YÜKLENİYOR

İçindekiler

El ve Kol Titreşimi Ölçümleri

Geçmişten günümüze kadar teknoloji o kadar gelişti ki artık dünya üzerinde mesafeler, üretim, iletişim çok kısa hale geldi. Özellikle üretim insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hızlı ve sayısız şekilde gelişerek dünya makineleşmeye gitti. Bu makineleşme sonucunda insanlar makineleri kontrol etmeye ve kullanmaya başladı. İnsanların makineleri kullanmaya başlaması insan sağlığını tehdit ederken meslek hastalıkları ortaya çıkardı. Çalışma hayatında, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından soruna neden olan, iş verimi ve kalitesini düşüren nedenlerden birisi de titreşimdir. Endüstrinin piyasanın tamamı makine kullandığı bu makineleri de kullananlar titreşime maruz kalabilmektedir.

Titreşim özellikle el ve kol titreşimi devamlı maruz kalındığında çeşitli hastalıklara maruz kalabilmektedir. Titreşim çalışanlarda konforsuzluk hissine, iş veriminde düşüşe veya fiziksel hasara neden olabilir. Bu nedenle iş yerinde ve endüstrinin her alanında mutlaka titreşim ölçümü yaptırılmalıdır. El ve kol titreşim ölçümü Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Bu alanda hizmet veren firmalardan biri de Trakya Laboratuvardır. Firma olarak El ve kol titreşimine maruz kalan çalışanlar için titreşim ölçümü yaparak firma için rapor hazırlamaktayız. Trakya Laboratuvar olarak El ve kol titreşim ölçümlerini aşağıdaki iki yönetmeliğe göre yapmaktayız.

  1. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
  2. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yukarıda belirtilen iki yönetmeliğe göre yapılan ölçümler ile iş veren çalışanların hem sağlığını korur hem de iş verimliliğinin artmasını sağlar. Bu yönetmeliklerin temel amacı tüm vücudun titreşimi risk değerlendirmesi, bütün vücut titreşimine maruz kalınmasından kaynaklanan riskleri önlemek ya da uygun şekilde kontrol altına almak için, gerekli önlemlerin belirlenmesini sağlar.

El ve Kol Titreşimi Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar; El Kol titreşimi ölçümleri kapsamında belirlenen periyodlarda ölçümleri yapmaktadır. Ayrıca bu işlem yasal olarak zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Firmamız profesyonel kadrosu ile gerekli ölçümleri belirli periyotlarda yaparak firmalar için rapor hazırlar.

Diğer Hizmetlerimiz


Paratoner Ölçüm Periyodik Kontrol
Paratoner sistemleri, yıldırımın neden olduğu zararları en aza indirmek ve yapıları ve içerisindeki
Gürültü Ölçümü
İçindekiler Gürültü Ölçümü Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünü
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
Baca Gazı Emisyon Ölçümleri
Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Yoğun miktarda karbondioksit içeren maddeler taşıyan baca gazı, azami dü
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene
İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateşin bulunmasından sonra bir güç olarak kullanmayı öğrenmes
Depo Raf Periyodik Kontrolü
Depo raf denetimi, depo yönetimi ve güvenliği için kritik bir adımdır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Whatsapp Destek Whatsapp Destek