YÜKLENİYOR

İçindekiler

Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü

Eskilerde genellikle trenlerde ve buahrlı sanayi aletlerinde gördüğümüz o devasa ve büyük buhar kazanları, genellikle buhar elde etmek ve elde edilen bu buharın endüstriyel alanda kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Doğal gaz, motorin, kömür vb. yakıtların yakılarak suyu buharlaştırması ve akabinde elde edilen buharı sağlayan buhar kazanı periyodik kontrol işlemi yapılırken mutlaka dikkatli ve titiz olunması gerekmektedir.

Nitekim buhar kazanları yüksek basınçlı ve geniş ölçekli cihazlardır. Buhar kazanı periyodik kontrol işlemi sırasında işinin ehli ve alanında uzman bir makine mühendisi, teknikeri veya teknisyeni bulunması zorunludur. Günümüzde buhar kazanı periyodik kontrolleri basınçlı kaplar yönetmeliği uyarınca her yıl en az 1 defa yapılmak zorundadır.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

Pek çok sanayi, fabrika ve işletmede kullanılan buhar kazanlarında oluşan aşırı yüksek basınç kazandaki ekipmanlar ile kontrol altına alınmalıdır. Buhar kazanları sürekli olarak çalıştıkları için mutlaka kontrolleri aksatılmadan yapılmalıdır. Aksi halde zamanla buhar kazanlarında basınçtan ve yüksek ısıdan dolayı patlama ve kazalar ortaya çıkabilir. Can ve mal güvenliğini sağlamak için mutlaka buhar kazanlarınızı onaylanmış kuruluşlara periyodik kontrol yaptırınız.

Kullandığınız basınçlı kap ve tesisatlarınızı periyodik kontrol işlemi yaptırmanız yasal bir zorunluluktur. Günümüzde kullanılan buhar kazanları periyodik muayene işlemi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince zorunlu olarak “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir.

İlgili yönetmelikte belirtilen buhar kazanları yani basınçlı kaplar ile ilgili maddelere ve standartlara göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Tüm bu kontrollerin mutlaka onaylanmış kuruluşlar bu yönetmeliğe göre muayenelerini gerçekleştirmektedir. Buhar kazanı periyodik kontrol işlemi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Buhar Kazanı Nedir ?

Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir.

Buhar kazanları endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Isı transferi işlemi yüksektir. İletim kolay olmaktadır ve pompalama işlemine gerek duyulmaz. Su buharının nakledilmesi sırasında ayrıca enerji ihtiyacı duyulmaz. Taşınımı ve iletimi kolaydır. Buhar kazanları yüksek miktarda ısı enerjisi taşımaktadır. Buhar kazanlarının ayrıca alev borulu buhar kazanı ve su borulu buhar kazanı çeşitleri de vardır.

Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı kaba kazan denir. Kazanlar;

  • Isı alan akışkanın özelliklerine göre,
  • Kazanın ihtiva ettiği su hacmine göre,
  • Alev-duman gazlarının dolaşım durumuna göre,
  • Suyun dolaşım şekline göre,
  • Yaktığı yakıta göre,
  • Yanma hücresinin (ocağının) konumuna göre, sınıflandırılırlar.

Kazan Donanımları: Güvenlik ve işletme koşullarını izleyebilmek için kazanlara takılması zorunlu olan aygıtlara kazan donanımları denir. Termometre, manometre, baca düzenleyicisi, su düzey göstergesi, kazan termostatı, yakıt ölçeği, gaz çözümleme aygıtı, presostat, deprimometre, güvenlik boruları, haberci borusu, genleşme deposu, uyarı aygıtları, otomatik kilitleme sistem elemanları, su besleme aygıtları, akış denetim otomatiği, blöf düzeneği, blöf tankı, vanalar, güvenlik vanaları, buhar kapanları, hava atıcılar, vakum kırıcılar, patlama kapağı, alarm sistemi.

Basınç giderici ekipmanlar: Bütün basınçlı kaplar, izin verilen en büyük çalışma basıncını % 10’u geçmeyecek şekilde basınç giderici ekipmanlarla korunmalıdır. (Emniyet Ventili).

Düşük Basınçlı Kazanlar (LPB): En yüksek doyma sıcaklığı 120 0C (1 bar’lık manometrik basınca karşılık gelir) olan buhar kazanları veya en yüksek çıkış sıcaklığı 120 0C ve müsaade edilebilir en yüksek basıncı 10 bar (manometrik) olan sıcak su üreteçleri.

Buhar Kazanı periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği–2014/68/EU), TS EN 12953–5, TS EN 12953–6, TS EN 12953–8 , TS EN 303-5 standartlarının da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Buhar Kazanı periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. iş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bendin de açıkça belirtilmiştir.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı Kaplar arasında yer alan Buhar Kazanları 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla hava tankının periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Kazanda üretilen ısı buhar üretmek için kullanılır. Kullanılan buhar ısı taşımak için veya türbinleri hareket ettirmek vb. amaçlarla kullanılabilir. Genellikle sanayide kullanılır. Buhar kazanlarında, kazan içerisinde oluşan korozyon, deformasyonların önceden tespit edilebilmesi için muayenesi ve testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Ayrıca otomatik su besleme sisteminin arızalanması durumunda, susuz kalan kazan iç yüzeyi aşırı ısınarak, ani su beslemesi durumunda maalesef büyük çaplı patlamalar meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle buhar kazanlarının emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması hayati önem taşımaktadır. Buhar kazanları benzin, mazot, fueloil ve doğalgaz yakıtları ile çalışabilmektedir. Silindirik, Yarım silindirik, ve buhar jeneratörleri gibi farklı tiplerde kulanılmaktadır.

Buhar kazanları periyodik kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri ve uygunsuzlukları rapor halinde belirterek, olası tehlikeli olayları en düşük seviyede tutmanıza yardımcı olur.

Diğer Hizmetlerimiz


Çelik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
Çelik Sıvı Depolama Tankları için Periyodik Kontrol Çelik sıvı depolama tankları, endüstriyel tesisl
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tan
Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı buluna
Atmosferik Sıvı Depolama Tankları Periyodik Kontrolü
Atmosferik sıvı depolama tankları, petrol, kimyasal ve diğer sıvı ürünlerin depolanması için yaygın
Tüm Vücut Titreşimi Periyodik Kontrol
Günümüzün hızla değişen çalışma ve yaşam koşulları, insanların çeşitli sağlık riskleri ile karşılaşm
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Muayenesi
İçindekiler Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma v
Whatsapp Destek Whatsapp Destek