YÜKLENİYOR

TS EN ISO/IEC 17020 Standardı (Basınçlı Kap ve Kaldırma Araçları Periyodik Muayeneleri) kapsamımız genişletildi.

TS EN ISO 17025 YENİ KAPSAMIMIZ

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Termal Konfor
Termal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi TS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma / Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü COHSR-928-IPG- 039
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni Titreşim Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS ISO 2631-1(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
( Oksijen, Karbonmonoksit, Karbondioksit, Benzen, Ozon, Ksilen, Kloroform, Hidrojensülfür, Sülfürik Asit, Formik Asit, Asetik Asit, Hidrojen Peroksit, Azotmonoksit, Azotdioksit, Amonyak, Toluen, Dietileter, Cıva, Nitrik Asit, n-Hegzan, 1,2- Dikloroetan, Metilamin, Bütilasetat, Hidrojenklorür, Fenol, Asetilen, Formaldehit, Akrilonitril, Vinilklorür, Karbondisülfür, Etilbenzen)
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2)Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal HücreMetodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6604
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları-Oksijen (O2) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
Karbondioksit (CO2) Tayini
Hesaplama Metodu
TS ISO 12039
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları-
Kükürtdioksidin (SO2) kütle derişiminin tayini
TS ISO 7935
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOX) Emisyonlarının Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM 022
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Bacharach Yöntemi
TS 9503
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları – Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini
(20-1000 mg/m3 )
TS ISO 9096
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun
Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate
Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 17
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında
Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 5
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun
Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük
aralıktaki kütle derişiminin tayini
(<50 mg/m3)
TS EN 13284-1
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4
Baca Gazı
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)
Nem Probu ile Nem Tayini
( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot (DT.37-rev04)
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini
( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot (DT.38-rev03)
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz
Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi
Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini
L ve S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Baca Gazı
(TSE CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
S Tipi Pitot Tüp ile Hızının Tayini EPA Metot 2
İmisyon (Çevre Havası) Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini
Gravimetrik Metot
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Metot
TS 2342
Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS 9315 ISO 1996-1 ve TS 9315 ISO 1996-1/T1
Akustik-Gürültü Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin (ƒ, Lƒ, LfT(DW), (Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc ve Çevresel Gürültü Alansal Dağılımının (LAT)Tespiti, TS ISO 9613-1TS ISO 9613-2
Akustik-Gürültü Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) Tespiti TS ISO 8297
Akustik-Gürültü Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (LW, LWA) Tespiti TS EN ISO 3744
Akustik-Gürültü Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti TS EN ISO 3746
Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS ISO 1996-2 ve TS ISO 1996-2/T1
Titreşim Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v) TS 10354
Titreşim Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,V) TS ISO 4866

Diğer Hizmetlerimiz


Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangınla mücadele çalışmalarında her yerde karşımıza çıkan yangın tüpleri bu konunun temel taşıdır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ve Yönetmeliği
04.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27601 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
Yangından Korunma Sistemlerinin Periyodik Muayenesi
Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanm
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Tüm Vücut Titreşimi
Tüm Vücut Titreşimi Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışma hayatında de
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D