YÜKLENİYOR

İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar

İş hijyeni ölçümü, bir iş yerinde çalışan personelin sağlığını etkileyecek tüm olumsuz riskleri ve etkenleri tespit etme, kontrol altına alma ve önüne geçmek için iş veren tarafından muayene kuruluşuna yapılan ölçümdür. Hemen hemen her sektörden yüzlerce iş yeri için zorunlu olan iş hijyeni ölçümleri her yıl belirli aralıklarla yapılmalıdır.

Çalışma ortamında iş hijyeni ölçümü bakteri, gaz vb. gibi zararlıların oluşumu ve salınımı, yalnızca çalışanların sağlığını korumakla kalmayıp aynı zamanda genellikle sanayileşmeyle ilişkili çevreye verilen zararı da sınırlayan yeterli tehlike kontrollü müdahalelerle önlenebilir. Bir iş ortamında zararlı bir kimyasal çıkması çevreyi ve çalışanları etkileyebilmektedir.

Özellikle iş süreçlerinden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi ve kontrolünü hedefleyen iş verenler iş hijyeni için önemli adım atmış olur. İş hijyeninin hedefleri arasında işçi sağlığının korunması ve geliştirilmesi, çevrenin korunması ve güvenliği sağlanmış olur. İş hijyeni ölçümleri sürdürülebilir bir kalkınmaya katkı sağlamış olur. İşçi sağlığının korunmasında mesleki hijyen ihtiyacı fazla genellikle fazla vurgulanmaz. Mümkün olduğunda bile, bir meslek hastalığının teşhisi ve tedavisi, sağlıksız çalışma ortamı değişmeden kaldığı sürece, sağlığı bozma etkisi çok daha fazla olacaktır.

İş Hijyeni Ölçümü Ne Zaman Yapılmalıdır?

İş hijyeni en erken ne zaman başlanırsa o kadar iyidir. Önleyici tedbirler çok daha erken başlamalıdır. Herhangi bir sağlık bozukluğunun ortaya çıkmasından önce değil, herhangi bir öneri dahi almadan önce tedbirler alınmalıdır. Çalışma ortamı, tehlikeli etkenlerin ve faktörlerin herhangi bir kötü etkiye neden olmadan önce tespit edilip uzaklaştırılabilmesi veya kontrol edilebilmesi için periyodik olarak muayene kuruluşlarınca iş veren yetkisi ile yapılmalıdır.

İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar ve Firmaları

İş hijyeni, işyerinde veya işyerinden kaynaklanan tehlikelerin öngörülmesi, tanınması, değerlendirilmesi ve kontrolünün sağlanması için Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmaktadır. Türkiye ve Dünyada bu işi yapan bir çok firma bulunmaktadır. Ülkemizde de bu işi yapan firmalar bulunmaktadır. İşin ehli olmayan bir çok firma çoğu iş vereni mağdur edebilmektedir. Bu nedenle mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşları ile çalışmalısınız. Bu noktada Türkiye’de en iyi iş hijyeni ölçümü yapan firmalardan biri de Trakya laboratuvardır.

İş Hijyeni Ölçümleri için Önleyici Tedbirler

  • Çalışma ortamındaki olası sağlık tehlikelerinin tanınması
  • Kişisel maruziyeti değerlendirme ve insan sağlığına yönelik risk düzeyine ilişkin sonuçlara değerlendirme ve tehlikelerin değerlendirilmesi
  • İşyerinde zararlı etkenlerin ve faktörlerin oluşumunu ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyelere indirmek
  • İş hijyeni ölçümü için stratejiler geliştirme ve uygulama süreci olan tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü, aynı zamanda çevrenin korunması
  • Tehlikenin önlenmesine yönelik doğru yaklaşım ve önleyici tedbirlerin alınması
  • Herhangi bir yeni işyerinin tasarımı ve kurulumundan önce iş sağlığı ve çevresel etki değerlendirmeleri
  • En güvenli, en az tehlikeli ve en az kirletici teknolojinin kullanılması
  • Ortaya çıkan atık suların ve atıkların güvenli bir şekilde taşınması ve ortadan kaldırılması
  • Güvenli çalışma uygulamaları, bakım ve acil durum prosedürleri de dahil olmak üzere, proseslerin doğru şekilde çalıştırılmasına ilişkin eğitim için kılavuz ilkelerin ve düzenlemelerin detaylandırılması.

İş Hijyeni Ölçüm Yönetmeliği

İş hijyeni ölçüm yönetmeliği Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince hazırladığı “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereğince iş yerlerinde, fabrika, hastane, okul, otel, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma ortamının olduğu her yerde bu yönetmelik ve ilgili standartlara göre ölçümleri yapılmalıdır.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş Hijyeni Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız. Ortam ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlar da  yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında  İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Profesyonel ekibimiz bilgi, beceri ve tecrübesi ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartlara göre hareket ederek iş hijyeni ölçümlerini yapmaktır.

Diğer Hizmetlerimiz


Depo Raf Periyodik Kontrolü
Depo raf denetimi, depo yönetimi ve güvenliği için kritik bir adımdır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında
Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında Çevre ve Şehircilik Baka
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Periyodik Kontrolü
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işverenlerin işyerlerinde ku
Torna Tezgahı Periyodik Kontrol
Torna Tezgahı Periyodik Kontrolü Torna tezgahı kendi ekseni etrafında dönmekte olan metal iş parçası
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalites
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 2
Whatsapp Destek Whatsapp Destek