YÜKLENİYOR

Aydınlatma Ölçümü

İş yerlerinde çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ortamdaki ışığın mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. İş yerlerinde aydınlatma sistemleri aynı zamanda iş performansını da etkilemektedir. Sağlık ve performans açısından önemli olan aydınlatma ölçümü mutlaka sorunsuz şekilde çalışmalıdır.

Aydınlatma ölçümü Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmaktadır. Yetkili kuruluş aydınlatma ölçümü için önce ortamın aydınlatma değerini belirledikten sonra birkaç noktada ölçümler başlar. Ölçümler sonucunda belirlenen noktalar aydınlatma ölçüm değerleri ile aynı yada benzer değerler veriyorsa sorun yoktur. Ancak belirlenen kısımlar az yada çok fazla ise gerekli raporu yazar ve firmaya verir.

Aydınlatma ölçümleri “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Madde 4

  1. h) h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını ifade eder.

Aydınlatma Ölçümü Nerelerde Yapılır?

Bu yönetmeliğe göre yapılan ölçümler iç ve dış ortamlarda yapılabilmektedir. Binaların içinde ve diğer dış ortamlardaki ölçülen aydınlatma ölçümü yapılmaktadır. Aydınlatma ölçümleri AVM’ler, hastaneler, mağazalar, dükkanlar, fabrikalar gibi hemen hemen her yerde ölçümleri yapılmaktadır. Aydınlatma ölçümü ofis’lerde ve bankacılık sektöründe personelin dikkat düzeyini doğrudan etkileyen yerlerde kullanılmaktadır. Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. Ayrıca çalışma anında aydınlatma sisteminin devre dışı kalması çok fazla riski oluşturmaktadır.

Türkak onaylı ölçüm yapan Trakya Laboratuvar, deneyimli ekibi ile gerekli incelemeleri yaparak firmaya ölçüm raporu sunmaktadır. Aydınlatma düzeyi ölçümleri yetkili mühendislerimizce yapılmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Davlumbaz, mutfaklarda bulunan ocakların üzerinde du
Yangın Suyu Deposu Hesabı ve Periyodik Kontrolü
YANGIN SUYU DEPOSU HESABI VE PERİYODİK KONTROLÜ Yangından korunma ile ilgili tüm mühendislik hesapla
Algılama Alarm Sistemleri ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Otomatik yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılma
4857 Sayılı İş Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Sayısı: 25134 4857 Sayılı İş Kanunu PDF
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü Solunabilir toz, günümüzde emekçi insanların sağlığını etkileyen önem