YÜKLENİYOR

İç Ortam Toplam Toz Ölçümü

Toz ölçümü, insanların genel olarak sağılığı hayati tehlikesini korumak amacıyla ortaya çıkan bir muayene hizmeti diyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli olan toz ölçümü iş yerlerinde çalışan personelin olumsuz yönde etkilenmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Genellikle iç ortamlar da ortaya çıkan toz kontrol altına alınması zordur. Zira iç ortamlarda çıkan toz direkt olarak insanların ciğerlerine giderek hayati riskler ortaya çıkartabilir.

Toz tanecik olarak 250 mikronun altında yani gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerdir. İç ortam’da çalışırken rahat bir şekilde çalışabiliriz. Ancak sözle görülmeyen tozları soluduğumuzda kanser’e kadar gidebilecek hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye’de iç ortam toplam toz ölçümü genellikle önemsenmemektedir. Önemsenmeyen bu gibi durumlarda meslek hastalığı oluşmakta, iş performansı düşmekte, genel olarak görüş alanı kısıtlanmaktadır.

Toz’a iç ortam da maruz kalınan yerlerde toz ölçümü yaptırmak 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanununa ve “Tozla mücadele yönetmeliğine”göre zorunludur. Toz ölçümü yaptırmayan iş yerleri gerekli cezayı alabilir. İlgili yönetmelikler ve standartlara uygun olarak yapılan kontroller sonucunda gerekli muayene raporu firmaya verilir. Firma muayene raporu sonucunda gerekli tedbirleri alarak personelini korumuş olur.

Bu yönetmeliklere göre toz ölçümleri işyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesini sağlamaktadır.

6331 İş Sağlığı ve İş güvenliği Kanunu

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Madde 9 (2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-1’deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olan Tozla Mücadele Birimleri iç kontrol amacıyla işyerlerinde toz ölçümü yapmaya devam edebilirler.

İç Ortam Toz Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar Türkak onaylı olarak “6331 İş sağlığı ve güvenliği kanununa” ve “Tozla mücadele yönetmeliğine” göre gerçekleştirdiği iç ortam toplam toz ölçümlerinde profesyonel kadrosu ile müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Firmamız gerekli ölçümleri yaparak uygunluk belgesini firmaya sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Hizmetleri
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene Yangın, yanıcı özelliği bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki maddel
Jeneratör Periyodik Kontrol
Jeneratör Periyodik Kontrol Kimyasal enerjiyi, ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye ve me
Sanayi Gazları ve Dolum Tankları
SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedb
Basınçlı Kap ve Kazanların Muayenesi
25 Nisan 2013 Tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarını
El ve Kol Titreşimi Ölçümleri
El ve Kol Titreşimi Ölçümleri Geçmişten günümüze kadar teknoloji o kadar gelişti ki artık dünya üzer
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü Elektrik geçmişten günümüze vazgeçilmez bir kaynak olarak kul