YÜKLENİYOR

Boyama Makinası (Kazanı) Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Boyama Makinası (Kazanı) periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol ve muayene sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır.

Boyama Makinası (Kazanı) Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

Boyama Makinası (Kazanı) periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, Boyama Makinası (Kazanı) periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Boyama Makinası (Kazanı) Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

Boyama makinaları (kazanları)
Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 11111-7, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


Sıvılaştırılmış Gaz Tankları Periyodik Kontrol
İçindekiler1 Sıvılaştırılmış Gaz Tankları Periyodik Kontrol2 Muayene Sürelerini Nasıl Belirle
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu PDF
İSG Ortam Ölçümü
İçindekiler1 İSG Ortam Ölçümü2 İSG Ortam Ölçümleri Neden Yaptırılması Zorunludur?3 İSG Ortam
Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangınla mücadele çalışmalarında her yerde karşımıza çıkan yangın tüpleri bu konunun temel taşıdır.
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler1 Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol2 Su Sisi (water spray) Sistem
Whatsapp Destek Whatsapp Destek