YÜKLENİYOR

İçindekiler

Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü

İnsan sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri çok önemlidir. İnsan sağlığına zararlı gaz ve buharlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İş yerinde bulunan gaz ve buhar konsantrasyonları ölçümünde kullanılan özel bir pompa sayesinde belirli bir hacimde hava geçirgenliğinde renk değişimi yaşanmaktadır. Ortaya çıkan bu renkler ile sağlığa zararlı kimyasal maddeler tespit edilmektedir.

Bu ölçümler çok dikkatli şekilde yapılmalıdır zira hatalı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu da olası sağlık sorunlarına ve kazalara neden olmaktadır. Bu nedenle ölümler Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmalıdır. Gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri “İş hijyeni, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak periyodik ölümlerini yapmalıdır.

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

MADDE 4  h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını,

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede; a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

İş yeri Ortamı Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü

Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Ölçümü: Oksijen, Karbodioksit, Karbonmonoksit, Benzen, Ozon, Ksilen, Azotdioksit, Amonyak, Kloroform, Hidrojensülfür, Azotmonoksit, Sülfürik Asit, Formik Asit, Asetik Asit, Hidrojen Peroksit, Toluen, Dietileter, Cıvar, Nitrik Asit, n-Hegzan, 1,2-Dikoloroetan, Metilamin, Formaldehit, Bütilasetat, Hidrojenklorür, Fenol, Asetilen, Akrilonitril, Vinilkolorür, Karbondisülfür, Etilbenzen, Etanol, Hekzan, İzobütirik Asit, Kükürtdioksit, Propan.

Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, İş hijyeni, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliği kapsamında Gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri için müşterilerine profesyonel tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Elektrik Pano Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Elektrik Pano Ölçümü ve Periyodik Kontrolü Elektrik panosu bir yapıda elektriğin
Matkap Tezgahı Periyodik Kontrol
Matkap tezgahları, yüksek hızda dönen parçalara ve kesici takımlara sahiptir, bu da kullanım sırasın
Kişisel Maruziyet Ölçümü
İçindekiler Kişisel Maruziyet Ölçümü Kişisel maruziyet ölçümleri, bir işyerindeki görünmeyen
Buhar ve Kızgın Su Kazanları Periyodik Kontrol
İçindekiler Buhar ve Kızgın Su Kazanları TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve TS 497 serisi sta
İSGÜM Yetkili Laboratuvar Raporu
İSGÜM, iş sağlığı ve güvenliği eğitim araştırma enstitüsünün kısaltmasıdır. İşyerlerinde bulunan toz
Yangın Tesisatı Muayene Periyodik Kontrol
Yangın tesisatı muayenesi, binalarda yangın güvenliği ve acil durum yönetimi için son derece önemli
Whatsapp Destek Whatsapp Destek