YÜKLENİYOR

İçindekiler

CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü

Geçmişten günümüze sanayi gelişimi ile başlayan imalat sanayisi, 1900 ve 1950’li yıllarda atağa kalkmış ve aynı yüzyıl içerisinde yaşanan iki dünya savaşıyla üretim sanayisi zirveye çıkmıştı. 2000’li yıllarda ise bilgisayar teknolojilerinin de aktif olarak kullanılmasıyla modern, üstün kapasiteli ve teknolojik bir gelişime tanıklık etti. İmalat sanayinde bugün en yaygın kullanılan makineler bilgisayar destekli cnc tezgahlarıdır. CNC tezgahı dönen bir iş parçası üzerinden kesici bir takım araçlarla talaş kaldırma işlemi yapan makinedir. CNC tezgahı bu işlemleri bilgisayar destekli olarak yapmaktadır. CNC tezgahları ile yatay yada dikey olarak çalışılabilmektedir. Günümüzde insan gücünün yetmediği yerlerde kullanılan CNC tezgahları seri üretim yapan yerlerde kullanılmaktadır.

CNC, Computer Numerical Control kelimesi baş harfleri ile ortaya çıkan makine tezgahları Türkçe’de Bilgisayar nümerik kontrol anlamına gelmektedir. CNC tezgahlarda metal, ahşap ve plastik gibi malzemelerin üretimi yapılmaktadır. Programlanabilir seri imalat yapan cnc makine tezgahları, delme, kesme, bükme ve her türlü şekilde işleri kolaylıkla yapmaktadır. İmalat sanayinde yüksek verimlilik sunan CNC tezgahları imalat sanayin de fabrikalarda  vb gibi yerlerde kullanılmaktadır.

CNC Tezgah Çeşitleri

 • Freze tezgahı
 • Taşlama tezgahı
 • Matkap tezgahı
 • Delik büyütme tezgahı
 • Torna tezgahı
 • Dişli taşlama tezgahı
 • Erozyon tezgahı
 • Matkap tezgahı
 • Ölçme kontrol tezgahı
 • Planya tezgahı
 • Saç İşleme tezgahı
 • Taşlama tezgahı
 • Ağaç İşleme tezgahı
 • Bohrwerk tezgahı

Bu ve bunun gibi CNC tezgahları “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu yönetmeliğe göre;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

CNC Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz. CNC makinelerin periyodik kontrolleri yılda en 1 defa mutlaka yapılmalıdır.

CNC Tezgah Periyodik Kontrol Raporu

CNC Tezgah periyodik kontrolleri; periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. İşveren, işyerinde kullanılacak CNC tezgahların yapılacak işe uygun olması ve bu makine tezgahının çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır. Trakya Laboratuvar, tüm makine ve tezgahlarınız teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

İş veren bu yönetmelik kapsamında CNC makinelerin periyodik kontrolü sonrasında noksanları tamamlayıp eksikleri giderdikten sonra çalışanların sağlık ve güvenliği sağlayacaktır. Ayrıca makinenin çalışmasına ve iş verimliliğinin artmasını da sağlayacaktır.

Diğer Hizmetlerimiz


Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrolü
Duman Tahliye Sistemleri periyodik kontrolü Duman tahliye sistemleri, yangın anında dumanın ve ısını
Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın
Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Planya Tezgahı Periyodik Kontrol İmalat sanayinde kullanılan planya tezgahları iş
Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü Periyodik Kontrol
Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi iller, sanayi, tarım ve çeşitli
Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri Periyodik Kontrol
Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri, acil durumlarda insanların binadan güvenli bir şekilde çıkması
Ağır Metal Ölçümü
Ağır metaller, doğal ortamlarda ve endüstriyel faaliyetler sonucunda yaygın olarak bulunan toksik el
Whatsapp Destek Whatsapp Destek