YÜKLENİYOR

İçindekiler

Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü

Elektrik geçmişten günümüze vazgeçilmez bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Hayatımızın her alanında kullandığımız elektrik yükleri elektromanyetik alanlar oluşturarak fiziksel durumlar ortaya çıkartır. Bu fiziki olaylar ile çeşitli cihazlar, makineler, arabalar vb. araçların çalışmasına neden olmaktadır. Elektrik enerjisi ile çalışan bu araçlar ile günümüze her alanda imalat sanayinden, ev içinde kullandığımız cihazlara aklınıza gelecek her cihaza kadar her şeyin çalışmasına neden olmaktadır.

Elektrik enerjisi iki cismin birbirine sürtünmesi ile mekanik etki sırasında ısının kristaller ile olan etkisi sebebiyle oluşan mekanik, itme, çekme, kimyasal ve ısı olaylarının göstermesi ile elektrik enerjisi oluşmaktadır. Elektriği ilk bulan kişi tarihi kayıtlara baktığımızda Thales’dir. Elektrik enerjisi pek çok kaynak üzerinden üretimi yapılmaktadır. Bu kaynaklar;

  • Termik santraller (doğal gaz, taş kömürü, LNG, fuel oil, motorin)
  • Nükleer santraller
  • Hidro enerji üzerinden (baraj ve nehir)
  • Yenilebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal, hidrojen, hidroelektrik)

Elektrik iç tesisatları periyodik kontrolleri yapılmadan önce bu sistemlerin kullanılması kesinlikle yasaktır. Elektrik tesisatı can ve mal güvenliği açısında çok önemli olduğu için mutlaka periyodik kontrollerini tesisatı kullanmadan yapılmalıdır. Periyodik kontrollerin yapılmaması, aksatılması yada en az 1 tanesinin yapılması olası kazalara neden olabilmektedir.

Neden? Periyodik Kontrol

Elektrik ve elektrikli sistemler ile çalışmak zor ve tehlikelidir. İnsan vücudu yüksek voltajdaki elektrik akımına belli bir süre dayanabilmektedir. Bu nedenle elektrikli sistemler kullanırken yada çalışırken çok dikkatli olunmalıdır. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak için mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Periyodik olarak elektrik tesisatları ve cihazların periyodik kontrolleri yapılması olası kazaları, yaralanmaları, ölümleri engellemektedir.

Elektrik iç tesisatlarının periyodik kontrolleri aşağıda belirtilen yönetmeliklere göre kontrolleri yapılmalıdır.

  1. İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
  2. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği
  3. Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği
  4. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği

Elektrik iç tesisatında, elektrik kablo tesisatı, boruları, buatlar, klemensler, bağlantı elemanları, priz ve anahtarlar, topraklama kabloları, topraklama elemanları, anahtarlar, sigorta, şalter, kaçak akım rölesi gibi tüm tesisat ve elemanlar için periyodik kontrol hizmeti vermektedir. Elektrik iç tesisatında kaçak akım tespiti, aşırı ısınma, bağlantıların kontrolü, mekanik etkilere karşı test ve diğer tüm ölçümleri yapılmaktadır.

Elektrik tesisat kontrolü tesislerin veya işletmelerin; sayaç ve dağıtım panoları, tali dağıtım panoları, motorlar, aydınlatmalar, prizler, buatlar, alçak gerilim kompanzasyon panoları ve kablo şaftları yönetmeliği uygunluğu denetlenmektedir. Bu kontrollerle birlikte Termal kamera, artık akım cihazı (RCD) ve süreklilik testleri önem arz etmektedir.

Elektrik iç Tesisat Periyodik Kontrol Süresi

Elektrik iç tesisatı periyodik kontrolleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” de belirtilen kriterlere göre kontrolleri yapılmalıdır. Elektrik iç tesisatı periyodik kontrol süresi standartlarda aksi süre belirtilmediği sürece periyodik kontrolü yılda 1 defa yapılmalıdır.

2.3. Tesisatlar

2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.4 (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) Madde 2.3.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

Elektrik İç Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Elektrik iç tesisatı periyodik kontrolleri, elektrik tesislerinde, fabrikalarda, iş yerlerinde oluşacak riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak için kontrolleri ilgili standart ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Trakya laboratuvar olarak elektrik iç tesisatının test ve gerekliliklerini kontrol ederek eksikliklerin giderilmesi giderilmesi, uygunsuzlukları ve tehlikeli durumların giderilmesi için rapor hazırlar. Trakya laboratuvar olarak hazırladığımız uygunluk raporunu iş yeri sahibine sunmaktayız. Gerekli tüm yazılı ve görsel ölçüm testleri iş yeri yada firmaya sunulur ve gerekli önlemler alınır.

Diğer Hizmetlerimiz


Ağaç İşleme Tezgahı Periyodik Kontrolü
Ağaç işleme tezgahları, farklı sektörlerde önemli bir rol oynayarak çeşitli malzemelerin işlenmesind
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı
Tesisat Muayene
İçindekiler Tesisat Muayene Nedir? Tesisat muayenesi, bina içindeki su, gaz, elektrik veya di
İş Hijyeni – Gürültü Maruziyet Ölçümü
GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni ortam ölçümü kapsamında çalışan üzerinde en verimli sonucun alın
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D
Termal Çevrenin Ergonomisi ölçümü
İçindekiler Termal Çevrenin Ergonimisi “İş Hijyeni Ölçümü” ne girmektedir. İş hij
Whatsapp Destek Whatsapp Destek