YÜKLENİYOR

İçindekiler

Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik KontrolüGazlı söndürme sistemleri, aslında oksijen içeriğini % 15’in altına indirerek yangınları söndüren basit mantıklı bir sistemdir. Dumanın varlığını hızlıca algılayan bir duman algılama sistemi tarafından etkinleştirilirler. Bu özellik ise yangın müdahalesini mahal odaklı olarak çabuklaştırır.

Kaliteli bir gaz söndürme sistemi, suyun ve diğer ürünlerin yangınları kontrol altına almak için her zaman gerekli olmadığı anlamına gelir. Gazlı söndürme sistemleri, su-köpük-toz kullanmaktan kaçınmanın en iyi olduğu ve hassas alanlarda yangınlarla otomatik olarak mücadele edebilir. Ekipmanların bütünlüğünü korurlar ve ekipmanda veya belgelerde oluşabilecek yüksek maliyetli hasarı önleyerek tasarruf etmenizi sağlarlar.

Gazlı söndürme sistemi, yangını gazlı bir söndürme maddesi yardımıyla oksijen yer değiştirmesi (oksijen içeriğinin azaltılması) veya fiziksel etkiler (ısı çıkarma) yoluyla söndüren bir yangın söndürme sistemidir. Bir sprinkler sisteminin aksine, bir gazlı söndürme sistemi sadece yangını kontrol altına almakla kalmayıp söndürmek için tasarlanmıştır.

Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü

Gazlı söndürme sistemleri, su, köpük veya toz söndürme sistemlerinin etkili olmadığı veya yukarıda belirtilen söndürme maddeleriyle söndürmenin önemli hasara neden olabileceği durumlarda kullanılır. Tipik kullanım alanları, her tür elektrik kontrol odası, BT ve sunucu odalarını içerir.

Otomatik yangın söndürme sistemlerinin tasarımda öncelikle söndürme bölgesinin hangi yangın sınıfına ait olduğu belirlenmelidir. Bu yangın sınıfına uygun bir söndürme yöntemi ve söndürme ajanı seçilmelidir. Gazlı söndürme sisteminin elektrik kumandası basit bir selenoid aktivasyonundan ibaret olmamalıdır. Bir söndürme senaryosuna uygun olarak algılama ve uyarı donanımlarının çalışması kurgulanmalıdır. Sistemden çok detaylı durum bilgisi alınabilmelidir. Havalandırma sistemi, yangın damperleri vb. ünitelerin yönetimi otomatik söndürme sistemi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Gazlı söndürme sistemleri “en temiz” söndürme sistemleridir. Söndürme gazlarının sunucular vb. geleneksel elektrik sistemleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Söndürme sistemi için bir dizi farklı söndürme gazı kullanılabilir. Farklı söndürme gazlarının spesifik özellikleri de kullanım alanlarını tanımlar.

Gazlı söndürme sistemlerinin kullanım alanları örneğin şunları içerir:

  • BT sistemleri ve bilgisayar odaları
  • Arşiv odaları, belge kasaları
  • Acil çağrı merkezleri, uçuş navigasyon ve kontrol kuleleri, cep telefonu verici istasyonları, internet servis sağlayıcı merkezleri, televizyon, radyo ve kontrol odaları, mikrodalga alt istasyonları.
  • Sanat galerileri, kütüphaneler, film projeksiyon odaları, müzeler
  • Tıp sektörü: görüntüleme sistemleri, ameliyathaneler, mobil istasyonlar
  • Laboratuvarlar, kontrol odaları, açık deniz sondaj platformları, robotik ekipman gibi endüstriyel tesisler
  • Acil durum güç jeneratörleri, pil bölmeleri, alçak gerilim bölmeleri, kablo bölmeleri vb.
  • Uçuş simülatörleri, gemiler, askeri araçlar

Genel tanımlar

Temiz Gaz: Elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddedir.

Halokarbon: Gaz İçeriğinde flor, klor, brom veya iyot elementlerinden bir veya daha fazlasının oluşturduğu organik bileşikler bulunan söndürücü maddedir.

Inert Gaz: İçeriğinde helyum, neon, argon, nitrojen veya karbon dioksit gibi gazlar bulunan söndürücü maddedir.

Konsantrasyon: Gazın içinde bulunduğu hacimdeki yüzde olarak oranıdır.

Söndürme Konsantrasyonu: Herhangi bir güvenlik faktörü ihtiva etmeyen, tanımlanan deney şartları altında, özel yakıt yangınını söndürmek için gerekli söndürme maddesinin en düşük konsantrasyonudur.

Tasarım Konsantrasyonu: Sistem tasarım amaçları için gerekli bir emniyet faktörü içeren, söndürme maddesinin konsantrasyonudur.

GAZLI SÖNDÜRME MADDELERİ

KİMYASAL GAZLAR: FM200TM – HFC227 HFC 125 NOVEC 1230TM

İNERT GAZLAR: Argon – IG01 Nitrogen – IG100 Argonite® – IG55 Inergen® – IG541

CO2 (KARBON DİOKSİT): CO2 High Pressure CO2 Low Pressure

Karbondioksit (CO2)
Karbondioksit, öncelikle yangın sınıfı B ve C ile mücadele için uygundur. Karbondioksit, fiziksel özellikleri nedeniyle yangın söndürücülerde ve yangın söndürme cihazlarında da kullanılan tek söndürücü gazdır. Sabit yangın söndürme sistemlerinde, karbondioksit sıvılaştırılmış halde yüksek basınçlı çelik silindirlerde depolanır veya büyük düşük basınçlı kaplarda −20 C’ye soğutulur. Sıvı olarak saklanarak, önemli ölçüde daha büyük hacimlerde söndürme maddesi verimli bir şekilde depolanabilir. Karbondioksit, yüksek konsantrasyonlarda sağlığa zararlı olduğundan, mesleki sigorta şirketleri, hacim sınır değerinin% 5’ten fazla olması durumunda özel koruyucu önlemler öngörmektedir.
Karbondioksit öncelikle elektrik ve elektronik sistemlerde bir söndürme maddesi olarak kullanılır, çünkü tüm su bazlı söndürücü maddelerden ve tozların çoğundan farklı olarak, elektriksel olarak iletken değildir. Sistemler tasarlanırken karbondioksitin solunum zehiri olmasına dikkat edilmelidir.

Birincil söndürme etkisi: Boğulma
(İkincil söndürme etkisi: Soğutma – pratik ancak nadiren gereklidir)

Oksijenle yer değiştiren söndürme gazları – inert gazlar ve karbondioksit (CO2)

Argon, nitrojen ve karbondioksit gibi inert gazların söndürme etkisi (prensipte, bu inert bir gaz değildir ve bu nedenle D sınıfı yangınlar için uygun değildir), atmosferik oksijenin yer değiştirmesi yoluyla elde edilir. Bu, boğma etkisi olarak bilinir ve yanma için gerekli spesifik sınır değerinin altına düşülürse oluşur. Çoğu durumda, oksijen yakl. % 13 hacim. Ek olarak, mevcut hava hacminin yalnızca kabaca üçte bir oranında yer değiştirmesi gerekir, bu da% 34’lük bir söndürme gazı konsantrasyonuna karşılık gelir. Yanması için önemli ölçüde daha az oksijen gerektiren yanan maddeler için, örneğin etilen, karbon monoksit ve hidrojen için söndürme gazı konsantrasyonunda bir artış gereklidir.

Söndürme özelliklerini iyileştirmek için, yukarıda bahsedilen gazların karışımları, örneğin Inergen de kullanılabilir.

Argon – IG-01
Argon, yüksek basınçlı çelik silindirlerde sıkıştırılmış gaz olarak sabit yangın söndürme sistemleri için söndürme maddesi olarak depolanan ortam havasından elde edilen inert bir gazdır. Maksimum çalışma basıncı şu anda 300 bar’dır. Argon zehirli değildir. Ancak, özellikle yangın durumunda gerekli söndürme konsantrasyonu oluşturulurken yanma gazları ve oksijen eksikliğinden dolayı risk oluşabilir. Argon, dünya atmosferinin% 0,93’ünü oluşturur. Havaya göre yoğunluğu 1.38: 1’dir. Kendi yoğunluğu ve yüksek eylemsizliği (“gerçek” inert gaz), argonun belirli durumlarda, örneğin metal yangınları için bir söndürme gazı olarak nitrojene göre avantajlı olduğu anlamına gelir. Not: Bu gazın yüksek söndürme konsantrasyonları, bazı durumlarda, oksijen eksikliği nedeniyle hayatları riske atabilir.
Birincil söndürme etkisi: Boğulma

Azot – IG-100
Azot, dünya atmosferinin% 78,1’ini oluşturan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Havaya göre yoğunluğu 0,967: 1’dir. Sabit yangın söndürme sistemleri için bir söndürme maddesi olarak nitrojen, yüksek basınçlı çelik silindirlerde sıkıştırılmış bir gaz olarak depolanır. +15 C’lik bir atmosferik sıcaklıkta, maksimum çalışma basıncı şu anda 300 bar’dır. Azot zehirli değildir. Ancak burada da özellikle yangın durumunda gerekli söndürme konsantrasyonu oluşturulurken yanma gazları ve oksijen eksikliğinden riskler ortaya çıkabilir.

Not: Bu gazın yüksek söndürme konsantrasyonları, bazı durumlarda, oksijen eksikliği nedeniyle hayatları riske atabilir.
Birincil söndürme etkisi: Boğulma

Kimyasal olarak etkili yangın söndürme gazları
Montreal Protokolü, kalan Halons 1211 (bromoklorodiflorometan) ve 1301’in (bromotriflorometan) piyasadan çıkarılacağına karar verdikten sonra, birkaç şirket (örneğin DuPont, 3M, Great Lakes Chemical Corporation) yeni yangın söndürme gazları buldu ozon tüketme potansiyeli (ODP) açısından sorunlu değildir. Söndürme etkisi, yanma sürecinin kesintiye uğraması (zincirleme reaksiyonun kesintiye uğraması) nedeniyle ortaya çıkar. İnert gazlar ve CO2 ile boğulmanın aksine, bu prosedür önemli ölçüde daha düşük bir söndürme maddesi hacmi gerektirir.

Inergen® – IG-541
Inergen,% 52 nitrojen,% 40 argon ve% 8 karbondioksit karışımının marka adıdır. Bu karışımın avantajı, karbondioksitin (CO2) benzersiz karakteridir. Oksijen eksikliği durumunda solunumu hızlandırarak odadaki kişinin oksijen beslemesine devam etmesini sağlar. Inergen, nitrojen veya argondan daha pahalı olduğundan, büyük ölçüde özel güvenlik düzenlemelerine tabi odalarda kullanılır.

Argonite® – IG-55
Argonite,% 50 azot ve% 50 argon karışımıdır. Havaya kıyasla nispeten yoğun olan argon ile daha az yoğun nitrojen karışımı, söndürme alanı boyunca optimal bir karışıma yol açar. Bunun kullanımı esas olarak sadece anormal derecede yüksek odalarda etkilidir.

Novec 1230 ® (Keton)
Söndürme maddesi Novec 1230 (ISO sertifikalı FK-5-1-12), karbon, florür ve oksijen moleküllerinde (kimyasal formül CF3CF2C (O) CF (CF3) bulunan renksiz, neredeyse kokusuz bir sıvıdır. ) 2). Açıkçası, bir Halon değil, florlanmış bir ketondur (perflorlu etil izopropil keton). Novec 1230’un sabit yangın söndürme sistemlerindeki söndürme etkisi, homojen bir engellemeden (yanma zinciri reaksiyonunun bozulması) kaynaklanmaktadır. Molekül elektriksel olarak iletken değildir. 1 küresel ısınma potansiyeli (CO2 eşdeğeri) ile, şu anda onaylanmış tüm kimyasal söndürme maddeleri arasında en düşük değere sahiptir ve güneş radyasyonu altında birkaç gün içinde parçalanır.

FM 200 (HFC227ea) ®
FM-200, HFC-227ea olarak da bilinen 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane için Great Lakes şirketinin marka adıdır. FM-200, yalnızca karbon, florür ve hidrojen atomlarından oluşan florlu hidrokarbonlar (HFC’ler) sınıfına aittir. Etki, alevi soğutmak ve yanma işleminin kimyasal reaksiyonunu bozmaktan oluşur. Aleve maruz kalırsa, FM-200 yanmadan sorumlu zincirleme reaksiyonları engelleyen yangın üzerine küçük miktarlarda serbest radikal yayar. Bir diğer önemli husus da FM-200’ün hassas cihazlara zararlı olmamasıdır. Partikül veya yağlı kalıntı içermeyen temiz, gaz halindeki bir maddedir. Oksijen içeriğinde önemli bir azalmaya neden olmaz ve bu nedenle insanların bulunduğu yerler için de uygundur. Etkinleştirildikten sonra, basit havalandırma önlemleriyle çıkarılabilir.

HFC-125

HFC-125 renksiz, kokusuz ve iletken olmayan bir gazdır. Diğer kimyasal söndürücü gazlar gibi yangınları da ısıyı emerek söndürür. HFC-125 fiziksel olarak Halon 1301 ile aynıdır, ancak ozon tüketmeyen bir gazdır.

FE-13

FE-13, DuPont tarafından üretilen yüksek basınçlı bir söndürme maddesidir. Bu söndürücü gaz aynı zamanda ısıyı emerek de çalışır. Yüksek buhar basıncı nedeniyle FE-13, söndürme gazı tüpünü doldururken herhangi bir ek gaz itici gaz (nitrojen) gerektirmez.

FE-13, soğutulmuş odalarda ve 7,5 m yüksekliğe kadar olan odalarda malların korunması için idealdir. Bu söndürme maddesi için NOAEL aralığı% 50’dir, şu anda piyasada tahliye sırasında odada insanların bulunması durumunda bu kadar yüksek güvenlik faktörüne sahip hiçbir söndürme maddesi yoktur.

Gazlı Söndürme Kontrol Sistemleri Periyodik Kontrol

Otomatik gazlı söndürme sistemleri elektriksel olarak bir söndürme kontrol paneli tarafından kumanda edilmektedir. Söndürme yapılacak mahalde otomatik yangın algılama detektörler tarafından yapılmaktadır. Hacmin büyüklüğüne bakılmaksızın en az iki adet detektör ve iki ayrı detektör hattı tesis edilir. Detektör hatları, çapraz zonlama şeklinde yapılır. Bu sayede yan yana iki detektörün farklı detektör zonlarına bağlanmış olması sağlanır. Tek bir detektörden ya da detektör zonundan yangın alarmının gelmesi söndürme sisteminin aktivasyonu için yeterli değildir. Diğer detektör hattından da alarm gelmesi durumunda söndürme organizasyonu başlar. Söndürme sisteminin elle (manuel) olarak devreye sokulması da mümkündür. Bunun için sarı renkle gösterilmiş söndürme başlatma butonu kullanılır. Ayrıca söndürme tüpleri üzerinde sistemin mekanik olarak devreye sokulabilmesine imkân tanıyan boşaltma kolu bulunmaktadır. Sistemde söndürme aktivasyonunu bloke edilmesini sağlayan durdurma butonları kullanılır. (mavi renkle gösterilmektedir.) Ancak gaz deşarjı başlamışsa durdurma butonları fonksiyonunu yerine getiremez.

Gazın fiziksel olarak deşarjının engellenebilmesi için ise mekanik bloklama ünitesi kullanılması gerekir. Durdurma butonları yanlış alarmlarda ya da ufak olaylarda sistemin gereksiz yere deşarj olmasını önler. Ayrıca söndürme mahallinde bulunan personelin güvenli bir şekilde tahliyesine imkan tanır. Sistemin bu şekilde bloke edildiği bilgisi söndürme kontrol panelinden ve yangın ihbar panelinden uyarı ikazı olarak alınmalı ve sistem normal çalışma durumuna kısa sürede döndürülmelidir. Söndürme yapılacak mahalde yangın anonsunun sesli ve görsel olarak yapılması gerekir. Söndürme bölgesine giriş yapılan bütün kapıların üzerinde alarm sirenleri ve flaşörleri konulmalıdır. Ayrıca söndürme mahalli içerisinde alarm sirenleri ve flaşörler konularak içerdeki personelin durumdan haberdar edilerek, tahliyesi sağlanmalıdır.

Gazlı söndürme sistemlerinde söndürme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için odanın sızdırmaz olması çok önemlidir. Bunun için alınacak fiziksek tedbirlerin yanı sıra elektronik tedbirler de bulunmaktadır. Söndürme mahaline açılan tüm kapılar manyetik kontak ile izlenmelidir. Eğer bu kapılar açık bırakılırsa uyarı sinyali olarak kontrol panelinden izlenmeli ve bu durumda söndürme işlemi başlatılmamalıdır. Ayrıca bu kapılara elektrik tahrikli kapı kapama üniteleri konularak, söndürme işlemi başlamadan önce kontrol panelinden verilecek kumanda çıkışıyla otomatik olarak kapatılması sağlanabilir. Söndürme işlemi gerçekleşmeden önce havalandırma sisteminin durdurulması gerekmektedir. Aksi takdirde ortama deşarj edilen söndürme gazının havalandırma sistemiyle dışarı atılma riski bulunmaktadır. Söndürme bölgesine taze hava girişi muhakkak engellenmelidir. Söndürme gazının mahal içerisinde sirküle edilmesi de gazın homojen bir şekilde yayılımını engelleyebilir.

