YÜKLENİYOR

Asbest, yapı malzemelerinde yaygın olarak kullanılan bir mineral lifidir ve sağlık açısından ciddi riskler taşır. Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi iller, endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu ve eski yapıların bulunduğu bölgelerdir. Bu nedenle, asbest içeren malzemelerin varlığı ve potansiyel risklerin belirlenmesi önemlidir. Trakya Laboratuvar firması olarak, bu bölgelerdeki müşterilerimize asbest envanter raporu hazırlama hizmetleri sunmaktayız.

  1. Asbest Tespiti ve Örneklemesi:

Asbest envanter raporu hazırlamak için ilk adım, asbest içeren malzemelerin tespit edilmesi ve uygun örneklerin alınmasıdır. Eski yapıların yanı sıra çatı kaplamaları, izolasyon malzemeleri, döşemeler ve tesisat gibi farklı alanlarda asbest içeren malzemeler bulunabilir. Trakya Laboratuvar firması olarak, eğitimli personelimizle müşterilerimizin tesislerinde ayrıntılı bir gözlem yaparak asbestin varlığını belirler ve uygun örneklemeleri gerçekleştiririz. Örnekler, laboratuvar testleri için uygun şekilde muhafaza edilir.

  1. Laboratuvar Analizi:

Asbest envanter raporu hazırlamak için alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz edilir. Analizler, mikroskopik inceleme ve asbest liflerinin tespiti için uygun yöntemleri içerir. Asbest liflerinin türü, konsantrasyonu ve dağılımı belirlenir. Trakya Laboratuvar firması olarak, akredite laboratuvarımızda modern analiz ekipmanları ve uzman personel ile örneklerin kapsamlı analizlerini gerçekleştiririz.

  1. Asbest Envanter Raporu Hazırlama:

Laboratuvar analizlerinin tamamlanmasının ardından, asbest envanter raporu hazırlanır. Bu rapor, asbest içeren malzemelerin varlığını, türünü, miktarını ve konumunu ayrıntılı olarak açıklar. Ayrıca, potansiyel riskleri değerlendirmek için uygun önlemler ve yönetmeliklere uygun öneriler sunulur. Trakya Laboratuvar firması olarak, müşterilerimize eksiksiz ve kapsamlı asbest envanter raporları sağlayarak, asbestin varlığına ilişkin bilgilendirmeyi ve gereken adımları atmalarını sağlarız.

asbest envanter raporu

Asbest içeren malzemelerin tespit edilmesi ve potansiyel risklerin belirlenmesi, hem çalışanların sağlığını korumak hem de çevresel etkileri en aza indirmek için önemlidir. Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde, Trakya Laboratuvar firması olarak asbest envanter raporu hazırlama hizmetleri sunmaktayız. Müşterilerimize asbestin varlığı ve potansiyel riskler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak, uygun önlemlerin alınmasına ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına yardımcı olmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Açık Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı
Açık tehlikeli sıvı depolama tankları oldukça önemli bir konudur ve bu alanda hizmet veren firmaları
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
Gürültü Ölçümü
İçindekiler Gürültü Ölçümü Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünü
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tan
Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Planya Tezgahı Periyodik Kontrol İmalat sanayinde kullanılan planya tezgahları iş
Tezgahlar Periyodik Kontrolü
Endüstriyel işletmelerde ve laboratuvarlarda kullanılan tezgahlar, güvenlik, verimlilik ve kalite aç
Whatsapp Destek Whatsapp Destek