YÜKLENİYOR

Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünün ölçülmesi, testi ve analizinin yapılmasıdır. Türkiye ve dünyada insan sağlığını koruma amacıyla iş yerlerinde yapılan gürültü ölçümleri ile insan sağlığı korunmaktadır. İnsanların yıllarca çalıştığı iş yerlerinde devamlı olarak maruz kaldıkları ses dolayısı ile duymama yada sağı kalma gibi duyma yetilerini yitirebiliyorlar. İnsanların fizyolojik ve psikolojik açıdan herhangi bir zarar vermemesi, iş çalışma performansını azaltması ve çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle gürültü ölçümleri yapılmaktadır.

İnsanların sağlığını sağlamak ve sesi kontrol altına almak için bir iş yerinde ses’in ölçümü yapılmaktadır. Yapılan bu ölçüm ve testler sonucunda iş yerinin ilgili yönetmelik ve standartlardaki ses seviyesini aşıp aşmadığı kontrol edilmektedir. Yapılan bu ölçüm ve testler sonucunda personelin sağlığı büyük ölçüde korunmaktadır.

Gürültü ölçümleri şantiyelerde, ulaştırma araçlarının bulunduğu açık alanlarda, şantiye alanlarında, sanayi tesislerinde, ayölyelerde, işletmelerde, taş ocaklarında, tershanelerde, demir çelik fabrikalarında, eğlence mekanlarında, nüfusun yoğun olduğu alanlarda, parklarda veya yerleşim bölgelerindeki diğer sessiz alanlarda, açık arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas alanlar da ve daha bir çok yerde gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Gürültü ölçümü ilgili yönetmelik ve standartlara göre yapılmakta olup gürültü ölçümü öncesinde Türkak Onaylı muayene kuruluşu gürültünün hangi sıklıkla, ne zaman, ne amaçla ortaya çıktığı değerlendirilmelidir.

Grürültü ölçümleri, “Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetimi yönetmeliği” ne göre periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu Yönetmeliğin amacı; “çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Gürültü Ölçümü Test Raporu

Ortam ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Trakya Laboratuvar, profesyonel kadrosu ile Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetimi yönetmeliğine ve ilgili standartlar çerçevesinde müşterilerine iş yeri ve atölyelerde gürültü ölçümü için gerekli değerlendirme, test ve analizi yaparak uygunluk raporu hazırlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Basınçlı Kap ve Kazanların Muayenesi
25 Nisan 2013 Tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarını
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene
İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateşin bulunmasından sonra bir güç olarak kullanmayı öğrenmes
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Mevcut çalışma ortamının ve burada hizmet veren çalışanları
Titreşim Ölçümü
Titreşim Ölçümü (Tüm Vücut ve El Kol Titreşim Ölçümleri) İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında titre
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki maddel
Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Köpüklü yangın söndürme sistemleri ve periyodik kontrolü (Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü) Yangın
Whatsapp Destek Whatsapp Destek