YÜKLENİYOR

CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü

Geçmişten günümüze sanayi gelişimi ile başlayan imalat sanayisi, 1900 ve 1950’li yıllarda atağa kalkmış ve aynı yüzyıl içerisinde yaşanan iki dünya savaşıyla üretim sanayisi zirveye çıkmıştı. 2000’li yıllarda ise bilgisayar teknolojilerinin de aktif olarak kullanılmasıyla modern, üstün kapasiteli ve teknolojik bir gelişime tanıklık etti. İmalat sanayinde bugün en yaygın kullanılan makineler bilgisayar destekli cnc tezgahlarıdır. CNC tezgahı dönen bir iş parçası üzerinden kesici bir takım araçlarla talaş kaldırma işlemi yapan makinedir. CNC tezgahı bu işlemleri bilgisayar destekli olarak yapmaktadır. CNC tezgahları ile yatay yada dikey olarak çalışılabilmektedir. Günümüzde insan gücünün yetmediği yerlerde kullanılan CNC tezgahları seri üretim yapan yerlerde kullanılmaktadır.

CNC, Computer Numerical Control kelimesi baş harfleri ile ortaya çıkan makine tezgahları Türkçe’de Bilgisayar nümerik kontrol anlamına gelmektedir. CNC tezgahlarda metal, ahşap ve plastik gibi malzemelerin üretimi yapılmaktadır. Programlanabilir seri imalat yapan cnc makine tezgahları, delme, kesme, bükme ve her türlü şekilde işleri kolaylıkla yapmaktadır. İmalat sanayinde yüksek verimlilik sunan CNC tezgahları imalat sanayin de fabrikalarda  vb gibi yerlerde kullanılmaktadır.

CNC Tezgah Çeşitleri

 • Freze tezgahı
 • Taşlama tezgahı
 • Matkap tezgahı
 • Delik büyütme tezgahı
 • Torna tezgahı
 • Dişli taşlama tezgahı
 • Erozyon tezgahı
 • Matkap tezgahı
 • Ölçme kontrol tezgahı
 • Planya tezgahı
 • Saç İşleme tezgahı
 • Taşlama tezgahı
 • Ağaç İşleme tezgahı
 • Bohrwerk tezgahı

Bu ve bunun gibi CNC tezgahları “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu yönetmeliğe göre;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

CNC Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz. CNC makinelerin periyodik kontrolleri yılda en 1 defa mutlaka yapılmalıdır.

CNC Tezgah Periyodik Kontrol Raporu

CNC Tezgah periyodik kontrolleri; periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. İşveren, işyerinde kullanılacak CNC tezgahların yapılacak işe uygun olması ve bu makine tezgahının çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır. Trakya Laboratuvar, tüm makine ve tezgahlarınız teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

İş veren bu yönetmelik kapsamında CNC makinelerin periyodik kontrolü sonrasında noksanları tamamlayıp eksikleri giderdikten sonra çalışanların sağlık ve güvenliği sağlayacaktır. Ayrıca makinenin çalışmasına ve iş verimliliğinin artmasını da sağlayacaktır.

Diğer Hizmetlerimiz


Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol
Sütunlu matkap, genellikle delik delme işlemi için kullanılan sabit matkap türüdür. İmalat sanayide
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri Yangın alarm sistemleri bir yapıda veya herhangi bir kuruluş
Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı bulunan genellikle doğrus
Sanayi Gazları ve Dolum Tankları
SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedb
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangınla mücadele çalışmalarında her yerde karşımıza çıkan yangın tüpleri bu konunun temel taşıdır.