YÜKLENİYOR

Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü

Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalitesi bozulmaktadır. Havada gazlar belli miktarda bulunabilmektedir. Belirlenmiş miktarın üzerinde bulunulduğunda havada ciddi oranda kirletici olarak bulunmakta ve çalışan sağlığını önemli derecede riske atmaktadır. Çalışanlar için hava kalitesi uygunluğu iş hijyeni ortam ölçümleri anlık gaz ölçümü ile belirlenmektedir.

Çalışma ortamında İş Hijyeni hava kalitesi ölçümü için kapsamdaki parametreler,

  • Oksijen
  • Karbonmonoksit
  • Hidrojen Sülfür
  • Metan

İş hijyeni kapsamında hava kalitesi ölçüm metodları NIOSH 6604, NIOSH 6601 standartlarının gerekliliklerine göre belirlenmektedir.

NIOSH’un tehlike durumlarını dikkate alarak kapalı alanlarda mevcut olabilecek havadaki oksijen miktarı A, B, C olmak üzere 3 sınıfta sıralanmıştır. Ayrıca tutuşabilirlik ve zehirleyicilik (toksiklik) oranlarına göre de bir sınıflandırma yapılmıştır.

Kapalı Alan Sınıflandırması

  Özellikler Oksijen Tutuşma Özelliği Zehirleyicilik
A Sınıfı Ciddi hayati tehlike O2≤%16 ya daO2≥% 25 En küçük tutuşma değerinin %20’si yada fazlası Çok Ciddi hayati tehlike
B Sınıfı Tehlikeli, ancak ciddi hayati tehlike yok %16.1< O2<%19.4%21,5< O2<%25 En küçük tutuşma değerinin %10’u ile%19’u arası Zehirleme değerinden daha yüksek*
C Sınıfı Potansiyel Tehlike %19.5< O2<%21.4 En küçük tutuşma değerinin %10’u ya da daha azı Zehirleme değerinden daha düşük*

Kaynak: US Department of Health an Human Services-NIOSH, Worker Deaths in Confined Spaces,1994,s.8

* 29 CFR Part 1910 Numaralı Standartta Yer Alan Referans Değerler

Kapalı ortamlarda oksijen eksikliğine sebep olan boğucu gazlar genel olarak iki sınıfta incelenebilir.

  1. Basit boğucu gaz; Metan
  2. Kimyasal boğucu gaz;  Karbonmonoksit, Hidrojen Sülfür

Basit boğucu gazlar ortamdaki oksijenin azalmasına sebep olmaktadır. Kimyasal boğucu gazlar ise daha çok ortamı zehirli bir havaya çevirip insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeler oluşturur.

Zehirli ortamlarda en çok karşılaşılan gazları karbon monoksit (CO), Hidrojen sülfür (H2S) sıralanabilir. Bu tür gazlar ortamda bulunan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesiyle ortaya çıkar ve ortamda oksijeni azaltırlar.

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımına patlayıcı ortam denir. Metan gazı patlayacı madde olarak tanımlanmakta ve alt üst değerleri bulunmaktadır.

Madde Alt Patlama Sınırı (LEL) %
Üst Patlama Sınırı (UEL) %
Metan 5 15

Lower and Upper Explosive Limits for Flammable Gases and Vapors (LEL/UEL), Mathesongas, 2013

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki maddel
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre
Asbest Söküm ve Analizi
ASBEST NEDİR? Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (ma
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2013 tarihli ve 28628
Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın anında otomatik olarak devreye giren ya
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol
Damperli Kamyon Periyodik Kontrol Damperli kamyon herkesin bildiği gibi genellikle inşaat malzemeler