YÜKLENİYOR

İş ekipmanlarının periyodik kontrolü, iş güvenliği ve kullanım güvenliği açısından önemli olan bir süreçtir. Bu kontrol, iş ekipmanlarının belirli aralıklarla incelenmesi ve değerlendirilmesi anlamına gelir. Amaç, ekipmanın güvenli, sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolü şu unsurları içerebilir:

 1. Fiziksel Durum Değerlendirmesi:
  • Ekipmanın genel fiziksel durumu değerlendirilir. Hasarlar, çatlaklar veya diğer görsel belirtiler kontrol edilir.
 2. Fonksiyonel Testler:
  • Ekipmanın işlevselliği test edilir. Elektrikli ekipmanlar için elektrik testleri, makine parçalarının hareketli olup olmadığını kontrol etmek gibi testler yapılabilir.
 3. Güvenlik Özellikleri Kontrolü:
  • Acil durum durdurma sistemleri, koruyucu kalkanlar, güvenlik kilitleme sistemleri gibi güvenlik özellikleri kontrol edilir.
 4. Periyodik Bakım:
  • Ekipmanın periyodik bakımı yapılır. Yağlama, temizlik, parça değişimleri gibi bakım işlemleri uygulanır.
 5. Belgelendirme Kontrolü:
  • Ekipmanın kullanım kılavuzları, CE işareti gibi belgelendirmeler kontrol edilir. Gerekli belgelerin eksiksiz olup olmadığı değerlendirilir.
 6. Risk Değerlendirmesi:
  • Ekipmanın kullanımıyla ilgili potansiyel riskler değerlendirilir. Bu risklere karşı alınması gereken önlemler belirlenir.
 7. Kullanıcı Eğitimi:
  • Kullanıcıların güvenli ve etkili bir şekilde ekipmanı kullanabilmeleri için gerekli eğitimler sağlanır.

Periyodik kontrol, genellikle üretici tarafından belirtilen periyotlara göre yapılır. Bu süreç, iş ekipmanlarının ömrünü uzatır, güvenli bir çalışma ortamını sürdürmeye yardımcı olur ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum sağlar. İş ekipmanlarının düzenli periyodik kontrolü, kazaların ve arızaların önlenmesine katkıda bulunur. Bu kontrol işlemleri, yerel yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

is ekipmanlarinin periyodik kontrolu

 

Trakya Laboratuvar’ da İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Süreci Nasıl İşler?

Ancak genel olarak, bir laboratuvar ortamında iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreci şu adımları içerebilir:

 1. Risk Değerlendirmesi:
  • Laboratuvardaki iş ekipmanlarının potansiyel riskleri belirlenir. Her bir ekipmanın kullanımı sırasında olası tehlikeler ve riskler değerlendirilir.
 2. Periyodik Kontrol Programı Oluşturma:
  • Hangi ekipmanların ne sıklıkta kontrol edileceğini belirlemek için bir periyodik kontrol programı oluşturulur. Bu program, üretici önerileri, yasal düzenlemeler ve işyeri politikalarına göre düzenlenebilir.
 3. Kontrol ve Testler:
  • Belirlenen periyodik kontrol zamanında, ekipmanlar kontrol edilir ve testlere tabi tutulur. Bu testler, ekipmanın genel durumu, fonksiyonları, güvenlik özellikleri ve performansını içerebilir.
 4. Bakım ve Onarım:
  • Gerekli görülen durumlarda, ekipmanlara bakım ve onarım işlemleri uygulanır. Bu, parça değişimi, temizlik, yağlama gibi rutin bakım işlemlerini içerebilir.
 5. Belgelendirme:
  • Her kontrol ve bakım işlemi belgelenir. Bu belgeler, iş ekipmanının durumu, yapılan test sonuçları, yapılan bakım ve onarımları içerir.
 6. Eğitim:
  • Kullanıcılar, iş ekipmanlarını güvenli bir şekilde kullanmaları ve periyodik kontrol süreçlerine nasıl katkıda bulunacakları konusunda eğitilir.
 7. Risk Yönetimi ve Sürekli İyileştirme:
  • Elde edilen verilere dayanarak, laboratuvarın genel risk yönetimi süreçleri güncellenir ve iyileştirilir. Bu, iş ekipmanlarının güvenli kullanımını artırmak için alınan önlemleri içerir.

Bu adımlar, genel olarak bir iş ekipmanlarının periyodik kontrol sürecini açıklar ve Trakya Laboratuvar, bu tür süreçleri iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir şekilde yönetmeye odaklanarak güvenli bir çalışma ortamını sürdürmeye çaba gösterirler. Ancak, spesifik bilgilere ulaşmak için doğrudan firmayla iletişime geçmek önemlidir.

 

Diğer Hizmetlerimiz


Gürültü Haritası ve Modelleme
Gürültü Haritası ve Modelleme Gürültü haritası ve modelleme, Bir yerleşim yeri, sanayi tesisi, eğlen
Periyodik Kontrol
Günümüzde, endüstriyel faaliyetlerin ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, güvenilirlik ve gü
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Periyodik Kontrol
Yangın, yaşam ve mal kaybına neden olabilen ciddi bir tehlikedir. İşletmelerde yangın riski, özellik
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri
İçindekiler Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü İnsan sağlığı ve güvenliği açısından önemli ol
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile
Whatsapp Destek Whatsapp Destek