Havalandırma kanallarından söndürme gazının yürüyüp gitmesini engellemek için kanallarda yangın damperleri kullanılmalı ve bu damperler söndürme aktivasyonu öncesi kontrol panelinden kumanda edilerek, kapatılmalıdır. Söndürme tüplerinin aktivasyonu söndürme panelinden kontrol edilen selenoid valf ya da pnömatik aktivatör vasıtasıyla olur. Söndürme tüplerinde herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığı ve söndürme aktivasyonun başladığı bilgisi basınç anahtarları vasıtasıyla söndürme kontrol paneline iletilir. Söndürme sisteminin çalışma senaryosunu şu şekilde özetleyebiliriz: Söndürme bölgesindeki bir yangın dedektörü algılama yaptığında bu durum söndürme kontrol panelinde sesli ve ışıklı olarak ikaz edilir. Söndürme bölgesi içerisindeki sesli ve ışıklı uyarı cihazları aktif olur. Böylelikle içerideki personelin uyarılarak tahliyesi sağlanır. Havalandırma sistemi durdurulur.

Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

Yangın damperleri aktif edilerek kapatılır. Otomatik kapı kapama sistemi varsa aktif edilir. Ancak henüz söndürme işlemi başlamamıştır. Bunun için diğer çapraz zondan da yangın alarmının gelmesi gerekir. Diğer detektör zonundan da yangın alarmı geldiğinde ya da söndürme başlatma butonuna basıldığında önceden belirlenmiş bir gecikme süresi geri saymaya başlar (0-60 sn aralığında). Bu sefer hem söndürme mahali içindeki hem de söndürme mahali dışındaki flaşör ve sirenler birlikte çalmaya başlar. Böylelikle içerdeki insanların tahliyesinin yanı sıra dışarıdan söndürme mahaline girişin engellenmesi hedeflenmiştir. Bu süre içerisinde durdurma butonuna basmak suretiyle söndürme işlemi bloke edilebilir. Aksi takdirde gecikme süresinin sonunda kontrol paneli tüplerin üzerindeki patlatıcıyı aktif eder ve söndürme gazı ortama deşarj olur. Gazın deşarj olduğu bilgisi de söndürme kontrol paneline iletilir. Söndürme kontrol panellerinin kurulduğu tesislerde eğer mevcut bir yangın algılama sistemi varsa bu iki sistemin birbiriyle entegrasyonu sağlanmalıdır. Söndürme sistemine ilişkin ön alarm, söndürme başladı, söndürme bloklandı ve hata bilgilerinin yangın ihbar kontrol panelinden izlenebilmesi gerekir. Ayrıca işletme özelliklerine göre yangın ihbar kontrol panelinden söndürme sistemine ait tasdik, reset, bloklamaya alma/çözme gibi ana fonksiyonlar da gerçekleştirilebilir.

Yasal Gereklilikler ve Standartlar

1-Gazlı söndürme sistemlerinin, Yönetmelik Madde 98’e göre aşağıda verilen şartları sağlaması zorunludur:

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Söndürme Sistemleri

MADDE 98- 

(1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

Sistem gereklilikleri

(a) Gazlı sabit söndürme sistemleri, tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel,

sertifikalı ve ilgili TSE standartlarına göre tasarlanmalıdır. Uyulması zorunlu olan TS ISO14520 Seri Standardı “Gazlı Söndürme Sistemleri – Fiziksel Özellikler ve Sistem

Tasarımı”, genel başlığı altında yer alan aşağıdaki bölümleri kapsar:

◗ TS ISO14520-1 Genel Kurallar

◗ TS ISO14520-2 CF3I Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-3 FC-2-1-8 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-4 FC-3-1-10 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-6 HCFC Karışım A Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-7 HCFC 124 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-8 HFC 125 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-9 HFC 227ea Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-10 HFC 23 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-11 HFC 236fa Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-12 IG 01 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-13 IG 100 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-14 IG 55 Yangın Söndürme Maddesi

◗ TS ISO14520-15 IG 541 Yangın Söndürme Maddesi

(b) Özel söndürme sistemleri, suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(c) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, yerel ve uluslararası yönetmelik ve standartlarla belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliği olmalıdır

(d) Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken, otomatik gaz boşaltımı esnasında veya sistemin aktive olduğunu işletici ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahalini tahliye etmesini sağlayacak sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

2- Ekipman mevzuatı:

AB mevzuatında 97/23/EC Sayılı PED Direktifi ve 99/36/EC Sayılı TPED Direktifi’ne karşılık gelen Türk mevzuatına göre, 97/23/AT Sayılı “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ve 99/36/AT “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” gereği, gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan silindirlerin üzerinde PED* ve TPED* Direktiflerine uygunluk işareti bulunmalıdır. Kazınmış “II” işareti, silindirlerin PED ve TPED Direktiflerine uygunluğunu belirler. Aynı zamanda 97/23/AT Sayılı “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” gereği silindirlerin “CE” işareti taşıması zorunludur. CE ve II markalama süreci ile sadece temel emniyet gereklerini tanımlayan bu yönetmeliklerin gerekliliklerinin karşılanması değil, aynı zamanda CE veya PI işareti taşıyan bir ürün; can ve mal emniyeti, insan sağlığı, çevre koruması ile enerji tasarrufunu öngörmektedir.

3- Gazlı söndürme sistemlerinin tasarımında uyulması zorunlu standart olan TS ISO14520 Seri Standardında esas alınan başlıca tasarım kuralları aşağıda verilmiştir:

(a) Söndürme konsantrasyonu; üretici firmanın söndürücü gazın söndürme performansını, çeşitli yangın türlerine göre tayin etmek ve standart şartlarına uygunluğunu doğrulamak için akredite laboratuarlara tanımlı şartlarda yaptırdığı testlerin sonuçlarından elde edilen ve yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmış hacimsel konsantrasyon değeridir. TSE ISO 14520’ye göre, tasarım konsantrasyonu, her bir söndürücü gaz için yangın sınıfına göre belirlenmiş deneylerle ispatlanmış söndürme konsantrasyonuna 1.3’lük güvenlik faktörü ilave edilerek belirlenmelidir.

(b) Halokarbon türevi gazların boşaltılması, ayrışma ürünlerinin oluşumunu sınırlamak ve yangını bastırmak için mümkün olduğu kadar çabuk tamamlanmalı ve 20 ºC’de 1.3’lük güvenlik faktörü içeren tasarım konsantrasyonunun %95’ine erişmek için gerekli boşaltma süresi, hiçbir durumda 10 saniyeyi geçmemelidir. Inert gazlar için tasarım konsantrasyonunun 20 ºC’de 1.3’lük güvenlik faktörü içeren tasarım konsantrasyonunun %95’ine erişmek için gerekli boşaltma süresi, hiçbir durumda 60 saniyeyi geçmemelidir.

(c) Korunan hacmin birim hacmi başına kütlece söndürücü madde miktarı, beklenen en düşük sıcaklıkta tehlikeli hacimdeki tasarım konsantrasyonunu sağlayan gerekli en az miktar olmalıdır. Söndürücü gaz konsantrasyonunun elde edilmesi yeterli değildir. Bu konsantrasyonun mahalde acil faaliyetlere olanak verecek sürede muhafaza edilmesi gereklidir.

(d) Söndürücü gazın, açıklıklardan bitişikteki tehlikeli alanlara veya çalışma alanlarına kaçmasını önlemek için, bu açıklıklar kalıcı olarak sızdırmaz biçimde kapatılmalı veya otomatik kapatma tertibatlarına sahip olmalıdır. Söndürücü gazı belli hacimde tutmak uygulamada mümkün değilse, koruma bitişik tehlikeli bağlantıları kapsayacak şekilde geliştirilmelidir.

(e) Ortam basıncının, standart deniz seviyesi basıncına göre %11 oranında farklılık gösterdiği durumlarda, basınç farkını telafi etmek üzere düzeltme faktörleri kullanılarak söndürücü gaz tasarım miktarında yükseklik ayarlaması yapılmalıdır.

(f) Söndürücü temiz gazların boşaltılması ile insanlar üzerinde oluşabilecek herhangi bir tehlike, sistem tasarımında göz önüne alınmalıdır. Potansiyel tehlikeler; söndürücü gazın kendinden, yangında oluşan yanma ürünlerinden veya söndürücü gazın yangına maruz kalması sonucu oluşan bozunma ürünlerinden kaynaklanır.

(g) Silindirlerin dolum yoğunluğu, Ek-B Tablo 1’de sistem basıncına göre verilen değerleri geçmemelidir.

4- Gazlı Söndürme Sistemlerinin Kullanımı

4.1 Temiz gazlı söndürme sistemleri; özel tehlike sınıfları veya ekipmanların korunmasında ve elektrik iletkenliği olmayan ortamların gerekli görüldüğü veya diğer söndürücü maddelerin temizliğinin problem olabileceği mahallerde yangın söndürme için kullanılır. Gazlı söndürme sistemleri, toplam hacim koruması ile kapalı hacimlerdeki yangın tehlikesine karşı koruma sağlamak üzere genellikle aşağıda belirtilen mahallerde kullanılır:

(a) 24 Saat Esasına Göre Çalışması Gerekli Mahaller

◗ Banka bilgi işlem merkezleri

◗ Radar izleme mahalleri

◗ Kesintisiz ve yüksek riskli proses, data vb. endüstriyel odalar

◗ Hava kontrol merkezleri

(b) Ekipman Hasarının Yangın ve/veya Su Uygulaması Karşısında Önem Kazandığı Mahaller

◗ Telefon santralleri

◗ Enerji üretim merkezleri kontrol odaları

◗ Server vb. network sistem odaları

◗ Banka kasa daireleri

(c) Yerine Konulamayacak Değerlerin Muhafaza Edildiği Alanlar

◗ El yazması eserlerin muhafaza edildiği alanlar

◗ Tarihi eser saklama mahalleri; el yazmaları, Osmanlı eserleri

◗ Yüksek güvenlikli ve muhafaza edilmesi gereken değerlerin saklandığı mahaller

(d) Geçmişe veya Günümüze Ait Orijinal Değerli Evrakın Saklandığı Mahaller

◗ Mukaddes emanetler

◗ MGK kayıtları

◗ TBMM’nin kapalı oturum ve/veya ülke güvenliğini ve/veya politikasını belirleyen tutanaklarının muhafaza edildiği kayıt odaları

◗ Kripto odaları vb.

◗ Kıymetli arşiv odaları

(e) Alevlenebilir ve Yanabilir Sıvılar ve Gazların Bulunduğu Mahaller

4.2 ISO14520 Standart Serisinde verilen söndürücü gazlar, yetkili kuruluşların kabul etmesi için gerekli deneylerden geçirilmedikçe aşağıdaki yangın türlerinde kullanılmamalıdır:

(a) Kimyasal içeriğinde kendiliğinden oksijen sağlayan maddeler, selüloz nitrat gibi.

(b) Oksitleyici maddeler içeren karışımlar, sodyum klorat veya sodyum nitrat gibi.

(c) Isı yoluyla kendiliğinden bozunmaya uğrama özelliğine sahip kimyasal maddeler, bazı organik peroksitler gibi.

(d) Reaktif metaller (Sodyum, potasyum, magnezyum, titan ve zirkonyum), reaktif hidroklorürler veya metal amidler. Bu maddelerden bazıları, bazı söndürücü gazlarla şiddetle reaksiyona girebilir.

(e) Söndürücü gazın parçalanma sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda önemli yüzey alanlarının ortaya çıktığı ve yangından başka yollarla ısınan çevreler.

5- Söndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri

5.1 Inert gazlar ve halokarbon türevi gazlar, aynı standartta yer alan ve otoritelerin çoğu tarafından aynı standart kapsamında temiz gaz olarak birlikte değerlendirilir. Söndürücü gaz tipi; insana ve çevreye olan etkilerin yanı sıra, korunacak hacim özelliklerine bağlı olarak ilk yatırım ve işletme maliyet faktörleri dikkate alınarak seçilir. Söndürücü gaz tipleri için karakteristikler, tablolarada verilmiştir.

5.2 Halokarbon türevi gazların seçiminde aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:

(a) Halokarbon türevi gazlar, hem fiziksel hem de kimyasal olarak yangını söndürür.

