YÜKLENİYOR

Trakya Laboratuvar, Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel tesislere yönelik çevresel gürültü ölçümü konusunda uzmanlaşmış bir hizmet sunmaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümü

Modern teknoloji ve deneyimli uzman kadromuz ile saha ölçümleri gerçekleştirerek, endüstriyel tesislerin faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü düzeylerini titizlikle değerlendiriyoruz. Gürültü kaynakları belirlendikten sonra, ileri düzeyde ses ölçüm cihazları kullanarak elde edilen verileri çevresel standartlarla karşılaştırıyoruz.

Müşterilerimize çevresel uyumluluk sağlamak amacıyla çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyen Trakya Laboratuvar, elde edilen verileri detaylı bir şekilde analiz ederek çevresel etkileri en aza indirme stratejileri geliştirir. İşletmelerin çevresel izin belgesi başvurularında gerekli uyumluluğu sağlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalara geçişlerinde rehberlik ediyoruz. Trakya Laboratuvar, çevresel gürültü ölçümü konusunda sağladığı güvenilir ve kapsamlı hizmet ile endüstriyel tesislerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine destek olmaktadır.

Gürültü haritası nasıl oluşturulur?

Trakya Laboratuvar, Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki endüstriyel tesislere özel olarak geliştirdiği gürültü haritası oluşturma hizmetleri ile çevresel uyumluluk konusunda kapsamlı bir destek sunmaktadır. Gürültü haritası, bir bölgedeki gürültü kaynaklarını, dağılımlarını ve etkiledikleri bölgeleri belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Trakya Laboratuvar, bu haritaları oluştururken modern ses ölçüm cihazları ve hassas teknolojileri kullanarak endüstriyel tesislerin çevresel etkilerini detaylı bir şekilde analiz eder.

İlk adım olarak, uzman teknisyenlerimiz belirlenen bölgede saha ölçümleri gerçekleştirir ve çeşitli gürültü kaynaklarını tanımlar. Ardından, elde edilen veriler, gelişmiş yazılımlar aracılığıyla işlenir ve bölgenin gürültü haritası oluşturulur. Trakya Laboratuvar, müşterilere bu haritaların yanı sıra gürültü kontrol stratejileri ve çevresel uyumluluk konusunda öneriler sunarak, endüstriyel tesislerin çevreye olan etkilerini en aza indirmelerine ve çevre dostu uygulamalara geçiş yapmalarına rehberlik eder.

Gürültü ölçüm cihazları nelerdir ve nasıl çalışır?

Trakya Laboratuvar, Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki endüstriyel tesislere özel olarak tasarlanmış gelişmiş gürültü ölçüm cihazları kullanarak çevresel uyumluluk konusunda güvenilir ve hassas hizmetler sunmaktadır. Gürültü ölçüm cihazları, genellikle ses basınç seviyelerini ölçmek ve kaydetmek üzere tasarlanmıştır. Bu cihazlar, mikrofon, ölçüm elektroniği ve veri kaydedici gibi temel bileşenleri içerir.

Bu ölçüm cihazları, ses dalgalarını algılamak ve bu dalgaların şiddetini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Mikrofon, ses dalgalarını mekanik bir sinyale dönüştürür ve bu sinyal ölçüm elektroniği tarafından işlenir. Ölçüm elektroniği, bu mekanik sinyali elektriksel bir sinyale çevirir ve bu sinyali daha sonra sayısal bir formata dönüştürerek kaydeder. Veri kaydedici, elde edilen sayısal verileri depolar ve analiz için kullanılmak üzere raporlama için hazır hale getirir. Trakya Laboratuvar, bu gelişmiş teknolojiye sahip gürültü ölçüm cihazlarıyla endüstriyel tesislerin çevresel etkilerini doğru bir şekilde değerlendirir ve çevresel uyumluluk standartlarına uyumlarını sağlar.

cevresel gurultu olcumu periyodik kontrol 2

Çevresel gürültü düzeyleri neye göre değerlendirilir?

Çevresel gürültü düzeyleri, genellikle belirli bir bölgede veya endüstriyel tesisin çevresinde meydana gelen sesin şiddeti ve frekansı olarak ifade edilir. Trakya Laboratuvar, çevresel gürültü düzeylerini değerlendirirken ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve rehberlik belgeleri ile uyumlu bir yaklaşım benimser. Türkiye’de, çevresel gürültünün kontrolü ve değerlendirmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlar dikkate alınır. Çevresel gürültü düzeyleri, genellikle desibel (dB) biriminde ölçülür ve ölçülen değerler, belirli bölgelerdeki ve endüstriyel tesislerin çevresindeki gürültü seviyelerinin ne kadar uygun veya kabul edilemez olduğunu belirlemek için kullanılır.

