YÜKLENİYOR

Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü, bir yapıdaki elektrik tesisatının belirli standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olup olmadığını değerlendiren kapsamlı bir denetim sürecidir. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerdeki müşterilere profesyonel elektrik tesisatı uygunluk kontrolü hizmetleri sunarak güvenli bir elektrik altyapısı sağlamaktadır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Nedir?

Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü, bir yapıdaki elektrik tesisatının tasarımı, kurulumu ve işletimi sırasında belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını değerlendiren bir süreçtir. Bu kontrol, elektrik tesisatının güvenliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla yapılır.

Neden Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Yapılmalıdır?

 1. Güvenlik Sağlamak: Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü, elektrik çarpması, yangın ve diğer güvenlik risklerini önlemek için tasarlanmıştır.
 2. Standartlara Uyum Sağlamak: Yapılan kontrol, elektrik tesisatının ulusal ve uluslararası standartlara uygun olup olmadığını belirler. Bu standartlar, güvenliği ve performansı sağlamak için belirlenmiş kuralları içerir.
 3. Ekipmanın Uygunluğunu Değerlendirmek: Elektrik cihazları ve ekipmanları, belirli standartlara uygun olmalıdır. Kontrol, bu cihazların uygunluğunu değerlendirir ve gerektiğinde onarım veya değişim yapılmasını sağlar.

elektrik2

Elektrik Tesisatı Kontrolü Nasıl Yapılır?

Elektrik tesisatı kontrolü, bir binanın veya tesisin elektrik tesisatının güvenliğini ve uygunluğunu değerlendirmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılması gereken bir süreçtir. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerdeki müşterilere profesyonel elektrik tesisatı kontrolü hizmetleri sunarak güvenli bir elektrik altyapısı sağlamaktadır.

 1. Başlangıç Değerlendirmesi:

  İlk olarak, uzmanlarımız tesisatın mevcut durumunu değerlendirir. Bu değerlendirme, tesisatın genel yapısı, kullanılan ekipmanlar, bağlantılar ve güç dağıtımı gibi unsurları içerir.

 2. Standartlara Uygunluk Kontrolü:

  Elektrik tesisatı, belirli standartlara uygun olmalıdır. Trakya Laboratuvar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve uluslararası standartlar gibi güvenlik kriterlerini karşılamak üzere tesisatın uygunluğunu kontrol eder.

 3. Topraklama Sistem Kontrolü:

  Elektrik tesisatlarında topraklama sistemi, güvenlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Trakya Laboratuvar, topraklama sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederek güvenliği sağlar.

 4. Elektrik Panolarının Değerlendirilmesi:

  Panoların düzeni, etiketlenmesi ve bağlantı noktalarının kontrolü gibi unsurlar, elektrik panolarının güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için incelenir.

 5. Kabloların Kontrolü:

  Elektrik tesisatındaki kabloların durumu, izolasyonunun sağlamlığı ve bağlantıların doğruluğu detaylı bir şekilde kontrol edilir.

 

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Ne Sıklıkta Yapılmalıdır?

Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirli aralıklarla yapılmalıdır. Genel olarak, bu kontrolün belirlenmiş periyotlarda gerçekleştirilmesi, elektrik güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak için önemlidir. İdeal kontrol periyodu şu faktörlere bağlı olarak belirlenebilir:

 1. Tesisatın Yaşı:

  Yeni bir tesisat, genellikle daha uzun bir süre uygunluk gösterir. Ancak, tesisatın yaşlanması ve aşınmasıyla birlikte periyodik kontrollerin sıklığı artabilir.

 2. Tesisatın Kullanım Amacı:

  Endüstriyel tesisatlar veya yüksek güç tüketen tesisatlar, daha sık kontrol edilmelidir. Bu tesisatlar daha yüksek risk taşıdıkları için daha sık denetim gerekebilir.

 3. Düzenli Bakım ve Onarım Geçmişi:

  Düzenli bakım ve onarımlar, tesisatın performansını artırabilir ve kontrol ihtiyacını azaltabilir. Düzenli bakım yapılan tesisatlar, daha uzun kontrol aralıklarına sahip olabilir.

 4. Yasal Yükümlülükler:

  Yerel yönetmelikler ve standartlar, elektrik tesisatlarının belli bir periyodiklikle kontrol edilmesini zorunlu kılabilir. Bu nedenle, bu yönetmeliklere uygun olarak kontrol yapılmalıdır.

elektrik tesisat kontrol

Elektrik tesisatı periyodik kontrol maliyetleri nelerdir?

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü, bir binanın veya tesistanın elektrik tesisatının güvenliği ve uygunluğu açısından kritik bir öneme sahiptir. Trakya bölgesinde hizmet veren Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerdeki müşterilere profesyonel elektrik tesisatı periyodik kontrol hizmetleri sunarak, güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler sunmaktadır.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Maliyetleri Neleri Kapsar?

 1. Tesisatın Büyüklüğü ve Kompleksliği:

  Elektrik tesisatı kontrol maliyeti, tesisatın büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Büyük ve karmaşık tesisatlar daha fazla zaman ve uzmanlık gerektirebilir.

 2. Kullanılan Ekipman ve Malzemeler:

  Kontrol sırasında kullanılan ekipman ve malzemelerin kalitesi, maliyeti etkileyen önemli bir faktördür. Yüksek kaliteli ekipmanlar, doğru sonuçlar elde etmek için önemlidir.

