YÜKLENİYOR

İçindekiler

Aydınlatma Ölçümü

İş yerlerinde çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ortamdaki ışığın mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. İş yerlerinde aydınlatma sistemleri aynı zamanda iş performansını da etkilemektedir. Sağlık ve performans açısından önemli olan aydınlatma ölçümü mutlaka sorunsuz şekilde çalışmalıdır.

Aydınlatma ölçümü Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmaktadır. Yetkili kuruluş aydınlatma ölçümü için önce ortamın aydınlatma değerini belirledikten sonra birkaç noktada ölçümler başlar. Ölçümler sonucunda belirlenen noktalar aydınlatma ölçüm değerleri ile aynı yada benzer değerler veriyorsa sorun yoktur. Ancak belirlenen kısımlar az yada çok fazla ise gerekli raporu yazar ve firmaya verir.

Aydınlatma ölçümleri “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Madde 4

  1. h) h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını ifade eder.

Aydınlatma Ölçümü Nerelerde Yapılır?

Bu yönetmeliğe göre yapılan ölçümler iç ve dış ortamlarda yapılabilmektedir. Binaların içinde ve diğer dış ortamlardaki ölçülen aydınlatma ölçümü yapılmaktadır. Aydınlatma ölçümleri AVM’ler, hastaneler, mağazalar, dükkanlar, fabrikalar gibi hemen hemen her yerde ölçümleri yapılmaktadır. Aydınlatma ölçümü ofis’lerde ve bankacılık sektöründe personelin dikkat düzeyini doğrudan etkileyen yerlerde kullanılmaktadır. Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. Ayrıca çalışma anında aydınlatma sisteminin devre dışı kalması çok fazla riski oluşturmaktadır.

Türkak onaylı ölçüm yapan Trakya Laboratuvar, deneyimli ekibi ile gerekli incelemeleri yaparak firmaya ölçüm raporu sunmaktadır. Aydınlatma düzeyi ölçümleri yetkili mühendislerimizce yapılmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ve Yönetmeliği
04.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27601 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
Asbest Söküm ve Analizi
ASBEST NEDİR? Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (ma
Radyal Matkap Periyodik Kontrol
İçindekiler Radyal Matkap Periyodik Kontrolü Radyal matkap, çok büyük ve ağır parçaların deli
Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrol
İçindekiler Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrolü Metaller su ve hava ile bir araya geldiği
Ağır Metal Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Ağır metaller, doğal olarak bulunan elementlerin bazılarıdır ve çevre, endüstri v
Çerkezköy Periyodik Kontrol
Periyodik kontrol, endüstriyel tesislerin, makinelerin ve ekipmanların güvenliğini ve verimliliğini
Whatsapp Destek Whatsapp Destek