(b) Halokarbon türevi gazlar benzer özellikler göstermekle birlikte dünyadaki kullanım alışkanlığı açısından HFC227ea en yaygın kullanım göstermektedir. HFC125 ise mevcut Halon sistemlerinin borularını değiştirmeden kullanabilen yapısı ile mevcut Halon 1301 sistemlerinin değiştirilmesine olanak sağlar. HFC23 gazı ise soğuk ortamlarda depolama ve uygulama olanağının yanı sıra yüksek emniyet faktörüyle sıvı yangınlarına karşı LOAEL seviyesinin altında kalması nedeniyle tercih edilebilir.

(c) Halokarbon türevi gazlar daha düşük basınçlarda (25-42 bar) sıvı halde depolanır. Tesisatlarda, sistem basıncına göre düşük et kalınlıklı boru kullanılabilir.

(d) Halokarbon gazların boşaltma süresi 10 sn’dir. Bu sürenin sağlanabilmesi için silindirlerin, korunan mahale mümkün olan en yakın yere, tercihen mahalin dışında yerleştirilmelidir.

(e) Halokarbon sistemlerde stoklama basıncının düşük olması ve daha az sayıda silindir gerektirmesi nedeniyle işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.

(f) Normalde insan bulunan mahallerde kullanımına, ancak tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin (LOAEL) altında olduğu yerlerde izin verilir.

(g) Söndürücü gaz için öngörülen maksimum güvenli maruz kalma süresi 5 dakikadır. Söndürücü gaza bu süreden daha uzun süre maruz kalınması durumunda fiziksel veya toksik etkiler olabilir. 5 dakikadan daha düşük bir maksimum güvenli maruz kalma süresi gerektiren tasarım konsantrasyonları ile tasarlanan sistemler insanlı mahallerde kullanılamaz.

(h) Yangın esnasında ortama boşaldıklarında, yapılarındaki özelliklerden dolayı yangınla ya da sıcak yüzeylerle girdikleri kimyasal reaksiyonlardan sonra bozunma ürünleri oluşabilir.

(i) Halokarbon gazlar ozona zarar vermezler. Halokarbon gazların sera etkisi potansiyeli yüksektir ancak sadece yangın sırasında veya kazara boşalan sistemlerin yarattığı CO2 salınımı, dünyadaki sera etkisi yapan günlük CO2 salınımıyla bile kıyaslanamayacak kadar az olmaktadır.

5.3 Inert gazların seçiminde aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:

(a) Inert gazlar ortamdaki oksijen oranını yanma sınırının altına düşürerek, yangını söndürür.

(b) Inert gazlı sistemler, gaz fazında depolandığından, daha fazla silindir ve buna bağlı olarak silindir yerleşimi için daha fazla alan gerektirir.

(c) Inert gazlar, yüksek basınçlarda (200-300 bar) gaz fazında depolanabilir. Inert gazların sistem basıncı manifoldtan itibaren 60 bar’a düşürülür. Inert gazların kullanıldığı sistemlerde aşırı basınç probleminden dolayı relief damper kullanılması zorunlu olabilir.

(d) Inert gazlarda boşaltma süresi 60 sn’dir. Boşaltma süresi ve sistem basıncının yüksek olması, silindir odasına uzak mesafede borulama gerektiren mahallerde kullanılmasına olanak sağlar.

(e) Inert gazlar, her zaman her yerde rahatlıkla bulunabilen ve dolumu çok ucuz bir gazdır. Boşalan sistemlerin yeniden dolumu ve sistemin yeniden işletmeye alınması işletmeciye ciddi bir mali yük getirmeden mümkün olabilmektedir.

(f) Normalde insan bulunan mahallerde kullanımına, ancak tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin (LOAEL) altında olduğu yerlerde izin verilir. Normalde insan bulunan yerlerde kullanımında, sistem üretici tasarım manüelinde verilen tasarım konsantrasyonlarının üzerinde tasarım yapılmamasına dikkat edilmelidir.

(g) Inert sistemlerde, bir merkezden görece daha uzakta bulunan korunması istenen hacimlere, aynı anda birden fazla noktada yangın riski olmayacağı kabulü yapılarak, seçici yönlendirme vanaları kullanımı ile koruma sağlanabilmektedir. Bu uygulamada en büyük hacim için sistem kapasitesi belirlenir ve diğer odalara aynı merkezden koruma sağlanır.

(h) Inert gazlar ile yapılan yangın söndürmede ölçülebilir bir bozunma ürünü oluşmaz. Bununla beraber yangının kendisinden kaynaklanan bozunma ürünleri önemli miktarlarda olabilir ve insanların bulunması için uygun olmayan ortam oluşturabileceği unutulmamalıdır.

(i) Atmosferde doğal olarak bulunurlar. Ozona zarar vermeyen ve sera etkisi potansiyeli olmayan gazlardır.

6- Gazlı Söndürme Sistemi Tasarımı

Gazlı söndürme sistemleri için tasarım adımları aşağıda verilmiştir.

6.1 Korunacak mahal ile ilgili aşağıdaki konular belirlenmelidir:

◗ Korunacak mahalde normalde insan bulunup, bulunmadığı tespit edilir.

◗ Temiz gazlı söndürme sistemleri toplam hacimsel koruma sistemi olarak tasarlanır. Korunacak mahaldeki açıklıklar belirlenerek, gazın boşaltılmasından önce bitişikteki alanlara kaçmasını önlemek için, bu açıklıkların kalıcı olarak sızdırmaz biçimde kapatılması veya otomatik kapatma tertibatları sağlanmalıdır. Söndürücü gazı belli hacimde tutmak uygulamada mümkün değilse, koruma bitişik tehlikeli bağlantıları kapsayacak şekilde geliştirilmelidir.

