YÜKLENİYOR

İş sağlığına ve güvenliğine dair her geçen gün daha gelişmiş yaklaşımlar sunulması, bu konudaki mevzuatların detaylandırılmasına ön ayak olmaktadır. Çalışanların kişisel olarak maruz kaldığı pek risk faktörü bu mevzuatlar doğrultusunda değerlendirilmekte, iş ortamındaki kimyasal, biyolojik ve fiziksel riskler iş hijyeni ölçümleri kapsamında ölçeklendirilmektedir. Risk unsurlarının izlenebilir olması için son derece önemli olan bu değerlendirme hizmetlerine patlamadan korunma dokümanı eşlik eder. Birbirinden bağımsız olarak verilen bu hizmetler birbirini tamamlamakta ve iş ortamına dair önemli fikirler vermektedir. Tüm periyodik kontrol işlemlerinde yüksek kalitedeki hizmetlerinden faydalanabileceğiniz Trakya Laboratuvar ekibi olarak iş hijyeni ölçümü gereksinimlerinde de yanınızdayız.

İş Hijyeni Ölçümleri Neden Önemlidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde belirlenen ve resmi gazetenin İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliği maddelerinde açıklanan şekilde işverenler çalışanlarının sağlığı ve çevre adına iş ortamında bazı analiz, rapor ve düzenlemelerin yerine getirilmesinden sorumludur. İş hijyeni ölçümü zorunlu mu sorusu bu konuda sık aldığımız sorulardan biri olmakta ve yanıtı olumlu yönde olmaktadır. İşverenler iş yerinde kullanılan veya işleme tabi tutulan tüm maddelerin olası zararlarından çalışanlarını muaf tutmak durumundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için farklı maruziyet maddelerine ve ortamdaki etkenlere yönelik ölçümler yapılması gerekmektedir. İş hijyeni ölçümü bu doğrultuda işverenlerin almaya zorunlu olduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Yeterlilik belgesi alınabilmesi adına bu konuda yetkilendirilen laboratuvarlara ölçüm yaptırmak, işverenin sorumlusu olduğu yükümlülüklerden biridir.

İş Yeri Ölçümleri ve Patlamadan Korunma İlişkisi Nedir?

İş yeri hijyen ölçüm testleri ile analizleri, iş yeri koşullarına bağlı olarak farklı parametrelerden yola çıkılarak yapılmaktadır. İşverenler bu parametrelere profesyonellikle yaklaşan ekipleri tercih etmek ve böylesi önemli bir konuda doğru ekiplerden destek almak durumundadır. Bahsedilen parametreler ise pek çok ayrı kategoride incelenmekte, aydınlatma, gürültü, titreşim, termal konfor, toz konsantrasyonu, organik buhar bileşenleri, hava kalitesi gibi pek çok alt başlıktan oluşmaktadır. Bahsedilen her parametre insan ve çevre sağlığının bir bütün olarak en iyi koşullarla desteklenmesi için önemlidir.

İş yerlerindeki risklere ilişkin değerlendirilmesi ve önlemler alınması hayati önem arz eden bir diğer risk de patlamalardır. İş hijyeni ölçüleri gibi yine zorunlu ve elzem olan bir diğer hizmet ve rapor türü de patlamadan korunma dokümanı olmaktadır. Tüm risk unsurlarının aynı özen ve düzenle değerlendirilerek yönetilmesi, iş koşullarının bütüncül bir yaklaşımla iyileştirilmesi için işverenlerin almakla yükümlü olduğu hizmetler olmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

İş yerleri genelinde en sık karşılaşılan ve en büyük hayati tehlike taşıyan risk faktörlerinin başında patlamalar gelir. Bu patlamalar beraberinde yangın çıkmasına ve can kayıplarına neden olabilmektedir. Kazan patlaması, vinçlerin devrilmesi veya halatlarının kopması, elektrik kaçakları akla gelen ilk patlama nedenleridir. Tüm bu maddelerin ve teknik bilgi gerektiren çok daha fazla koşul detayının düzenli aralıklarla ölçülerek kontrol edilmesi gerekir.

Patlamadan korunma dokümanı tam olarak bu bahsedilen kontrolleri ifade eden bir rapor türüdür. Fransızca amosphéres ve explosives kelimelerinin ilk hecelerinden türetilen ATEX, ‘’patlayıcı atmosfer’’ anlamına gelir. 1 Temmuz 2003 itibariyle ve Avrupa Birliği Organizasyonlarının ATEX direktifleri kapsamında patlamadan korunmaya ilişkin dokümanların temini zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bu mevzuata karşılık gelen yönetmelik ise ’’Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik şeklinde adlandırılmaktadır. Patlamadan korunma dokümanı yönetmelik ile belirlenen parametrelerin kontrolünü, tahlilini ve düzenini kapsar.

Dokümanın temel amacı iş yerlerindeki patlama riski teşkil eden malzemelerin ve ortamların tespit edilmesidir. Ayrıca iş ortamında belli başlı yaklaşım ve davranışlar da patlama için risk anlamına gelebilmektedir. Çalışanların hem güvenliği hem sağlığı açısından ortamdaki patlayıcı madde ve yaklaşımların tehlike taşımayacak önlemlerle izole edilmesi gerekecektir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hakkında Merak Edilenler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde patlayıcıların girdiği veya oluşturulduğu iş ortamlarının tamamı doküman ile değerlendirme sonuçlarını göstermek durumundadır.  Bu kapsamda patlayıcı veya yanıcı sıvı, toz ya da gaz bulunduran işletmelerin yanı sıra bunları bulundurması muhtemel olan işletmeler de patlamadan korunma yönetmelik maddelerine tabidir.

