YÜKLENİYOR

İçindekiler

Hidrofor / Genleşme Tankı

Genleşme tankı periyodik kontrol ve muayenesi; tesisat sistemlerine dâhil halde bulunan ve basınç kontrolü, su desteği gibi öğeleri sağlayan bir tür tesisat ekipmanı olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği su hacmi, ısındıkça genişleyen nitelikte bulunmaktadır. Burada devreye girmekte olan genleşme tankları, su hacmini düzenlemek ve düzeltmek adına kullanılmaktadır. Bu tanklar iki tür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

Genleşme tankı birçok yerde etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Tehlikeli durumların oluşmaması için periyodik kontrollerinin sık ve düzenli bir biçimde yapılması gerekmektedir. Genleşme tankı periyodik kontrollerinin yılda en az 1 defa yapılması zorunludur.

Genleşme Tankı Nedir?

Genleşme tankını ifade edecek olursak, merkezi sistemlerde, depolanan sıcak suyun, tesisat sistemine zarar vermemesi için biriken fazla suyun depolanmasını sağlamaktadır. Fazla su basınç oluşturduğu için tesisat sistemine zarar verecektir. Sistemin zara görmemesi için, fazla su genleşme tankına aktarılır.

Genleşme Tankı Çalışma Prensibi

Genleşme tankı su basıncına örnek verecek olursak; evimizde 10 metrelik radyatör bulunuyorsa, kombiyi 60 dereceye çıkardığımızda, su basıncı, su ısındığı için artacaktır. Su basıncının dengede kalabilmesi için genleşme tankı kullanılarak, basınç sabit hale getirilmektedir.

Genleşme tankının fazla dolması durumunda ise emniyet vanaları devreye girerek, biriken fazla suyu dışarı atılmasını sağlar. Hidrofor sistemleri de genleşme tankının bir parçası olarak görev sağlamaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü;

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre İşverenin Yükümlülükleri;

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

İş ekipmanı ile ilgili kurallar

MADDE 6 – (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) 5 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar.

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Makinesi Periyodik Kontrol
İnşaat sektöründe kullanılan iş makinelerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için periy
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri
İçindekiler Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü İnsan sağlığı ve güvenliği açısından önemli ol
Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü
İçindekiler Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü Buharlı Pişirme Kazanı periyodik kontro
Radyasyon Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Günümüzde radyasyon, endüstriyel süreçlerden tıbbi uygulamalara kadar birçok alan
Hava Kalitesi Ölçümü
İçindekiler Hava Kalitesi Ölçümü Günümüzde endüstriyel alanda gelişmelerin artması ile imalat
Toz Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Hava kirliliği, dünya genelinde ciddi bir çevresel sorun haline gelmiştir. Bu ned
Whatsapp Destek Whatsapp Destek