YÜKLENİYOR

Endüstriyel kapılar, işletmelerin verimliliğini arttıran önemli bir unsurdur. Ancak, kullanım sıklığına bağlı olarak kapılar zamanla yıpranır ve güvenlik riski oluşturabilir. Bu nedenle, periyodik kontrollerin yapılması ve gerekli bakımın yapılması önemlidir. Trakya bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde faaliyet gösteren işletmelerin de periyodik kontrolleri için Trakya Laboratuvar firmasından hizmet alması önerilir.

Periyodik Kontrolün Önemi

Endüstriyel kapılar, işletmelerin verimliliğini artıran önemli bir unsurdur. Bu kapılar, işletmelerin giriş-çıkışlarını kontrol altına alırken, işçilerin malzeme taşıma işlemlerini de kolaylaştırır. Ancak, kapılar sık kullanıma bağlı olarak zamanla yıpranır. Bu da kapıların çalışmamasına veya güvenlik riski oluşturmasına neden olabilir. İşte bu nedenle periyodik kontrollerin yapılması ve gerekli bakımın yapılması önemlidir.

Periyodik kontrol, kapıların çalışma prensibini kontrol etmek ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu kontroller, kapıların mekanik, elektriksel ve hidrolik bileşenlerinin kontrol edilmesini içerir. Kapıların emniyet sensörleri, kilit mekanizmaları, güvenlik ışıkları ve diğer bileşenleri de kontrol edilir.

Periyodik kontrollerin yararları şunlardır:

  1. Güvenliğin sağlanması: Periyodik kontroller, kapıların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kapıların emniyet sensörleri, kilit mekanizmaları ve diğer bileşenleri kontrol edilerek, kapıların çalışması sırasında herhangi bir güvenlik riski oluşması engellenir.
  2. Maliyet tasarrufu: Periyodik kontroller sayesinde kapıların arızaları önceden tespit edilir ve gerekli onarım işlemleri zamanında yapılır. Bu sayede, daha büyük arızaların oluşması ve daha yüksek onarım maliyetleriyle karşılaşılması engellenir.
  3. Verimliliğin arttırılması: Periyodik kontroller sayesinde kapıların düzgün çalışması sağlanır. Bu da işletmenin verimliliğinin artmasına yardımcı olur. Daha az zaman harcanarak daha fazla iş yapılabilir.
  4. Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi: Endüstriyel kapılar, çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Periyodik kontroller sayesinde bu düzenlemelere uygunluğun sağlanması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi kolaylaşır. Bu da işletmenin yasal gereklilikleri yerine getirme konusunda daha güvenli hale gelmesini sağlar.

endustriyel kapi scaled

Tahribatsız Muayene İle Yapılması

Endüstriyel kapıların periyodik kontrolleri, tahribatsız muayene yöntemleriyle yapılabilir. Tahribatsız muayene, malzemelerin iç ve dış yapılarının, özelliklerinin, kalınlıklarının, çatlaklarının, deliklerinin, yüzey pürüzlülüklerinin ve diğer özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Tahribatsız muayene yöntemleri, kapılardaki potansiyel sorunları tespit etmek için kullanılabilir. Bu yöntemler, kapıların çalışma prensiplerinin yanı sıra kapıların bileşenlerinin de kontrol edilmesini sağlar. Tahribatsız muayene yöntemleri şunlardır:

  1. Manyetik Parçacık Muayenesi (MT): Manyetik parçacık muayenesi, malzemelerin yüzeylerindeki çatlakları, delikleri ve korozyonu tespit etmek için kullanılır. Manyetik bir alan oluşturulur ve malzemenin yüzeyine demir parçacıkları uygulanır. Parçacıkların çatlak veya deliklerde birikmesi, bu bölgelerin tespit edilmesini sağlar.
  2. Ultrasonik Muayene (UT): Ultrasonik muayene, malzemelerin kalınlığının, çatlaklarının ve diğer özelliklerinin tespit edilmesi için kullanılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak malzemelerin iç ve dış yapıları taranır. Bu yöntem, kapı bileşenlerinin iç kısımlarının kontrol edilmesi için de kullanılabilir.
  3. Görsel Muayene (VT): Görsel muayene, kapı bileşenlerinin gözle kontrol edilmesini sağlar. Bu yöntem, kapının yüzeyindeki çatlaklar, delikler, korozyon veya diğer hasarlar gibi açıkça görülebilen sorunların tespiti için kullanılır.