  • Un değirmenleri,
  • LPG ve diğer petrol ürünlerinin üretim, dolum ve dağıtımından sorumlu tesisler,
  • Trafo imal eden iş yerleri,
  • Basınçlı ve yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerler,
  • Elektrikli cihazların imal edildiği yerler,
  • Fırınlar,
  • Zeytinyağı, boya, tiner kimyasal madde veya deri imalathaneleri
  • Matbaalar

bu kapsama giren yerlerin başlıcalarıdır.

PKD hazırlanmasına dair merak edilen bir diğer husus da bu dokümanın kaç yılda bir yenilenmesi gerektiğine ilişkindir. Bu belgenin geçerlilik süresi net şekilde belirtilmemekte, işletmenin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde belgenin yeniden hazırlanması gerekmektedir. Dokümanı hazırlamak için kontrol edilen veriler ayrıca işletmenin ait olduğu sektöre göre değişmektedir. Bu durumda da işletme bazlı belge yenileme süresi değişecektir.

Belgenin hazırlanmasına ihtiyaç duyan işletme sahipleri için önem teşkil eden diğer bir unsur da PKD hizmetlerinin maliyetidir.  Bu hizmetlerde ortalama fiyatlar önceden belirlenmiş olsa da fiyatlar firmalar arası veya işletme kaynaklı olarak değişebilmektedir. İşletmenin firmayla temasa geçmesi halinde görev için atanacak olan uzmanla tanışma gerçekleştirilir. Kişinin program üzerindeki görevini başlatmak için katip onayı alınır ve sonrasında işlemler yürütülmeye başlar.

Dokümanı hazırlayacak olan kişilerin hem bu konuda eğitim almış hem de alanının uzmanı olması son derece önemlidir. Süreci yönetecek düzeyde donanıma sahip firmaların ve bu firmaların ehil çalışanlarının tercih edilmesi tüm işletmeler için ortak önerilerdendir. Dokümanın hazırlığı titizlikle çalışmayı gerektirmektedir. Prosedür dizinini takip etmek zone belirlenmesi, tehlike arz eden bölgenin genişlik tespiti, toz kaynaklarının tespiti gibi pek çok sürecin bir araya gelmesi demektir. İşletmeler için PKD alanında uzmanlaşan kadrosuyla hizmet veren Trakya Laboratuvar ise tüm bu aşamalarda beklentilerin ötesindeki hizmet kalitesiyle öne çıkar. Sunduğu hizmetlerle işverenlere riskleri minimuma indirme imkanı tanır ve bu anlamda iş genelinde kritik rolleri başarıyla üstlenir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Hizmeti

İş güvenliği ile sağlığının sürekli olarak önem kazanan gündemlerden biri olması, literatürde bu alandaki yönetmeliklerin sayıca artmasına ve kapsam olarak genişlemesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan patlamadan korunma dokümanı ise bazı işletmelerin nitelik bazlı olarak bulundurması zorunlu olan belgelerden biridir. Belgenin prosedür kapsamında hazırlanması gerekmekte, bu süreç belgeyi hazırlayacak firmanın eğitimli ve deneyimli olmasını faydalı kılmaktadır. Bazı durumlarda belgenin hazırlanması birkaç günde tamamlanabilir. Bu hizmetin farklı aşamalarında özel eğitimler alan iş sağlığı uzmanları, mühendisler, kimyagerler ve danışmanlar bir arada çalışmaktadır.

Patlamadan korunma belgesi hangi firmayı tercih ederseniz edin yönetmelikte yer alan detaylarla hazırlanmalıdır. Ancak bu konuda işinin ehli olan ve aldığı eğitimi güncel bilgilerle destekleyen ekipler her zaman verdiği güvenle öne çıkmaktadır. Teknik bilgi birikiminin yanı sıra müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesine verdiği önemle de öne çıkan Trakya Laboratuvar ekibi bu alanda iletişime geçmeniz gereken liderler arasındadır. Yalnızca iş yerlerinin hizmete açık olması için değil, işletmelerin güncel riski minimumda tutması için de son derece önemli olan laboratuvar ölçümleri kurumumuzda profesyonellikle gerçekleştirilir. Tüm iş hijyeni ölçüm hizmetleri ve patlamadan korunma dokümanı hazırlatma gereksinimlerinizde bizlere ulaşabilir, kendi özelinizde gerekli görülen tüm işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Yangın Tüpleri Periyodik Kontrolü
“Yangın tüpleri, insanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlandı ve kurulan ö
CNC Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler CNC Tezgahı Periyodik Kontrolü Geçmişten günümüze sanayi gelişimi ile başlayan im
Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü Periyodik Kontrol
Trakya Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi iller, sanayi, tarım ve çeşitli
Elektrik Pano Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Elektrik Pano Ölçümü ve Periyodik Kontrolü Elektrik panosu bir yapıda elektriğin
Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrolü
İçindekiler Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrolü Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS E
Periyodik Kontrol
Günümüzde, endüstriyel faaliyetlerin ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, güvenilirlik ve gü
Whatsapp Destek Whatsapp Destek