YÜKLENİYOR

Farklı firmalarca uygulanan iş hijyeni ölçümü yönetmeliğe bağlı olarak bazı işletmelerin işverenleri tarafından yaptırılması zorunlu tutulan hizmetlerdendir. Bu hizmetler çerçevesinde iş ortamının veya çalışanların maruz kaldığı pek çok etmen değerlendirilir. Değerlendirilen parametreler hem çevrenin hem çalışanların sağlığı ile güvenliği için kritik önem taşır. Haliyle uluslararası standartlara uygun bir iş hijyeni ölçümleri sürecine dahil olmak son derece önemlidir. Zorunluluk getirilmesiyle birlikte konunun hassasiyetine hakimiyet kuran işverenler hangi firmanın seçilmesi, laboratuvar ile nasıl temasa geçilmesi gerektiği, ücretler veya yenileme sıklığı gibi konularda soru işaretleri taşır. İş hijyeni düzenlemeleri yönetmeliği doğrultusunda sunduğu hizmetlerle başarısını gösteren Trakya Laboratuvar olarak tüm bu sorulara profesyonel çözümlerle yanıt vermeye devam ediyoruz.

İş Hijyeni Ölçümleri Nedir?

Düzen veya temizlikle alakalı gibi görünse de bu kriterlerin oldukça ötesinde bir hizmet ve zorunluluk konusu olan iş hijyeni ölçümü oldukça geniş kapsamlı bir prosedürdür. İş hijyeninin temel amacı çalışan sağlığını ve güvenliğini korumak, bu doğrultuda belirlenen yönetmelik esaslarına göre tahlillerin yapılmasıdır. Tahliller neticesinde risk etkenleri ortaya konmakta, kontrol edilmekte ve tehlikeler önlenebilmektedir.

Çalışanların veya iş ortamının ait olduğu çevrenin farklı toz, gaz, sıcaklık, ses, ışık gibi faktörlere uzun süre maruz kalması, beraberinde hem sağlık hem güvenlik bakımından riskler getirir. Bu risklerin ekarte edilmesi için öncelikle ölçümler yapılmalı, ölçümlerin iş koluna uygun şekilde belirlenen standartlara uygun olup olmadığı raporlandırılmalıdır.

İş Hijyeni Ölçümleri Neden Gereklidir?

İş hijyeni ölçümü zorunlu mu gibi soruların yanıtını kesinleştirmeden önce bu konuda dikkat edilmesi gereken maddelerin daha iyi anlaşılması adına ölçümleri açıklamak faydalı olacaktır. Günlük yaşamın büyük kısmını geçirdiğimiz yer olan iş ortamları hangi sektörde ve hangi unvanla hizmet verirsek verelim sağlığı ve hatta tüm yaşam koşullarını belirleyen yer olmaktadır. İş hijyeni ölçümleri böylesi önemli bir kulvarda hem kişisel hem kitlesel risk etmenlerinin kontrol altına alınması için benzersiz bir öneme sahiptir. Değerlendirilebilir ve ölçeklendirilebilir tüm parametrelerin tahlile tabi olması, risk ölçümleriyle tehlikelerin tanımlanması ve her birinin kontrol altına alınması gerekir.

İş hijyeni ölçümü yönetmeliği açısından değerlendirme yapıldığında bu ölçümlerin zorunlu tutulduğu görülmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle yayınlanan iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenen ve 20 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik mevzuatıyla sınırları kesinleştirilen ölçümlerle ortam koşullarının zararlı etkenlerden arındırılması ve çalışanların korunması şarttır. Bu noktada güvenli çalışma ortamları ve koşulları sağlamak için kişisel maruziyetlerin ve çalışma ortamındaki etkenlerin değerlendirilmelerinin önemi açıkça görülmektedir.

İşverenler iş hijyeni ölçüm ve analizleri için bu konuda yetkili laboratuvarlar ile görüşmekle yükümlüdür. Bu sayede ön yeterlik veya yeterlik belgelerini alabilen işverenler, iş kolu fark etmeksizin yetkin bir laboratuvara başvurmak durumundadır. İş hijyeni ölçümü yapan laboratuvarlar ölçülebilir risk etmenlerini ölçüp rapor olarak sunmakla yükümlüdür. Ancak bir işçi için ortam koşulları idealken, aynı ortam bir diğer işçi için zararlı, gürültülü, fazla sıcak ya da hasta edici olabilir. Profesyoneller ise raporlara bakarak önleyici ve kontrol altına alıcı yöntemler hakkında bilgi verebilecek ve değerlendirilebilir parametreleri iş yeri lehine çevirebilecektir.

İş Hijyeni Ölçüm Parametreleri Nelerdir?

Laboratuvarlar iş hijyeni raporu hazırlarken farklı parametreleri değerlendirerek bu alandaki değerlendirmeleri sayısal verilerle kâğıda dökmektedir. Parametreleri iş koluna bağlı olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayırtmak mümkün olmakta, genellikle fiziksel ve kimyasal etkenler öne çıkmaktadır. Ölçümlerle analiz edilecek olan bu risk etmenlerinden gürültü, aydınlatma, termal konfor ve toz fiziksel; uçucu organik bileşikler ile asit buharları kimyasal olarak kategorize edilmektedir. Enfeksiyona veya bulaşıcı hastalığa neden olabilecek parametreler ise biyolojik kabul edilmektedir.

