YÜKLENİYOR

Depo ve Raf Sistemleri Periyodik KontrolüRaf Statik Analiz ve Dinamik Muayene

Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk ve tehlike potansiyeli  taşıdıkları için kazalara neden olabilmektedir. Özellikle Metal yorgunluğu, cıvata somun bağlantılarının gevşemesi, kaynak hataları, Çatlaklar, birleştirme hataları, uygun olmayan tadilatlar, darbeler vb sebeplerle oluşabilecek kaza riskini engellemek için TS EN 15635 standardına göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esas alınarak yapılan Statik Analiz ve Hesaplamalar ile her bir gözün taşıyabileceği yük hesaplanmakta ve yük etiketi varlığından, sehim, çarpılma, bükülme, eğilme, eksen kaçıklığı, kolon bağlantısı, yüklerin pozisyonu, topraklama durumu  gibi diğer tüm kontroller yetkin muayene personelimizce yapılmaktadır.

Depo Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü Trakya Laboratuvar tarafından TS EN 15635 standardına göre yılda en az bir kez periyodik kontrollerini yapmaktadır.

İşletmelerde bulunan depolarda, depolama alanını arttırmak amacıyla kurulan konstrüksiyonlara depolama raf sistemleri denir.

Depolama raf sistemlerinin periyodik muayenesi, depolama raf sistemlerinin TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolüdür.

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir. Yine aynı standarda göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir. Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Depolama raf sistemlerini oluşturan konstrüksiyonların ölçüleri alınarak bilgisayar destekli tasarım programlarında 3 boyutlu şekilde çizimi yapılıp taşıyabileceği emniyetli yükün belirlenmesi işine statik yük testi denir. Yine bilgisayar destekli tasarım programlarında işletmenin bulunduğu konuma göre depolama raf sistemlerine deprem ivmesi verilip, rafların bu ivmeye dayanıp dayanamayacağının testine de dinamik yük testi denir.

TS EN 15635 standardına göre depolama raf sistemleri üzerinde yük kapasitesinin belirtilmesi zorunludur. Kurulurken imalatçı tarafından verilmeyen bu emniyetli taşıma kapasite bilgisi ancak mühendislik hesapları kullanılarak bulunabilir. Bu yüzden emniyetli taşıma kapasitesi bilinmeyen depolama raf sistemlerinin statik yük testinin yapılması zorunludur.

Diğer Hizmetlerimiz


Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Enerji Etüdü, Tasarruf Noktalarının Tespiti ve Uygulama Projeleri Onaylanan Proje
Çevresel Gürültü Ölçümü
EĞLENCE YERİ, İŞYERİ ATÖLYE GÜRÜLTÜ SES ÖLÇÜMÜ Çevre Bakanlığınca onaylı Çevresel Gürültü Ölçümleri,
Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü
Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü Emisyon, yakıt ve benzerleri maddelerin yakılmasıyla; buharlaşma
Basınçlı Kap ve Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü
BASINÇLI KAP VE KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi, Kaldırma
Tahribatsız Muayene
Tahribatsız Muayene Tahribatsız muayene(NDT), malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyi
İş Makinesi Periyodik Muayene
İŞ MAKİNESİ PERİYODİK MUAYENE YAPTIĞIMIZ PERİYODİK MUAYENELER ÇEKİCİ DOZER YÜKLEYİCİ KAZICI YÜKLEYİC
Whatsapp Destek Whatsapp Destek