YÜKLENİYOR

Depo ve Raf Sistemleri Periyodik KontrolüRaf Statik Analiz ve Dinamik Muayene

Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk ve tehlike potansiyeli  taşıdıkları için kazalara neden olabilmektedir. Özellikle Metal yorgunluğu, cıvata somun bağlantılarının gevşemesi, kaynak hataları, Çatlaklar, birleştirme hataları, uygun olmayan tadilatlar, darbeler vb sebeplerle oluşabilecek kaza riskini engellemek için TS EN 15635 standardına göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esas alınarak yapılan Statik Analiz ve Hesaplamalar ile her bir gözün taşıyabileceği yük hesaplanmakta ve yük etiketi varlığından, sehim, çarpılma, bükülme, eğilme, eksen kaçıklığı, kolon bağlantısı, yüklerin pozisyonu, topraklama durumu  gibi diğer tüm kontroller yetkin muayene personelimizce yapılmaktadır.

Depo Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü Trakya Laboratuvar tarafından TS EN 15635 standardına göre yılda en az bir kez periyodik kontrollerini yapmaktadır.

İşletmelerde bulunan depolarda, depolama alanını arttırmak amacıyla kurulan konstrüksiyonlara depolama raf sistemleri denir.

Depolama raf sistemlerinin periyodik muayenesi, depolama raf sistemlerinin TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolüdür.

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir. Yine aynı standarda göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir. Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Depolama raf sistemlerini oluşturan konstrüksiyonların ölçüleri alınarak bilgisayar destekli tasarım programlarında 3 boyutlu şekilde çizimi yapılıp taşıyabileceği emniyetli yükün belirlenmesi işine statik yük testi denir. Yine bilgisayar destekli tasarım programlarında işletmenin bulunduğu konuma göre depolama raf sistemlerine deprem ivmesi verilip, rafların bu ivmeye dayanıp dayanamayacağının testine de dinamik yük testi denir.

TS EN 15635 standardına göre depolama raf sistemleri üzerinde yük kapasitesinin belirtilmesi zorunludur. Kurulurken imalatçı tarafından verilmeyen bu emniyetli taşıma kapasite bilgisi ancak mühendislik hesapları kullanılarak bulunabilir. Bu yüzden emniyetli taşıma kapasitesi bilinmeyen depolama raf sistemlerinin statik yük testinin yapılması zorunludur.

Diğer Hizmetlerimiz


Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü
Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü Emisyon, yakıt ve benzerleri maddelerin yakılmasıyla; buharlaşma
Topraklama Kontrolü ve Elektrik Tesisatı Periyodik Muayene
Topraklama Kontrolü ve Elektrik Tesisatı Periyodik Muayene Topraklama Kontrolü Topraklama; Elektrik
Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
SEVDİKLERİMİZ YANMASIN DİYE KONTROL VE MUAYENE YAPIYORUZ İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateş
Tahribatsız Muayene
Tahribatsız muayene(NDT), malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meyd
Asbest Söküm ve Analizi
Asbestli Malzemeler İçin Numune Alımı Asbest Analizleri Asbest Maruziyeti ve Ortam Ölçümleri Asbest
Depo ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü
Raf Statik Analiz ve Dinamik Muayene Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle