YÜKLENİYOR

İçindekiler

İşyeri Ortam Gürültüsü Ölçümü

İş Yeri Ortam Ölçümleri Neden Yapılmalıdır?

İş Hijyeni Ortam Ölçümleri çalışanların sağlığını dikkate alan ve işyeri ortamının çalışma ştandartlarına uygun hale getirilmesi için yapılan bir ölçümdür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nın 10. Maddesine göre de işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli olan kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. İş Hijyeni ölçümleri arasında en önemli konulardan biri de gürültüdür.

Gürültü Nedir ve Gürültü Ölçümü Neden yapılmalıdır?

Gürültü; kısaca ‘istenmeyen ses’ anlamına gelir. Hayatımızın her alanında ortaya çıkabilen, insan hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek ve bu sebeple de dikkate alınması gereken bir faktördür. Yüksek düzeyde bir gürültüye maruz kalan kişinin işitme problemleri ortaya çıkabileceği gibi sağırlığa dahi yol açabilmektedir. Tıbbi olarak da tedavisi mevcut değildir. Bu sebeple iş yeri ortam gürültüsü ölçümleri yapılmalı ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

İş Yeri Ortam Gürültüsü Kapsamı

İç ortamda gürültü ölçümü için TS ISO 1996-2 – 2009 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi standardı kullanılmaktadır. TS ISO1996-2 standardı;

-Rüzgar baskın kaynaktan alıcıya doğru eserken (gündüz ± 60°, gece ± 90°’lik açıyla),

-Yerden 3 m ile 11 m yükseklikte ölçülen rüzgar hızı gündüz 2 m/s -5 m/s aralığında ve gece 0,5 m/s’den daha fazla olduğunda,

-Yer seviyesine yakın güçlü negatif bir sıcaklık değişimi oluşmadığında, gündüz vakti güneş ışığı parlak olmadığında geçerlidir.

-Hava akım hızının 5m/sn’den büyük olduğu, yağışın olduğu durumlarda geçerli değildir.

Gürültü Sınıflandırılması

Gözlem süresince önemsiz küçük dalgalanmalar olan gürültü kararlı gürültüdür. Ses basınç seviyelerinin toplam aralığı, süre-ölçme özelliği S (yavaş) ile birlikte 5 dB aralığında yer alıyorsa gürültünün kararlı olduğu var sayılır. Buna sabit hızda çalışan bir elektrikli süpürge makinesi örnek verilebilir. Gözlem süresince seviyesinde belirli ölçüde değişiklik olan gürültü kararsız gürültüdür. Kararsız gürültüye ise endüstriyel makinelerden yayılan darbe gürültüsü ve yüzey taşlama işlemlerinden yayılan dalgalı gürültü örnek verilebilir.  Gözlem süresince seviyesinde önemli ölçüde değişiklik olan gürültü ise çok kararsız gürültü olarak adlandırılır. Gürültü ölçümü gürültünün türüne bağlı olarak yapılmaktadır. Bu sebeple gürültü ölçümü yapmadan önce gürültünün türünün belirlenebileceği şekilde gözlem yapılmalıdır.

Ses Ölçümü Nasıl Yapılır?

Ortam Gürültüsü ölçümleri çalışma ortamında bulunan gürültü kaynaklarından (makinelerden vb.) yayılan, açık ve kapalı alanlarda yapılan, noktasal gürültü düzeyinin belirlenmesi için yapılmaktadır ve gürültü ölçümleri desibel cinsinden değerlendirilmektedir. Gürültü ölçümü yapabilmek için ses seviyesi ölçerler kullanılmaktadır.

-Öncelikle cihaz ayarları kontrol edilir. Bunun için ses kalibratörü kullanılarak kullanılan gürültü cihazının ölçüm öncesi ve sonrası doğrulaması yapılır. Gürültü tipine (kararlı, kararsız) karar verilir.

Aksi belirtilmedikçe(firma bir talepte bulunmadığı takdirde) ölçümler kapalı alanda yapılır.