◗ Korunacak olan kapalı hacmin, taban alanı ve brüt hacmi belirlenir. Korunacak mahal içinde bulunan her türlü yanmayan sabit yapısal elemanlar (kolon, kiriş) brüt hacimden çıkartılarak, net hacim hesaplanır. Gaz yayılımının olabileceği kanal vb. ilave hacimler hesaplanarak, net hacme ilave edilir. Gazın homojen yayılımını ve tasarım konsantrasyonunun hacimsel olarak elde edilmesini engelleyen, asma tavan ve yükseltilmiş döşeme gibi bölümlerin net hacmi ayrı olarak hesaplanır.

◗ Mahalde beklenen en düşük ve en yüksek ortam sıcaklığı belirlenir.

◗ Söndürücü gazın depolandığı silindir veya silindirlerin yerleşiminin yapılabileceği yer belirlenir. Silindir korunacak mahalin dışında bir yerde bulunacaksa, bu mahalin en düşük ve en yüksek ortam sıcaklığı belirlenir.

◗ Korunacak olan kapalı hacmin deniz seviyesine göre yüksekliği belirlenir.

6.2 Korunacak mahalde bulunan yanıcı maddenin türü ve yangın sınıfı belirlenmelidir.

Diğer Söndürücü Maddelerle Uyum

Aynı kapalı hacime, farklı söndürme gazlarının eşzamanlı olarak boşalmasını sağlayan sistemlere izin verilmez.

Elektrostatik Boşalma

Potansiyel patlayıcı atmosferler içine söndürücü gaz boşaltılırken önlemler alınmalıdır. Söndürücü gazların boşaltılması sırasında topraklanmamış iletkenlerde elektrostatik boşalma olabilir. Bu iletkenler bir patlatmayı başlatmak için yeterli enerjiyi diğer cisimlere boşaltabilir. Boru tesisatı uygun şekilde sabitlenmiş olmalı ve topraklanmalıdır. Yalıtımsız kalmış elektrik iletkenlerinin mevcut olması halinde, elektrik iletkenleri ile sistemin bakım sırasında erişilebilen parçaları arasında standartlarda verilen değerlerden az olmayan mesafeler sağlanmalıdır. Bu boşluk mesafelerinin sağlanamadığı yerlerde uyarı işaretleri konulmalı ve güvenlikli bakım sistemi uygulanmalıdır.

Boşalma Süresi

Halokarbon türevi gazların boşaltılması, ayrışma ürünlerinin oluşumunu sınırlamak ve yangını bastırmak için mümkün olduğu kadar çabuk tamamlanmalı ve 20 ºC’de 1.3’lük güvenlik faktörü içeren tasarım konsantrasyonunun % 95’ine erişmek için gerekli boşaltma süresi, hiçbir durumda 10 saniyeyi geçmemelidir.

İnert gazlar için tasarım konsantrasyonunun 20 ºC’de 1.3’lük güvenlik faktörü içeren tasarım konsantrasyonunun % 95’ine erişmek için gerekli boşaltma süresi, hiçbir durumda 60 saniyeyi geçmemelidir. Boşalma süresinin arttırılması gerekli olduğunda boşaltma hızı, koruma süresi için istenen konsantrasyonu muhafaza etmeye yeterli olmalıdır.

 Koruma Süresi

Söndürücü gaz konsantrasyonunun elde edilmesi yeterli değildir. Bu konsantrasyonun mahalde acil faaliyetlere olanak verecek sürede muhafaza edilmesi gereklidir. Bu durum tüm yangın sınıflarında eşit öneme sahiptir. Korunan hacimde söndürücü gazın konsantrasyonunun ne kadar süre ile muhafaza edileceği tespit edilmelidir. Bu süreye “tutma süresi” denir. Tahmini tutma süresi kapı fan testi yapılarak veya aşağıdaki kriterleri sağlamak üzere tam boşaltma testi yapılarak doğrulanmalıdır:

(a) Tutma süresi başlangıcında, korunan hacmin her yerindeki konsantrasyonu, tasarım konsantrasyonu olmalıdır.

(b) Tutma süresi sonunda, korunan hacmin içinde tehlikeye maruz en yüksek noktada söndürücü gaz konsantrasyonu, söndürme konsantrasyonundan az olmamalıdır.

(c) Tutma süresi yetkili kuruluşlarca farklı tanımlanmadıkça 10 dakikadan az olmamalıdır.

Sızdırmazlık

Söndürücü gazın, açıklıklardan bitişikteki tehlikeli alanlara veya çalışma alanlarına kaçmasını önlemek için, bu açıklıklar kalıcı olarak sızdırmaz biçimde kapatılmalı veya otomatik kapatma tertibatlarına sahip olmalıdır. Söndürücü gazı belli hacimde tutmak uygulamada mümkün değilse, koruma bitişik tehlikeli bağlantıları kapsayacak şekilde geliştirilmelidir. Cebri çekişli havalandırma sistemleri gaz boşalmadan önce, otomatik olarak kapatılmalıdır. Korunan alan sınırları içinde söndürme sisteminin performansını etkileyici olası tüm tesisatlar (örneğin; yakıt ve güç beslemeleri) uygulama öncesi veya boşalma ile eş zamanlı olarak kapatılmalıdır.

Kapı fan testi- Oda bütünlük testi ( Room Integrity Test -Door Fan Test)

Bir oda için bir yangın söndürme sistemi tasarlandığında, belirli bir konsantrasyona ulaşmak ve ardından bu konsantrasyonu belirli bir süre boyunca tutmak için tasarlanmıştır. Bu konsantrasyonu tutma yeteneği, yangını söndürme yeteneği için çok önemlidir.

Çoğu oda, özellikle sunucu odaları ve elektrik odaları, odaya giren çok sayıda kablolama, kablo kanalı, HVAC kanalları ve diğer bileşenlere sahiptir. Duvarların tüm bu penetrasyonları, gazın dışarı sızabileceği potansiyel alanlar olarak işlev görür ve odanın, yangının söndürülmesini sağlamak için gereken süre boyunca konsantrasyonu yeterince tutmamasına neden olur.

Oda bütünlüğü fan testi olarak da adlandırılan kapı fan testi, bina temiz madde bastırma sisteminin boşaltılması durumunda muhafazanın tutma süresini tahmin etmek için kullanılır.

Kapı fanı testi nasıl yapılır?

