YÜKLENİYOR

İşletmelerde çıkması muhtemel yangın tehlikelerine karşı tedbir alabilmek, can kaybını önleyebilmek ve muhtemel olumsuzlukları en aza düşürebilmek için tüm çalışanlar, yangın önleme ve söndürme konularında, acil durum eylem planları, binadan tahliye işlemleri, arama kurtarma teknikleri vb konularda bilinçlendirilmelidir.
Ayrıca var olan Yangın Tesisatı sistemininde periyodik olarak muayenesi ve kontrolü yapılmalıdır.

“Yangın tesisatı periyodik kontrol” veya bir başka deyişle “Yangın tesisatı periyodik muayene” işlemi hem yasal bir zorunluluk hem de işletmenizin yangın tesisatının doğru çalıştığının kontrolü olması açısından çok önemlidir. Trakya Laboratuvar yangın tesisatı periyodik muayenesi konusunda TÜRKAK yetki belgesine sahip bir kuruluştur.

Trakya Laboratuvar olarak, işletmenizde gerçekleştireceğimiz Yangın Tesisatı Periyodik Muayenesi sonrasında İyileştirmeye Açık Alanları belirlemekte ve oluşabilecek riski minimize etmektedir.

Firmamız aşağıdaki konularda Türkak akreditasyonu kapsamında muayene hizmeti vermektedir.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Havalandırma ve Klima Tesisatı, Sulu Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü,

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü, Yangın Pompası Performans Testi, Yangın Pompa İstasyonu, Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü, Yangın Tesisatı Periyodik Muayenesi, Algılama, alarm ve acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri konularında uzman mühendislerimiz ile hizmet vermektedir.

5. Yangından Korunma Sistemleri
5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
5.A.2. Yangın Su Deposu
5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu
5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi
5.A.5. Yangın Dolap Sistemi
5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri
5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri
5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL, YANGIN SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE

Yangın tesisatı periyodik kontrolü ve Periyodik muayenesi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği en az yılda bir kez yapılmalıdır. Yönetmelik Yangın Tesisatı periyodik kontrollerinin hangi zaman aralığında ve hangi standarta göre yapılacağını açıklamaktadır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse en geç yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol ve Periyodik Muayene, Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlerine uygun olarak yapılır. Yangın Söndürme cihazı ise TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


Basınçlı Kap ve Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü
BASINÇLI KAP VE KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi, Kaldırma
Havalandırma Tesisatı Muayenesi
Çalışanların maruz kaldığı toz, gaz ve kimyasal maruziyetlere karşı yeterli bir havalandırma ile sağ
Enerji Verimliliği
ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji Etüdü, Tasarruf Noktalarının Tespiti ve Uygulama Projeleri Onaylanan Proje
Çevresel Gürültü Ölçümü
Çevre Bakanlığınca onaylı Çevresel Gürültü Ölçümleri, Emisyon Ölçümleri EĞLENCE YERİ, İŞYERİ ATÖLYE
Patlamadan Korunma Dökümanı
Patlamadan Korunma Dökümanı TRAKYA LABORATUVAR firmamızın öncelikli hedefi; 20 yıla aşkın iş tecrübe
İş Hijyeni Ölçümleri
Çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyas