YÜKLENİYOR

İçindekiler

CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

CO2 Gazı, söndürme sistemlerinde en etkili gazlardan biridir. Genellikle yerel olarak bir bölgeyi söndürmesi için tasarlanan bu sistemler ilgili yönetmelik, standart ve güvenlik prosedürlerine göre üretilerek satışı yapılmaktadır. Tamamen kokusuz ve renksiz olan bu gaz ateşi hem soğutma hem de boğucu özelliği ile hızlıca söndürmektedir.

CO2 Gazlı Otomatik söndürme sistemindeki gaz 1 dakika içinde sistemden tamamen boşalmaktadır. Bu sistemler genellikle Elektrik santrallerinde, elektrikli makine ve ekipmanların bulunduğu yerlerde, endüstriyel alanlarda, depolarda, arşiv binalarında ve güneş enerji sistemi gibi kritik bölgelerde kullanımı yaygındır.

Dünyanın ozon tabakasına zarar vermeyen CO2 gazlı otomatik söndürme sistemi yangın anında otomatik olarak devreye girer ve yangını söndürür. Yangın algılama sistemleri tarafından algılanan yangın CO2 gazlı söndürme sistemi saniyeler içerisinde müdahale edilerek yangının kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

Hızlıca yayılan gazın ateşi hemen söndürmesi ile yangını kontrol altına alan CO2 gazlı otomatik söndürme sistemleri yangın anında sorunsuz şekilde devreye girmesi gerekmektedir. CO2 gazlı ve yangın algılama sistemlerinin anında devreye girmesi için mutlaka periyodik kontrollerini yapılması gerekmektedir.

CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Sevdiklerimize zarar gelmesin diye kullanılan bu sistemlerin periyodik kontrolünü Türkak onaylı Trakya Laboratuvar olarak yapıyoruz. Firma olarak “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” ve “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik kontrollerinin yapıyoruz.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.”

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Raporu

İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak periyodik kontrolü yapana firmamız gerekli denetim ve testler sonucunda firmanın CO2 gazlı otomatik söndürme sistemleri için uygunluk raporu hazırlar. Uygunluk raporu ile birlikte aşağıdaki hizmetleri CO2 gazlı otomatik söndürme sistemlerini için sizlere sunuyoruz.

CO2 Gazlı otomatik söndürme sistemleri için sunduğumu hizmetler;

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • CO2 Gazlı otomatik söndürme sistemleri projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • CO2 Gazlı otomatik söndürme sistemleri malzeme ve ekipman kontrolleri
  • CO2 Gazlı otomatik söndürme sistemleri uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • CO2 Gazlı otomatik söndürme sistemleri periyodik kontrolleri

Diğer Hizmetlerimiz


Tezgah Kontrolü Periyodik Kontrol
Tezgahlar, endüstriyel tesislerde önemli bir rol oynar ve bu tezgahların düzenli olarak kontrol edil
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili
TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA Y
Taşlama Tezgahı  Periyodik Kontrol
Taşlama tezgahları, birçok endüstriyel süreçte malzeme parçalarını düzeltme, kesme, şekil verme ve y
Pres Muayenesi Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, pres muayenesi hizmetiyle endüstriyel pres makinelerinin güve
Tekirdağ Periyodik Kontrol
İçindekiler Periyodik kontrol, endüstriyel tesisler, ekipmanlar ve makineler için kritik bir
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
İçindekiler Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Temiz gazlı söndürme s
Whatsapp Destek Whatsapp Destek