YÜKLENİYOR

İçindekiler

İç Ortam Toplam Toz Ölçümü

Toz ölçümü, insanların genel olarak sağılığı hayati tehlikesini korumak amacıyla ortaya çıkan bir muayene hizmeti diyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli olan toz ölçümü iş yerlerinde çalışan personelin olumsuz yönde etkilenmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Genellikle iç ortamlar da ortaya çıkan toz kontrol altına alınması zordur. Zira iç ortamlarda çıkan toz direkt olarak insanların ciğerlerine giderek hayati riskler ortaya çıkartabilir.

Toz tanecik olarak 250 mikronun altında yani gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerdir. İç ortam’da çalışırken rahat bir şekilde çalışabiliriz. Ancak sözle görülmeyen tozları soluduğumuzda kanser’e kadar gidebilecek hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye’de iç ortam toplam toz ölçümü genellikle önemsenmemektedir. Önemsenmeyen bu gibi durumlarda meslek hastalığı oluşmakta, iş performansı düşmekte, genel olarak görüş alanı kısıtlanmaktadır.

Toz’a iç ortam da maruz kalınan yerlerde toz ölçümü yaptırmak 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanununa ve “Tozla mücadele yönetmeliğine”göre zorunludur. Toz ölçümü yaptırmayan iş yerleri gerekli cezayı alabilir. İlgili yönetmelikler ve standartlara uygun olarak yapılan kontroller sonucunda gerekli muayene raporu firmaya verilir. Firma muayene raporu sonucunda gerekli tedbirleri alarak personelini korumuş olur.

Bu yönetmeliklere göre toz ölçümleri işyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesini sağlamaktadır.

6331 İş Sağlığı ve İş güvenliği Kanunu

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Madde 9 (2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-1’deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olan Tozla Mücadele Birimleri iç kontrol amacıyla işyerlerinde toz ölçümü yapmaya devam edebilirler.

İç Ortam Toz Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar Türkak onaylı olarak “6331 İş sağlığı ve güvenliği kanununa” ve “Tozla mücadele yönetmeliğine” göre gerçekleştirdiği iç ortam toplam toz ölçümlerinde profesyonel kadrosu ile müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Firmamız gerekli ölçümleri yaparak uygunluk belgesini firmaya sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Gürültü İçin İzin Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla endüstriy
Ağır Metal Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Ağır metaller, doğal olarak bulunan elementlerin bazılarıdır ve çevre, endüstri v
Asbest Envanter Raporu
Asbest, yapı malzemelerinde yaygın olarak kullanılan bir mineral lifidir ve sağlık açısından ciddi r
Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrol
Duman tahliye sistemleri, yangın durumlarında binanın içindeki dumanın tahliyesini sağlayan önemli b
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
İçindekiler Bombeli Yatay veya Dikey Silindiriksıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü Atmosfe
Kristalin Silika Ölçümü
Trakya Bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerle
Whatsapp Destek Whatsapp Destek