YÜKLENİYOR

Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü

Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalitesi bozulmaktadır. Havada gazlar belli miktarda bulunabilmektedir. Belirlenmiş miktarın üzerinde bulunulduğunda havada ciddi oranda kirletici olarak bulunmakta ve çalışan sağlığını önemli derecede riske atmaktadır. Çalışanlar için hava kalitesi uygunluğu iş hijyeni ortam ölçümleri anlık gaz ölçümü ile belirlenmektedir.

Çalışma ortamında İş Hijyeni hava kalitesi ölçümü için kapsamdaki parametreler,

  • Oksijen
  • Karbonmonoksit
  • Hidrojen Sülfür
  • Metan

İş hijyeni kapsamında hava kalitesi ölçüm metodları NIOSH 6604, NIOSH 6601 standartlarının gerekliliklerine göre belirlenmektedir.

NIOSH’un tehlike durumlarını dikkate alarak kapalı alanlarda mevcut olabilecek havadaki oksijen miktarı A, B, C olmak üzere 3 sınıfta sıralanmıştır. Ayrıca tutuşabilirlik ve zehirleyicilik (toksiklik) oranlarına göre de bir sınıflandırma yapılmıştır.

Kapalı Alan Sınıflandırması

  Özellikler Oksijen Tutuşma Özelliği Zehirleyicilik
A Sınıfı Ciddi hayati tehlike O2≤%16 ya daO2≥% 25 En küçük tutuşma değerinin %20’si yada fazlası Çok Ciddi hayati tehlike
B Sınıfı Tehlikeli, ancak ciddi hayati tehlike yok %16.1< O2<%19.4%21,5< O2<%25 En küçük tutuşma değerinin %10’u ile%19’u arası Zehirleme değerinden daha yüksek*
C Sınıfı Potansiyel Tehlike %19.5< O2<%21.4 En küçük tutuşma değerinin %10’u ya da daha azı Zehirleme değerinden daha düşük*

Kaynak: US Department of Health an Human Services-NIOSH, Worker Deaths in Confined Spaces,1994,s.8

* 29 CFR Part 1910 Numaralı Standartta Yer Alan Referans Değerler

Kapalı ortamlarda oksijen eksikliğine sebep olan boğucu gazlar genel olarak iki sınıfta incelenebilir.

  1. Basit boğucu gaz; Metan
  2. Kimyasal boğucu gaz;  Karbonmonoksit, Hidrojen Sülfür

Basit boğucu gazlar ortamdaki oksijenin azalmasına sebep olmaktadır. Kimyasal boğucu gazlar ise daha çok ortamı zehirli bir havaya çevirip insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeler oluşturur.

Zehirli ortamlarda en çok karşılaşılan gazları karbon monoksit (CO), Hidrojen sülfür (H2S) sıralanabilir. Bu tür gazlar ortamda bulunan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesiyle ortaya çıkar ve ortamda oksijeni azaltırlar.

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımına patlayıcı ortam denir. Metan gazı patlayacı madde olarak tanımlanmakta ve alt üst değerleri bulunmaktadır.

Madde Alt Patlama Sınırı (LEL) %
Üst Patlama Sınırı (UEL) %
Metan 5 15

Lower and Upper Explosive Limits for Flammable Gases and Vapors (LEL/UEL), Mathesongas, 2013

Diğer Hizmetlerimiz


Yağ Buharı Ölçümü
İçindekiler Endüstriyel faaliyetlerin yan ürünlerinden biri olan yağ buharı emisyonları, çevr
İSGÜM Yetki Belgesi
İçindekiler İSGÜM Yetki Belgesi İsgüm, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının iş sağlığı ve
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ve Yönetmeliği
04.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27601 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
El ve Kol Titreşimi Ölçümleri
İçindekiler El ve Kol Titreşimi Ölçümleri Geçmişten günümüze kadar teknoloji o kadar gelişti
Asbest Envanter Raporu
Asbest, yapı malzemelerinde yaygın olarak kullanılan bir mineral lifidir ve sağlık açısından ciddi r
Çevre Ölçüm ve Analiz Periyodik Kontrol
İçindekiler Çevre Ölçüm ve Analiz Periyodik Kontrol, çevresel faktörlerin ölçülmesi, izlenmes
Whatsapp Destek Whatsapp Destek