YÜKLENİYOR

Damperli Kamyon Periyodik Kontrol

Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemelerini taşıyan büyük bir araçtır. İnşaat alanlarında, yol düzeltmelerinde, kazı çalışmalarında moloz, çakıl, kum ve atık gibi molozları taşıma ve hidrolik sistemi ile dökmeye yaramaktadır.

Ağır moloz taşıma işlerinden kullanılan damperli kamyonlar periyodik olarak kontrolleri yapılmazsa ortaya tehlike saçabilir. Yolda giderken doğaya yada canlılara zarar vermemesi için kontrollerinin damperli kamyon sahibi tarafından yapıldığı emin olunmalıdır. Türkiye’de yılda yüzlerce damperli kamyon kazası yaşanabilmektedir.

Damperli kamyon periyodik kontrolleri yetkili muayene kuruluşları tarafından yılda en az 1 defa olmak üzere periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrollerini yaptıran firma yada şahıslar damperli kamyonlarını rahatlıkla çalıştırabilirler.

Periyodik kontrolü yapılmasındaki amaç insan can ve mal güvenliği sağlamaktır. Bu sebeple damperli kamyon periyodik kontrolü yapan firmalar kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrolü yapmalıdır.

Yetkili akredite kuruluş damperli kamyon muayenelerini üstte belirttiğim yönetmeliğin  2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları kısmına bakınız.

İlgili Yönetmelikteki Belirtilen Kısım

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Uygunluk Raporu

Trakya Laboratuvar damperli kamyon periyodik kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak kontrollerini profesyonel ekibi ile yapmaktadır. Yapılan kontroller sonucunda damperli kamyon yönetmeliğe uygunsa firma için yetkili kuruluş olarak uygunluk raporu hazırlıyoruz.

Sizde damperli kamyon kontrollerini yaptırmak istiyorsanız Trakya laboratuvar ile bizimle iletişime geçiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Sanayi Gazları ve Dolum Tankları
SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedb
Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Yangın Pompa İstasyonu Periyodik Kontrolü
Yangın pompa istasyonu oluşumu için ülkemizde kullanılan ve sıkça başvurulan iki kriterimiz vardır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/
Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol
Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Elektrik enerjisi hayatımızın en önemli vazgeçilmez parçalarından