YÜKLENİYOR

İçindekiler

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü

Buharlı Pişirme Kazanı periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol ve muayene sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır.

Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol süresi nedir? Ne sıklıkla yapılır?

Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, buharlı pişirme kazanı periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol formu ve raporu nedir?

Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygundur ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol formu örneği için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Kazandan sorumlu personelin eğitiminin varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları ve fonksiyonlara ilişkin işaretlemeler kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Ortam uygunluğu, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri kontrol edilir.

Pişirme Kazanı Kontrolleri: Kazan yerleşimi, muhafazalar, yalıtım durumu, ısı ve buhar kaynağı, deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, hücre ve ceket durumu, doldurma ve boşaltma vanaları, bağlantıları kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Su besleme ve tahliyesi, kapak, ölçü aletleri, presostat ayar değerleri ve çalışması, kontrol cihazları, alarm cihazları, emniyet ventili kontrol edilir.

Testler: Ön hazırlıklar: Pişirme Kazanı, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Pişirme Kazanına, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri pişirme kazanının en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Buharlı Pişirme Kazanı periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İlgili yönetmelikte “İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

Buharlı pişirme kazanları
Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
TS 11673 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü
İçindekiler Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü İş yerinde tüm personelin kişisel olarak çeşitli gaz
Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı buluna
Bakanlık Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, endüstriyel ekipmanlar, iş makineleri veya diğer teknik siste
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalites
Manyetik Alan Ölçümü
Trakya Bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerle
Atmosferik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
İçindekiler Atmosferik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol Atmosferik, bombeli yatay veya d
Whatsapp Destek Whatsapp Destek