İş Hijyeni Ölçümlerinin Tekrarlanma Sıklığı Nedir?

Pek çok işveren için iş hijyeni ölçümleri nasıl yapılır veya ne sıklıkla yapılır gibi sorular önemli birer merak konusudur. İş kolu ve işletme modeli gereği bu ölçümleri yaptırması zorunlu olan işverenler hangi aralıklarla ölçüme tabi tutulması gerektiğini düşünebilir. Ancak yönetmelikle birlikte yapılan ölçüm raporlarının ne sıklıkla yenilenmesi gerektiğine dair kesin bir hüküm bulunmaz. İş hijyeni yönetmeliği minimum 10 sene boyunca saklanması talep edilen bu raporların ne zaman yenilenmesi gerektiği konusunu işverenin yükümlülüğü olarak kabul etmektedir.

Koşullar, maruz kalınan etkenler, iş yoğunluğuna bağlı ortaya çıkan kimyasal bileşenler veya prosesler, değişmeleriyle birlikte ölçümlerin yenilenmesini gerektirir. Haliyle iş ortamında herhangi bir değişiklik yaşanması halinde geçici ve kısa süreli olsa dahi iş hijyeni raporu yenilenmelidir. Tüm değerlendirmelerin baştan aşağı yeniden yapılması gerekmese de değişiklikle ilişkili olarak farklı çıkması olası tüm parametreler yeniden ölçülecektir.

İş Hijyeni Ölçüm Hizmetleri Neleri Kapsar?

Aynı işletmenin farklı ortamlarında bahsedilen parametrelere ilişkin değerler farklı bulunabilir. Bu durumun nedeni ise sağlığı ve güvenliği riske atan unsurların her ortamda aynı derece olmamasından ileri gelir. Bu aşamada iş hijyeni ölçüm raporu için deneyimli ve eğitimli ekiplere güvenmenin önemi ortaya çıkar. Çünkü parametre bazlı ölçümlerin yapılacağı yerin yanlış seçilmesi sonuçların eksik veya hatalı çıkmasına neden olmakta, işletme sahibi ve denetleyicileri koşullar hakkında yanıltabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse işletmenin bir kum ocağı olduğunu düşündüğümüzde en önemli parametrenin toz olduğunu söyleyebiliriz. Çalışanların soluduğu tozlar sağlıkları açısından son derece tehlikeli olabilmekte ve ölçümleri kritik önem göstermektedir. Ancak toz ölçümlerini yaptıktan sonra sınır değer ile kişisel ölçüm sonuçlarını kıyaslayarak doğru bir değerlendirme yapılmış olacağından bahsedilemez.

Tozların içinde farklı elementler ya da bileşikler bulunmakta, bu noktada yalnızca doğru ölçüm yöntemini bilmek ve uygulamak değil, toz içeriklerine hakim olmak da büyük önem taşımaktadır. Tozun içeriğine göre sınır değerler değişkenlik gösterebilir ve odaklanılması gereken parametre inert tozu(kişisel olarak solunabilir tozlar) olmaktadır. Bahsedilen toz grubu %1’den daha az oranda silika içerir ve akciğere doğru ilerlemeleri halinde iyileştirilebilir, basit etkiler göstereceklerdir. Ancak bunlara uzun süre ve yüksek dozda maruz kalmak her çalışan için sağlık açısından önemli riskler demektir. Haliyle silika içerikleri sınırlandırılmış olsa da diğer bileşik veya elementlerin tehdit edip etmediğine göre sınır değerlerin özgün şekilde belirlenmesi gerekecektir.

Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne ait ek dosyalarda belirlenen standartlar, verilen örnekteki inert toz değerlendirmesi için anlaşılabilir sınırlar koymaktadır. Her ortam tozun inert olarak ölçülmesinin doğru olmadığı bu şekilde açıklanabilmekte, tozun içeriğini bilmenin önemi fark edilmektedir. Hem yönetmeliğe uygun hareket etmek hem de bu gibi teknik konularda yetkin olmak ise ayrı bir profesyonellik ve uzmanlık konusudur. Doğru ölçüm için öncelikle doğru iş hijyeni ölçümü firmaları ile görüşülmüş olması gerekir.

Tüm ölçümlerde bahsedilen şekilde aranan hizmet kalitesini sunan Trakya Laboratuvar ise son teknoloji cihazlarıyla ilgili değerlendirmelerde akla gelen ilk adrestir. İşverenler için olduğu kadar çalışanlar, onların sağlığı ve güvenliği için de son derece önemli görülen iş hijyeni ölçümü için hem sorularınızı yöneltmek hem de özgün parametrelerin değerlendirilmesi aşamasında hizmet almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


İSGÜM Belgeleri
İSGÜM Belgesi Ülkemizde İş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç çoğu ülke örneğinde olduğu gibi kömür
Silis Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Silis (silika), doğada bulunan bir mineraldir ve birçok endüstriyel faaliyet sıra
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
Bakanlık Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, endüstriyel ekipmanlar, iş makineleri veya diğer teknik siste
Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü
İçindekiler Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü İş yerinde tüm personelin kişisel olarak çeşitli gaz
Gürültü Haritası Periyodik Kontrol
Günümüzde, çevresel faktörlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi giderek daha fazla dikkat çekiyor. B
Whatsapp Destek Whatsapp Destek