YÜKLENİYOR

Ekskavatör Periyodik Kontrol

Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazıma, doldurma ve kırma işlerinde kullanılmaktadır. Paletli ve tekerlekli bulunan ekskavatörler tonlarca ağırlıktaki yüklerde çok kolay çalışabilmektedirler. Ekskavatör genelde inşaat sahalarında ve yol açmada kullanılmaktadır. Ekskavatörler kullanım alanlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Boyutları ve ağırlıkları farklık gösteren iş makinaları ağır işler yaptıkları için mutlaka periyodik olarak kontrolleri aksatılmadan yapılmalıdır.

Ekskavatör iş makinesi periyodik kontrolleri ilgili bakanlıkların hazırladığı yönetmeliklere uygun olarak kontrolleri belirtilen sürelerde yapılmalıdır. Ekskavatör iş makinaları “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak periyodik kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Bu yönetmeliğe göre;

Ekskavatörler ile İlgili Yönetmelikteki Maddeler

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

2.2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

2.2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

ekskavator periyodik kontrol ve muayenesi

 Ekskavatörlerin Periyodik Kontrol Süresi

Ekskavatör iş makinaları yukarıda belirtilen ilgili maddeler çerçevesinde ve TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17,  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrolleri yılda en 1 defa olmak üzere yetkili kuruluşlara yaptırılmalıdır.

RG-23/7/2016-29779 Tablosu

  1. Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
  2. Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
  3. Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)
  4. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

Ekskavatör periyodik kontrolü yapan firma ilgili yönetmelik sonucunda yaptığı kontroller için uygunluk raporu hazırlar. Yukarıdaki İş ekipmanlarında belirtilen yönetmelik standartlarına göre yapılan kontroller sonucunda ekskavatör uygun belgesi hazırlar. Ekskavatör ilgili yönetmeliğe göre periyodik kontrolü uygunsa firma için yetkili kuruluş uygun belgesini hazırlar ve firmaya verir.

Trakya Laboratuvar, Ekskavatör’ler için İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğindeki ilgili maddelere uygun olarak ekskavatör periyodik muayenesini yaparak firma için periyodik kontrol raporu yani uygunluk belgesini hazırlar. Trakya laboratuvar profesyonel kadrosu ile müşterilerinin ekskavatörleri için gerekli adımları en hızlı ve doğru şekilde atmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ AÇIKLAMA Amaç MADDE 1 – (1) Bu Te
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü Solunabilir toz, günümüzde emekçi insanların sağlığını etkileyen önem
Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü
Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü İş yerinde tüm personelin kişisel olarak çeşitli gaz’lara maruz kalıp k
Tezgahlar Periyodik Kontrolü
Endüstriyel işletmelerde ve laboratuvarlarda kullanılan tezgahlar, güvenlik, verimlilik ve kalite aç
Delik büyütme tezgahı
İmalat sektöründe kullanılan delik büyütme tezgahları, parçalara daha büyük çaplı delikler açmak vey
Whatsapp Destek Whatsapp Destek