YÜKLENİYOR

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, olası acil durumlarda devreye giren ve insanların hayatının korunmasını sağlayan sistemlerdir. Doğal afetlerden, kazalardan, şehir elektrik şebekesinin aniden kesilmesi durumlarında kendini otomatik olarak devreye alır. Sistemin otomatik devreye girmesi ile insanları yönlendirmekte acil tehlikeli durumlarda bölgeyi terk etmesini sağlamaktadır.

Acil aydınlatma yönlendirme sistemleri genellikle Depolama tesislerinde, Kamu binalarında, konutlarda, toplanma amaçlı binalarda, statlarda, ticarethanelerde, bürolarda, plazalarda, fabrikalarda bankalar, hastaneler ve çok insanın çalıştığı yerlerde kullanılmaktadır.

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri acil durumlarda sorun çıkartmadan otomatik olarak devreye girmesi gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda sorun çıkartırsa çalışmazsa hiçbir işe yaramayacağı gibi can kaybına da neden olabilir. Periyodik kontrol yapılan sistemler acil durumlarda sorunsuz çalışarak can güvenliğini sağlar.

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri mutlaka ve mutlaka yetkili kuruluşlar tarafından periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrol firması ilgili yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak kontrolleri yapılarak rapor hazırlar.

Periyodik kontrol yapan firmalar “İş ekipmanları kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliği”ne uygun olarak kontrollerini yapmalıdır. Bu yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol kriteleri ile “21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.” bu yönetmelikleri baz alarak periyodik kontrolü yapar.

Trakya Laboratuvar olarak Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

Trakya Laboratuvar acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri için müşterilerine ilgili yönetmelikler gereğince periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Türkak onaylı olan firmamız profesyonel kadrosu ile en iyi hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D
Yangın Suyu Deposu Hesabı ve Periyodik Kontrolü
YANGIN SUYU DEPOSU HESABI VE PERİYODİK KONTROLÜ Yangından korunma ile ilgili tüm mühendislik hesapla
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu PDF
Yangından Korunma Sistemlerinin Periyodik Muayenesi
Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanm
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın