YÜKLENİYOR

İş hijyeni nedir? Neden yaptırılmalıdır?

Hayatımızın büyük zaman dilimini geçirdiğimiz işyerlerimiz bizim için ne kadar konforlu ve çalışmaya elverişli olursa iş hayatımız o kadar kolaylaşmaktadır. Yoğun stres altında çalışıp bir de çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerinin ayrıca uygun olmaması kimse tarafından istenmemektedir. Tam olarak bu noktada işverenler çalışanlarının çalışma ortamı koşulları için İş Hijyeni ölçüm test ve analizlerini yaptırmak zorundadırlar.

İş Hijyeni ortam ölçümlerinde İş Güvenliği ve Sağlığı açısından en önemli faktör İSG ölçümünün hangi ortamda hangi parametrenin ölçüleceğini tespit etmektir. Bu amaçla, iş hijyeni ortam ölçümleri konusunda İSGÜM ve TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar personelleri ve firma yetkilileri ile beraber çalışma ortamının şartlarına uygun parametrelerde ölçüm noktalar belirlenmektedir. Örnek olarak havalandırmanın ve ısıtmanın yapay olduğu çalışma ortamlarında termal konfor açısından uygunluk bakılmalıdır. Hava akımının, sıcak veya soğuğun etkisi çalışma ortamında çalışan üzerinde stresi oldukça fazladır.

İş Hijyeni ölçümleri iş yerinde çalışmaların devam ettiği normal çalışma şartlarında anlık ölçüm, numune alma ve analiz şekilde gerçekleşmektedir. Ortam ölçümlerinde çalışanın maruz kaldığı normal şartların ölçülmesi, sağlıklı sonuçlar sunmakta son derece önemlidir.

İş hijyeni ortam ölçümlerinin ve analizlerinin yaptırmak oldukça önemlidir. Çalışma alanı için yapılan Risk Değerlendirmesinin oluşumunda oldukça etkilidir olmaktadır. Çalışanların meslek hastalıklarına sebep olabilecek etkenleri önceden belirleyip gerekli ön önlemlerin alınmasına fırsat vermektedir. İSG konusunda sürekli iyileştirmeler yapılması hususunda veri sunmaktadır. İş hijyeni ortam ölçümleri yaptırıldığında,  resmi gazetede yayımlanan ‘İş Hijyeni Test Ve Ölçüm Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’ gereği İş Hijyeni Ortam Ölçümlerinin yaptırılması zorunlu olduğundan işverenin bu zorunluluğunu yerine getirmektedir.

Peki, İş Hijyeni nedir?

İş Hijyeni; çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin belirlenmesi, belirlenen etkilerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerle kontrol altına alınması olarak tümünü kapsayan bir süreçtir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.08.2013 tarihinde yayımlanan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” ortam ölçümlerinin  test, analizlerini inceleyip belirlemekte ve yetkilendirilmiş laboratuvarlar hakkında da usul ve esaları belirlemektedir. Yönetmeliğe göre iş Hijyeni ölçüm, test ve analizi ‘Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını’ şeklinde tanımlanmakdır.

İş hijyeni ortam ölçümlerinde Trakya Laboratuvar Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu, Silivri, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Esenyurt, Hadımköy, Beylikdüzü, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası başta olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet vermektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi ve Sınavı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Ve Sınavı Çalışma ve Sos
İş Hijyeni Ortam Ölçümü
İş Hijyeni Ortam Ölçümü İş hijyeni ortam ölçümleri, iş yerlerinde çalışan personelin kısa ve uzun sü
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın söndürme sistemlerinden biri olan water mi
Tozla Mücadele Yönetmeliği
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yön
Şerit Testere Periyodik Kontrol
Şerit Testere Periyodik Kontrolü Teknolojinin gelişmesi ile birlikte imalat sanayinde önemli makinal
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında