YÜKLENİYOR

Damperli Kamyon Periyodik Kontrol

Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemelerini taşıyan büyük bir araçtır. İnşaat alanlarında, yol düzeltmelerinde, kazı çalışmalarında moloz, çakıl, kum ve atık gibi molozları taşıma ve hidrolik sistemi ile dökmeye yaramaktadır.

Ağır moloz taşıma işlerinden kullanılan damperli kamyonlar periyodik olarak kontrolleri yapılmazsa ortaya tehlike saçabilir. Yolda giderken doğaya yada canlılara zarar vermemesi için kontrollerinin damperli kamyon sahibi tarafından yapıldığı emin olunmalıdır. Türkiye’de yılda yüzlerce damperli kamyon kazası yaşanabilmektedir.

Damperli kamyon periyodik kontrolleri yetkili muayene kuruluşları tarafından yılda en az 1 defa olmak üzere periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrollerini yaptıran firma yada şahıslar damperli kamyonlarını rahatlıkla çalıştırabilirler.

Periyodik kontrolü yapılmasındaki amaç insan can ve mal güvenliği sağlamaktır. Bu sebeple damperli kamyon periyodik kontrolü yapan firmalar kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrolü yapmalıdır.

Yetkili akredite kuruluş damperli kamyon muayenelerini üstte belirttiğim yönetmeliğin  2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları kısmına bakınız.

İlgili Yönetmelikteki Belirtilen Kısım

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Uygunluk Raporu

Trakya Laboratuvar damperli kamyon periyodik kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak kontrollerini profesyonel ekibi ile yapmaktadır. Yapılan kontroller sonucunda damperli kamyon yönetmeliğe uygunsa firma için yetkili kuruluş olarak uygunluk raporu hazırlıyoruz.

Sizde damperli kamyon kontrollerini yaptırmak istiyorsanız Trakya laboratuvar ile bizimle iletişime geçiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Temiz gazlı söndürme sistemleri adından d
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulm
Gürültü Ölçümü
Gürültü Ölçümü Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünün ölçülmesi, testi
Fore Kazık Periyodik Kontrol
Fore Kazık Periyodik Kontrol Fore kazık iş makinesi günümüzde yüksek katlı gökdelen, bina gibi inşaa