-Mikrofon bir tripod yardımıyla yerden en az 1,5 metre yüksekliğe yerleştirilir.

-Mikrofonun konumu, tamamen duvar olan ve en yakın duvar açıklığına en az 0,5 metre mesafede olan bir köşenin bütün çevre yüzeylerinden 0,5 metre mesafede olmalıdır. Alınacak her bir noktanın birbirine uzaklığı en az 0,7 m olmalıdır.

-Standarda göre eşitlik 2 koşulu sağlanıyorsa 5’er dakikalık ölçüm alınması yeterlidir. Eğer sağlamıyorsa ölçüm süresi 10 dakika olmalıdır.

Açık alanda yapılan ölçümlerde ise;

Kaynak ve mikrofon yerden 1,5 metreden daha fazla yukarıda ise durum “yüksek” olarak adlandırılır.

-Kaynak yerden 1,5 m’den daha az yükseklikte ise, durumun “yüksek” olarak nitelendirilebilmesi için mikrofonun 4 metre veya daha fazla yükseklikte olması gereklidir.

-Kaynak zeminden 1,5 metreden daha az yukarıda ve mikrofon yüksekliği 1,5 metreden daha düşük ise durum “alçak” olarak nitelendirilir.

-Kaynak ile ölçme konumu arasındaki arazinin tamamı sert ise, havadan kaynaklanan standart sapma gölge oluşmadığı sürece ihmal edilebilir. Bir başka ifadeyle 25 metreye kadar “alçak durumda” ve 50 metreye kadar  “yüksek” durumda σm ≅0,5 dB’dir.

İş Yeri Ortam Ölçüm Analizi

İşyeri Ortam Gürültüsü ölçüm sonuçları, ölçüm değeri (LeqA) ve artık ses değerleri (dB) olarak verilmektedir.

-Artık ses basınç seviyesi, ölçülen ses basınç seviyesinden 10 dB veya daha fazla düşük ise, hiç bir düzeltme yapılmaz. Ölçülen değer deneye tabi tutulan kaynak için geçerlidir.

-Artık ses basınç seviyesi, ölçülen ses basınç seviyesinden 3 dB veya daha az düşük ise, hiçbir düzeltmeye müsaade edilmez. Bu durumda, ölçme belirsizliği fazladır.

-Artık ses basınç seviyesinin ölçülen ses basınç seviyesinden 3 ila 10 dB daha düşük olduğu durumlarda;

Yukarıda verilen eşitliğe göre düzeltme yapılarak sonuç verilir.

İş Hijyeni Ortam Ölçümlerini Hangi Laboratuvarlar Yapabilmektedir?

İş Hijyeni Ölçümleri arasında yer alan İşyeri Ortam Gürültü Ölçümü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Ağustos 2013 Salı tarihli 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden (İSGÜM) yetki almış kurum ve kuruluşlar yapabilir. Trakya Laboratuvar da hem TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) hem de İSGÜM tarafından TS ISO 1996-2 – 2009 Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi standart parametrelerinden akredite edilmiştir.

Diğer Hizmetlerimiz


Bakanlık Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, endüstriyel ekipmanlar, iş makineleri veya diğer teknik siste
Akümülatör Periyodik Kontrolü
Akümülatör Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır? Akümülatör Periyodik Kontrolü, Ülkemizde yeni çıkan yöne
İş Hijyeni – Gürültü Maruziyet Ölçümü
GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni ortam ölçümü kapsamında çalışan üzerinde en verimli sonucun alın
Yangın Tesisatı Muayene Periyodik Kontrol
Yangın tesisatı muayenesi, binalarda yangın güvenliği ve acil durum yönetimi için son derece önemli
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri
İçindekiler Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü İnsan sağlığı ve güvenliği açısından önemli ol
Paratoner Ölçüm Periyodik Kontrol
Paratoner sistemleri, yıldırımın neden olduğu zararları en aza indirmek ve yapıları ve içerisindeki
Whatsapp Destek Whatsapp Destek