Türkaklı Rapor Verilmesi

Türkak, Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olan belgelendirme kuruluşlarına verilen bir belgeleme kuruluşu akreditasyonudur. Türkak, belgelendirme kuruluşlarının bağımsızlığını ve yetkinliğini doğrulamak için yapılan bir akreditasyon sürecidir.

Trakya Laboratuvar firması, periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleriyle yapılması durumunda, Türkak tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu olarak periyodik kontrol raporu verebilir. Türkaklı rapor, periyodik kontrollerin yapıldığı ve işletmenin yasal gereklilikleri yerine getirdiği konusunda güvenilir bir kanıt olarak kabul edilir.

Türkaklı raporlar, müşteri memnuniyetini artırmak, işletmenin yasal gereklilikleri yerine getirmesine yardımcı olmak ve güvenliği artırmak gibi pek çok fayda sağlar. Türkak, periyodik kontrollerin doğru bir şekilde yapıldığını doğrulayan, işletmenin yasal gereklilikleri yerine getirdiği konusunda kesin bir kanıt sunar. Bu nedenle, Türkaklı raporlar, işletmelerin müşterileri ve müşterilerin güvenliği konusunda güven verir.

Sonuç

Endüstriyel kapılar, işletmelerin güvenliği, verimliliği ve işletme faaliyetlerinin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, kapıların düzenli periyodik kontrollerinin yapılması, potansiyel sorunların tespit edilmesi ve önlenmesi açısından önemlidir. Periyodik kontroller, kapıların çalışma prensiplerinin yanı sıra kapı bileşenlerinin de kontrol edilmesini sağlar.

Periyodik kontroller, kapıların doğru bir şekilde çalıştığından ve işletmelerin yasal gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olmak için yapılmalıdır. Bu kontroller, kapıların güvenliğini artırmak, işletmenin verimliliğini artırmak ve işletmenin devamlılığını sağlamak için gereklidir.

Endüstriyel kapıların periyodik kontrolleri, tahribatsız muayene yöntemleriyle yapılabilir. Tahribatsız muayene yöntemleri, kapılardaki potansiyel sorunları tespit etmek için kullanılabilir. Türkaklı raporlar, periyodik kontrollerin yapıldığı ve işletmenin yasal gereklilikleri yerine getirdiği konusunda güvenilir bir kanıt olarak kabul edilir.

Trakya Laboratuvar firması, periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleriyle yapılması durumunda, Türkak tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu olarak periyodik kontrol raporu verebilir. Bu raporlar, işletmelerin müşterileri ve müşterilerin güvenliği konusunda güven verir.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol
Yangın tesisatı periyodik kontrolü, binaların ve tesislerin yangın güvenliği önlemlerinin sürekli ol
Ağır Metal Ölçümü – (Kişisel Maruziyet) Periyodik Kontrol
Ağır metaller, endüstriyel süreçler, madencilik, sanayi ve tarım gibi birçok sektörde yaygın olarak
Dişli Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol
Dişli taşlama tezgahları, Trakya Bölgesi’ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde faali
Yangından Korunma Sistemlerinin Periyodik Muayenesi
Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanm
Basınçlı Kap Periyodik Kontrol
Günümüzde endüstriyel tesislerde kullanılan basınçlı kaplar, işletme güvenliği açısından büyük önem
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene
İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateşin bulunmasından sonra bir güç olarak kullanmayı öğrenmes
Whatsapp Destek Whatsapp Destek