YÜKLENİYOR

Damperli Kamyon Periyodik Kontrol

Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemelerini taşıyan büyük bir araçtır. İnşaat alanlarında, yol düzeltmelerinde, kazı çalışmalarında moloz, çakıl, kum ve atık gibi molozları taşıma ve hidrolik sistemi ile dökmeye yaramaktadır.

Ağır moloz taşıma işlerinden kullanılan damperli kamyonlar periyodik olarak kontrolleri yapılmazsa ortaya tehlike saçabilir. Yolda giderken doğaya yada canlılara zarar vermemesi için kontrollerinin damperli kamyon sahibi tarafından yapıldığı emin olunmalıdır. Türkiye’de yılda yüzlerce damperli kamyon kazası yaşanabilmektedir.

Damperli kamyon periyodik kontrolleri yetkili muayene kuruluşları tarafından yılda en az 1 defa olmak üzere periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrollerini yaptıran firma yada şahıslar damperli kamyonlarını rahatlıkla çalıştırabilirler.

Periyodik kontrolü yapılmasındaki amaç insan can ve mal güvenliği sağlamaktır. Bu sebeple damperli kamyon periyodik kontrolü yapan firmalar kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrolü yapmalıdır.

damperli kamyon periyodik kontrol

Yetkili akredite kuruluş damperli kamyon muayenelerini üstte belirttiğim yönetmeliğin  2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları kısmına bakınız.

İlgili Yönetmelikteki Belirtilen Kısım

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Uygunluk Raporu

Trakya Laboratuvar damperli kamyon periyodik kontrollerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak kontrollerini profesyonel ekibi ile yapmaktadır. Yapılan kontroller sonucunda damperli kamyon yönetmeliğe uygunsa firma için yetkili kuruluş olarak uygunluk raporu hazırlıyoruz.

Sizde damperli kamyon kontrollerini yaptırmak istiyorsanız Trakya laboratuvar ile bizimle iletişime geçiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü Periyodik Kontrol
Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi iller, sanayi, tarım ve çeşitli
Tesisat Kontrolü Periyodik Kontrol
İçindekiler Tesisat sistemleri, bir yapıdaki yaşamsal unsurları oluşturan su, ısıtma ve yangı
Asbest Tür Tayini  Periyodik Kontrol
Asbest, yaygın olarak kullanılan bir mineral olmasına rağmen, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler t
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2013 tarih ve Resmi Gazete Sayısı 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol
İçindekiler Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol Sıcak su kazanları, içerisinde bulu
Şerit Testere Periyodik Kontrol
İçindekiler Şerit Testere Periyodik Kontrolü Teknolojinin gelişmesi ile birlikte imalat sanay
Whatsapp Destek Whatsapp Destek