Trakya Laboratuvar, çevresel gürültü düzeylerinin değerlendirilmesinde sadece standartlara uygunluğu değil, aynı zamanda çevresel etkileri en aza indirme ve sürdürülebilir uygulamalara geçiş konularını da göz önünde bulundurur. Çevresel etkilerin değerlendirilmesi, çevresel gürültü düzeylerinin sadece mevcut standartlara değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir bir perspektife dayalı olarak yönetilmesini sağlar. Trakya Laboratuvar, endüstriyel tesislerin çevresel gürültü düzeylerini eksiksiz bir şekilde değerlendirerek, çevresel uyumluluk standartlarına uygun bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur.

Gürültü izin belgesi nasıl alınır?

Trakya Laboratuvar, Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki endüstriyel tesislere gürültü izin belgesi alım sürecinde uzmanlaşmış bir hizmet sunmaktadır. Gürültü izin belgesi, endüstriyel tesislerin çevresel etkilerini kontrol altına almayı amaçlayan bir düzenleme kapsamında gereklidir. İlk adım olarak, Trakya Laboratuvar uzmanları, tesisin faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü düzeylerini hassas ölçüm cihazları kullanarak saha ölçümleri gerçekleştirir. Bu ölçümler, çevresel standartlara uygunluğun değerlendirilmesi için temel verileri sağlar.

İkinci aşamada, Trakya Laboratuvar, işletmelere gerekli belgelerin düzenlenmesinde rehberlik eder. Bu belgeler arasında çevresel etki değerlendirmeleri, ses seviyesi ölçüm raporları ve çevresel etkileri en aza indirme stratejilerini içerir. Uzman kadro, gürültü izin belgesi başvuru dosyasının eksiksiz ve uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Süreç boyunca, Trakya Laboratuvar, işletmelerin çevresel uyumluluk standartlarına tam uyum sağlamalarını ve izin belgesini sorunsuz bir şekilde alabilmelerini sağlamak adına kapsamlı bir destek sunar.

Çevresel gürültü düzeyleri yasa ve düzenlemelere tabi midir?

Trakya Laboratuvar, Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki endüstriyel tesislere yönelik çevresel gürültü düzeylerinin yönetimi konusunda hukuki düzenlemelere uygun bir yaklaşım benimsemektedir. Türkiye’de çevresel gürültü düzeyleri, çeşitli mevzuat ve düzenlemelerle belirlenmiştir. Özellikle, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gibi belgeler çevresel gürültünün kontrolü ve değerlendirilmesini sağlayan önemli hukuki çerçeveleri oluşturur. Bu yönetmelikler, endüstriyel tesislerin çevresel gürültü düzeylerini ölçmelerini, kontrol etmelerini ve çevresel etkilerini en aza indirmelerini amaçlar. Trakya Laboratuvar, müşterilere bu hukuki düzenlemelerle uyumlu bir şekilde hareket etmelerinde rehberlik ederek, çevresel uyumluluk standartlarına tam uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Trakya Laboratuvar’ın uzman kadrosu, çevresel gürültü düzeylerinin hukuki düzenlemelere uygunluğunu değerlendirmek ve tesislerin bu düzenlemelere uygun hareket etmelerini sağlamak için özel çözümler sunar. Hukuki çerçevelere uyumlu olarak gürültü ölçümleri gerçekleştirilir ve elde edilen verilere dayanarak müşterilere çevresel uyumluluk stratejileri geliştirilir. Bu yaklaşım, endüstriyel tesislerin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Diğer Hizmetlerimiz


VOC Ölçümü
VOC Ölçümü VOC Ölçümü, iş yerlerinde uçucu organik bileşenleri ölçümü anlamına gelmektedir. Bu uçan
Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol
Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrolü İmalat sanayinde kullanılan taşlama tezgahları imal edilmiş sert
İSG Ortam Ölçümü
İSG Ortam Ölçümü İSG, ortam ölçümleri, Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
Bombeli Yatay veya Dikey Silindiriksıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü Atmosferik, bombeli yatay
Çevresel Gürültü Ölçümleri
Çevresel Gürültü Ölçümleri Farklı ortam ölçme ve değerlendirme parametrelerinden biri olan gürültü,
Basınçlı Kap ve Kazanların Muayenesi
25 Nisan 2013 Tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarını
Whatsapp Destek Whatsapp Destek