“Yeni bir sistemi devreye aldığımızda yaptığımız son şey kapı fanı testidir”

Bu test bir hacimdeki deliklerin boyutunu ve basıncını ölçmenin ve bilgisayar yazılımı simülasyonlarının bir kombinasyonu aracılığıyla, bir ajanın bir odada ne kadar kalacağına dair bir tahmin oluşturulmasından ibarettir.

Sızdırmazlık için, test odasından daha geniş bir açık alana açılan bir kapı geçişine geçici olarak bir kapı fanı monte edilir. Fan, test odası ile test odasını çevreleyen hacim arasında bir basınç elde etmek için hazırlanır. Ölçüm, odadan dışarıya ve odaya hava üflenerek yapılır. Bu iki okumanın daha sonra ortalaması alınır.

Bilgisayar daha sonra akış ve basınç okumalarını bir Eşdeğer Sızıntı Alanına (ELA) veya test odasındaki tüm çatlakların, boşlukların ve deliklerin toplam alanına dönüştürür.

“Kapı fanı testi, kapıyı büyük bir fan ve temelde kalibrasyonlu bir basınç göstergesi ile kapatan büyük bir birimin kullanılmasını içerir. Fanı, negatif basınç ve pozitif basınç için farklı hızlarda çalıştırır ve basınç okumalarını kaydedersiniz. Bu okumaları ünitenin yazılımına girdiğinizde, o odanın konsantrasyonu ne kadar süreyle tutacağını size söyler. ”

Kapı fanı ve deşarj testi

1989’dan önce kapı fanı testi yoktu. NFPA artık bu testi tüm temiz madde sistemleri için güvenilir bir test olarak kabul etmektedir. NFPA 2001 ve NFPA 12A bu testi ele alır. Deşarj testi, bir odanın yalnızca 5 tarafını test ederek, tavanı duman veya yangının kolayca girebileceği korumasız / kontrolsüz bir alan olarak bırakan bir prosedürdü.

Odaların deşarj testini geçmesini sağlamak için montajcılar, kimyasal duman kullanarak gizli sızıntıları bulmak için bir kapı eşiğine monte edilmiş bir fan kullanırlar. Sızıntılar tespit edilip tıkandıktan sonra, oda deşarj testini geçecektir. Bu prosedür o zamandan beri “kapı fanı” testi olarak bilinir.

Deşarj testiyle ilgili sorun, ajanın yalnızca bir yerde dağıtımını sağlamasıdır. Ayrıca bu testi tekrarlamaya gerek yoktur.

Kapı fan testi, düzenli olarak veya odada fazladan delikler açıldığında tekrarlanmalıdır.

Kapı fan testinin önemi

NFPA 2001 , ayarlanmış minimum tasarım konsantrasyonunun en az yüzde 85’lik bir konsantrasyonunun minimum 10 dakika boyunca en yüksek yanıcı düzeyinde tutulmasını gerektirir. Kapı fanı testi, odanın temiz maddeyi bu gerekli süre boyunca tutabilmesini sağlar.

Bu tutmanın bu kadar önemli olmasının nedeni, herhangi bir toplam taşma temizleme maddeli yangın söndürme sisteminin uygun performansını sağlamaktır. Temsilci bir odanın tüm çevresine ulaşamazsa, korumasız alanlar veya yangının yayılabileceği boşluklar kalır. Bu, özellikle bilgisayar sunucu odaları gibi görev açısından kritik verileri korumak için önemlidir.

Kapı fan testinizin planlanması

 Bu testin en az beş yılda bir veya korunan alanda herhangi bir tadilat veya değişiklik yapıldığında yapılması da önemlidir. Bir oda bu kapı testini geçemezse, herhangi bir deliği kapatmak için uzman bir kişinin kontrol için etrafta dolaşması gerekir.

Kapı fan testinizi lisanslı bir yangından korunma uzmanı yapmalıdır.

 Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemlerinin yıllık periyodik kontrollerinde neler yapılır?

Sistem kontrol ünitelerinin üzerindeki akülerden, algılama testlerine kadar tüm çalışma kontrolleri ve senaryoları denenerek uygunluk testleri yapılır. Bu sistemlerin önemi gereği standartlara dayalı muayenesinin yapılması gereklidir. Projeden başlayan tetkiklerle, konusunda uzmanlaşılmış kontrolün TÜRKAK onaylı Akreditasyonlu firmalar tarafından yapılması da sistemin güvencesi olacaktır.

Kısaca bakımından, periyodik muayenesine kadar tamamen ciddiyet gerektirir.

Trakya Laboratuvar Ltd. Şti. olarak onaylı TÜRKAK akreditasyonu ile bu konuda iddialı olan firmamız, geniş, tecrübeli ve uzman kadrosuyla daima periyodik kontrolün adresi olmaya devam edecektir.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE KAPSAMLARIMIZ:

5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri

5.A.2. Yangın Su Deposu

5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu

5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi

5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri

5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri

5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi

5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri

5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

5.A.15. Duman Tahliye Sistemleri

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü sayfasını da inceleyebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Basınçlı Kap ve Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü
BASINÇLI KAP VE KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi, Kaldırma
Asbest Söküm ve Analizi
Asbestli Malzemeler İçin Numune Alımı Asbest Analizleri Asbest Maruziyeti ve Ortam Ölçümleri Asbest
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
Gazlı söndürme sistemleri, aslında oksijen içeriğini % 15’in altına indirerek yangınları söndü
İş Hijyeni Ölçümleri
İş Hijyeni Ölçümleri – Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı
Çevresel Gürültü Ölçümü
EĞLENCE YERİ, İŞYERİ ATÖLYE GÜRÜLTÜ SES ÖLÇÜMÜ Çevre Bakanlığınca onaylı Çevresel Gürültü Ölçümleri,
Havalandırma Tesisatı Muayenesi
Havalandırma Tesisatı Muayenesi Çalışanların maruz kaldığı toz, gaz ve kimyasal maruziyetlere karşı
Whatsapp Destek Whatsapp Destek