ilgili yönetmelikler gereğince periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Türkak onaylı olan firmamız profesyonel kadrosu ile en iyi hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Ekipnet Sistemi
1-EKİPNET Kullanıcı Kılavuzu İçin tıklayınız 2-İş Ekipmanları Birimi Tanıtımı için tıklayınız 3- İş
İş Hijyeni – Gürültü Maruziyet Ölçümü
GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni ortam ölçümü kapsamında çalışan üzerinde en verimli sonucun alın
Kabul Edilen İş Hijyeni Metotları
Kabul Edilen İş Hijyeni metotları KAPSAM PARAMETRE ADI METOT ADI METOT NUMARASI VE TARİHİ Fiziksel E
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve Periyodik Kontrolü
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve periyodik kontrolü, Yangın yağmurlama sistemleri, binanızı yang
Titreşim Ölçümü
Titreşim Ölçümü (Tüm Vücut ve El Kol Titreşim Ölçümleri) İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında titre