YÜKLENİYOR

İş Güvenliği Ölçümleri

İş güvenliği ölçümleri bir iş yerinde, herhangi bir ortamda çalışan personelin can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan ölçümlerdir. Çalışanların kısa sürede ve uzun sürede sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla ortaya çıkan iş güvenliği ölçümleri ortamın yada çalışanların bireysel olarak maruz kaldıkları tehlikelerin ölçülmesini sağlamaktadır. Ortamda ortaya çıkan bir faaliyetin meydana geldiği, yerlerde iş güvenliğini sağlamak için “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” na uygun olarak ölçümleri yapılmalıdır. Uluslararası ve yerel olarak yasa ve yönetmelikler uyarınca İş güvenliği ölçümleri iş sağlığı ve güvenliği işverenin sorumluluğu ve görevidir.

İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli tüm teçhizatı sağlamakla, çalışanlar ise iş sağlığı ve güvenliği için alınan bu tedbirlere uymakla yükümlüdür. İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik alınan önlemlere uyulmasını ve bunların denetimini sağlamak için işveren çalışanları maruz kaldıkları mesleki riskler ve alınacak önlemler konusunda yasal olarak mutlaka bilgi vermelidir.

Bir işyerinde entegre bir sistem yaklaşımı ile ilgili en iyi çalışma önerilerine ne ölçüde bağlı olduğunun değerlendirilmesi, birkaç nedenden ötürü önemlidir. Çalışma koşulları ile işçi güvenliği ve sağlığı arasındaki ilişkileri anlamak, araştırmalar yapmak, ilgili bakanlıklar ve işverenler için önemlidir. Karar verme konusunda iş verenler dikkatli davranmalı ve işverenlerin işyeri koşullarını iyileştirmeye yönelik eylemlerini bir an önce hayata sokmalıdır. İş güvenliği ölçümleri, işyerinde yaralanma ve hastalıkları önlemeye yardımcı olacak bir araç olarak kullanılırken, işyeri yaralanmalarını ve meslek hastalıklarını verimli bir şekilde önlemek için şirketinizin hangi muayene firması ile çalıştığı çok önemlidir. Her muayene firması iş güvenliği ölçümleri yapabilir. Ancak muayene konusunda çalıştığınız firma mutlaka işinin ehli ve profesyonel bir yaklaşım sergiliyor olmasıdır.

Tehlikeler her zaman vardır bu nedenle önce en olası risklere odaklanmanızda sizler için faydalı olacaktır. Öncelikle riskleri belirleme ve sonrasında oluşacak risklerin önüne geçmek çok önemlidir. Bu nedenle risklerin neden olduğunu ve önüne neden geçilmesini anlamak ciddi derecede önemlidir.

İş Güvenliği Ölçümü Neden Önemlidir?

  • İş güvenliği ölçümü çalışanların öncelikli olarak sağlığı için çok önemlidir.
  • Meslek hastalıklarını önlemek için.
  • Şirketinizin sağlık ve güvenlik alanında yönetim sistemi uygulamada nasıl işlediğini belirlenmelidir.
  • İş güvenliği ölçümlerinin son derece önemli olduğunu görmek.
  • Sürekli denetim ve güvenliği üst seviyelerde tutmak.
  • Çalışanların performansının artması
  • İş verimliliğinin artması

İş Güvenliği Ölçümleri Yapan Firmalar

İş güvenliği ölçümü yapan firma piyasada çok fazla bulunmaktadır. İşinin ehli olan ise çok azdır. Bir çok firma bu işi önemsemediği için sonrasında çok sıkıntılar çekebilmektedir. Bu nedenle iş güvenliği ölçümlerini profesyonel şekilde yapan firma bulmak oldukça zordur. Bu konuda hassas ve iş güvenliği için yaklaşımı profesyonel olan firmamız Trakya laboratuvar bu konuda işini en iyi şekilde yapmaktadır.

İş Güvenliği Ölçümleri Raporu

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız. İş güvenliği ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda  yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında  İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Trakya Laboratuvar olarak iş güvenliği ölçümlerini “iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik”e göre yapmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Sahadaki tüm çalışanlarımızın güvenlik performansınızı arttırdığını göreceksiniz. İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak şirketinizde güvenlik önlemlerini almak ve belirlemek için firmamız 7/24 hizmetinizdedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Makine periyodik Kontrolü
Makine periyodik kontrolü, bir makinenin, ekipmanın veya sistemlerin belirli aralıklarla incelenmesi
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor; Hemen hemen tüm İşyerlerinde çalışanların, sıcaklık, nem, hava a
Pres Muayenesi Periyodik Kontrol
Trakya Laboratuvar, pres muayenesi hizmetiyle endüstriyel pres makinelerinin güvenliği, performansı
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulm
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
Bombeli Yatay veya Dikey Silindiriksıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrolü Atmosferik, bombeli yatay
Radyasyon Ölçümü Periyodik Kontrol
Günümüzde radyasyon, endüstriyel süreçlerden tıbbi uygulamalara kadar birçok alanda kullanılan öneml
Whatsapp Destek Whatsapp Destek