YÜKLENİYOR

SEVDİKLERİMİZ YANMASIN DİYE KONTROL VE MUAYENE YAPIYORUZ

İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateşin bulunmasından sonra bir güç olarak kullanmayı öğrenmesi çok ayrıcalıklı bir işti. Oysaki insan ateş yakabiliyordu fakat kontrol etmesi bir hayli zaman aldı.

Asıl sanayi devrimi insanların ateşi yönlendirmeyi, ateş ile güç elde etmeyi öğrenmesiyle başladı. Elinde güç olarak tuttuğu ateş kontrolden çıktığında büyük yıkım yaratıyordu.

ATEŞİ BULMAK YANGININ DA ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLDU

Yangınları söndürme becerisi kazanmak zorunda olan insanlık her geçen gün yeni yöntemlerle ateşin üzerine gitmektedir. Kaçınılmaz olan, kontrolden çıkan ateşi daha başında engellemek veya az hasar ile bertaraf etmek gerekiyordu. Bu yüzden bilim insanları sistemler icat ederek insanların ateşten korunmaları için yeni bir misyon edindiler.

Bilinen ilk yangın söndürme sistemi M.Ö. 200’lü yıllarda Romalıların kullandığı suyu kovalarla elden ele taşıyarak değirmen benzeri bir mekanizmayla ateşin üzerine atan sistemdir. Bu ve benzeri sistemler ortaçağa kadar kullanılmıştır. Ortaçağda ise fıskiye benzeri pompalı sistemler kullanılmaya başlanmış hatta 1666’da çıkan büyük Londra yangını bu fıskiyeler yardımıyla söndürülmüştür. Osmanlı döneminde yangınları söndüren Tulumbacılar Ocağı da pompalı yangın söndürücüleri kullanmıştır.

KENDİMİZİ ATEŞLE İMTİHAN ETMEYELİM

Sanayi devriminin ve kocaman binaların yapılması yangın hasarları açısından oldukça önemlidir. Günümüzde yapılan yeni icatlar ve gelişmeleri incelersek,

Genel yangın söndürme sistemleri şunlardır:

 • Kuru kimyasallarla yangın söndürme sistemi
 • Sulu (sprinker) yangın söndürme sistemi
 • Köpüklü yangın söndürme sistemi
 • Gazlı sistemler ile yangın söndürme sistemi
 • Yangın dolabı ile yangın söndürme sistemi
 • Hidrant ile yangın söndürme sistemi

İşletmelerde çıkması muhtemel yangın tehlikelerine karşı tedbir alabilmek, can kaybını önleyebilmek ve muhtemel olumsuzlukları en aza düşürebilmek  için tüm çalışanlar, yangın önleme ve söndürme konularında, acil durum eylem planları, binadan tahliye işlemleri, arama kurtarma teknikleri vb konularda bilinçlendirilmelidir.

Ayrıca var olan Yangın Tesisatı sistemininde periyodik olarak muayenesi ve kontrolü yapılmalıdır.

Yangın tesisatı periyodik kontrol” veya bir başka deyişle “Yangın tesisatı periyodik muayene” işlemi hem yasal bir zorunluluk hem de işletmenizin yangın tesisatının doğru çalıştığının kontrolü olması açısından çok önemlidir. Trakya Laboratuvar yangın tesisatı periyodik muayenesi konusunda TÜRKAK yetki belgesine sahip bir kuruluştur.

Trakya Laboratuvar olarak, işletmenizde gerçekleştireceğimiz Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü sonrasında İyileştirmeye Açık Alanları belirlemekte ve oluşabilecek riski minimize etmektedir.

Firmamız aşağıdaki konularda Türkak akreditasyonu kapsamında muayene hizmeti vermektedir.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Havalandırma ve Klima Tesisatı, Sulu Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü,

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü, Yangın Pompası Performans Testi, Yangın Pompa İstasyonu, Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü, Yangın Tesisatı Periyodik Muayenesi, Algılama, alarm ve acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri konularında uzman mühendislerimiz ile hizmet vermektedir.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ PERİYODİK MUAYENE KAPSAMLARIMIZ:

Yangın Tesisatı Periyodik Test ve Kontrollerimiz

 1. Yangından Korunma Sistemleri
  5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
  5.A.2. Yangın Su Deposu
  5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu
  5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi
  5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri
5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri
5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri

5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

5.A.15. Duman Tahliye Sistemleri

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL, YANGIN SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE, 

Yangın tesisatı periyodik kontrolü ve Periyodik muayenesi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği  en az yılda bir kez yapılmalıdır. Yönetmelik, Yangın Tesisatı periyodik kontrollerinin hangi zaman aralığında ve hangi standarta göre yapılacağını açıklamaktadır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda  süre belirtilmemişse en geç yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.  Periyodik Kontrol ve Periyodik Muayene, Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlerine uygun olarak yapılır. Yangın Söndürme cihazı ise TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

TRAKYA LABORATUVAR İLE YANGINA MEYDAN OKUMAYA HAZIRMISINIZ?

Periyodik kontrol sektöründe kısa zamanda, genç kadromuzla TÜRKAK akreditasyonu altında yaptığımız kapsamımızda olan yangın tesisatı muayeneleri

Yangından Korunma Sistemleri

 1. Yağmurlama (sprinkler) sistemleri ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 2. Yangın su deposu ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 3. Yangın pompa istasyonu ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 4. Yangın hidrant sistemi ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 5. Yangın dolap sistemi ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü
 7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü
 8. Köpüklü söndürme sistemleri ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 9. Portatif yangın söndürme tüpleri yerleşimi ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 10. Algılama alarm sistemleri ve yangın tesisatı periyodik kontrolü
 11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü
 12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü
 13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü
 14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri periyodik kontrolleri
 15. Duman Tahliye Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü
 16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri yangın tesisatı periyodik kontrolü

YANGIN SİSTEMLERİNİZ İÇİN HİZMETLERİMİZ

 • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
 • Yangın tesisatı projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
 • Yangın tesisatı malzeme ve ekipman kontrolleri
 • Yangın Sistemi uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
 • Yangın sistemleri periyodik kontrolleri

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

….

2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl     Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


Tahribatsız Muayene
Tahribatsız muayene(NDT), malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meyd
Raf Statik ve Dinamik Muayene
RAF STATİK VE DİNAMİK MUAYENE, SOLİDWORKS İLE HESAPLAMA
Topraklama Kontrolü ve Elektrik Tesisatı Uygunluk Muayenesi
Topraklama Kontrolü Topraklama; Elektrik tesislerinde, ofislerde ve elektrikle çalışan cihazlarda ol
İş Makinesi Periyodik Muayene
İŞ MAKİNESİ PERİYODİK MUAYENE YAPTIĞIMIZ PERİYODİK MUAYENELER ÇEKİCİ DOZER YÜKLEYİCİ KAZICI YÜKLEYİC
Patlamadan Korunma Dökümanı
Patlamadan Korunma Dökümanı TRAKYA LABORATUVAR firmamızın öncelikli hedefi; 20 yıla aşkın iş tecrübe
Enerji Verimliliği
ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji Etüdü, Tasarruf Noktalarının Tespiti ve Uygulama Projeleri Onaylanan Proje