 3. Periyodik Kontrol Sıklığı:

  Kontrolün ne sıklıkla yapılacağı, maliyeti belirleyen bir diğer faktördür. Bazı tesisatlar daha sık kontrol edilmelidir, bu da maliyeti artırabilir ancak güvenliği sağlar.

 4. Personel ve Uzmanlık:

  Denetim sırasında görev alan personelin deneyimi ve uzmanlığı, kontrol maliyetini etkiler. Uzman bir ekip, daha etkili bir kontrol sürecini sağlayabilir.

 5. Raporlama ve Belgelendirme:

  Kontrol sürecinin sonunda düzenlenen raporlar ve uygunluk belgeleri, maliyetin bir parçasını oluşturabilir. Bu belgeler, tesisatın güvenli olduğunu gösterir.

Elektrik tesisatı kontrolü kim tarafından yapılmalıdır?

Elektrik tesisatı kontrolü, bir binanın veya tesisin elektrik altyapısının güvenli ve uygun olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen kritik bir prosedürdür. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerdeki müşterilere profesyonel elektrik tesisatı kontrol hizmetleri sunarak güvenilir bir denetim süreci sağlamaktadır.

Elektrik Tesisatı Kontrolü Kim Tarafından Yapılmalıdır?

 1. Uzman Elektrik Mühendisleri:

  Elektrik tesisatı kontrolü, bu alanda uzmanlaşmış elektrik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Trakya Laboratuvar, deneyimli ve lisanslı elektrik mühendisleriyle müşterilerine profesyonel hizmet sunmaktadır.

 2. Yetkilendirilmiş Kontrol Firmaları:

  Elektrik tesisatı kontrolü, genellikle yetkilendirilmiş kontrol firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu firmalar, belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet verirler. Trakya Laboratuvar, yetkilendirilmiş bir kontrol firması olarak müşterilerine güvenilir denetimler sunmaktadır.

 3. Elektrik Güvenliği Konusunda Deneyimli Kuruluşlar:

  Kontrolü yapacak kuruluşun elektrik güvenliği konusunda deneyime sahip olması önemlidir. Trakya Laboratuvar, uzun yıllara dayanan deneyimi ve sektördeki lider konumuyla müşterilerine güvenilir kontrol hizmetleri sunmaktadır.

Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü hangi standartlara tabidir?

Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü, bir binanın veya tesisin elektrik tesisatının belirli standartlara uygun olup olmadığını değerlendiren kapsamlı bir denetim sürecidir. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerdeki müşterilere bu standartlara uygun profesyonel hizmetler sunarak güvenli bir elektrik altyapısı sağlamaktadır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Hangi Standartlara Tabidir?

 1. TS 864 (Elektrik Tesisat Standartı):

  Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü genellikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen TS 864 standardına göre gerçekleştirilir. Bu standart, elektrik tesisatının tasarımı, kurulumu, bakımı ve kullanımı için genel prensipleri kapsar.

 2. IEC 60364 (Uluslararası Elektrik Kuralları):

  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından belirlenen IEC 60364 standartları, elektrik tesisatlarının genel prensiplerini ve güvenlik gereksinimlerini içerir. Bu standart, birçok ülkede elektrik tesisatı konusundaki temel referans kaynağıdır.

 3. TS 2756 (Elektrik Tesisatlarında Topraklama):

  Elektrik tesisatlarında topraklama sistemi önemli bir güvenlik unsuru olduğundan, TS 2756 standartı bu konuda detaylı bilgiler sunar. Topraklama sisteminin düzgün çalışması, elektrik çarpması riskini önler.

 4. TS EN 61557 (Elektrik Ölçüm Cihazları Standartları):

  Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü sırasında kullanılan ölçüm cihazları TS EN 61557 standartlarına uygun olmalıdır. Bu standart, elektrik ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve doğruluğuyla ilgili gereksinimleri belirler.

Trakya Laboratuvar: Standartlara Uygun Elektrik Güvenliği

Trakya Laboratuvar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde faaliyet gösteren müşterilerine elektrik tesisatı uygunluk kontrolü hizmeti sunarken, yüksek standartlara olan bağlılığını korur. Trakya Laboratuvar, TS 864, IEC 60364, TS 2756, TS EN 61557 gibi önemli standartlara tam uyum sağlayarak müşterilerine güvenli bir elektrik altyapısı garanti eder.

Trakya Laboratuvar: Elektrik Güvenliği İçin Doğru Adres

Trakya Laboratuvar, elektrik tesisatı uygunluk kontrolü konusundaki uzmanlığı ve standartlara olan sıkı uyumuyla ön plana çıkan bir firmadır. Elektrik güvenliği konusundaki ihtiyaçlarınız için Trakya Laboratuvar ile iletişime geçerek güvenilir ve standartlara uygun bir hizmet alabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Kapalı Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı
Endüstriyel işletmelerde tehlikeli sıvıların güvenli bir şekilde depolanması, iş sağlığı ve güvenliğ
Greyder Periyodik Kontrol
Greyder Periyodik Kontrol Greyder iş makinesi çok ağır ve büyük iş makineleridir. 10-50 ton civarlar
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22.08.2013 tarihli ve 28743
Soğuk Gerilmenin Tayini ve yorumlanması Ölçümü
Soğuk gerilme, bir malzemenin düşük sıcaklıklarda meydana gelen gerilme etkisidir. Özellikle Trakya
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
İş Hijyeni – İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
İŞ YERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Aydınlatma Ölçümü Amacı ve Kapsamı Aydınlatma ölçümü en başta işyeri
Whatsapp Destek Whatsapp Destek