YÜKLENİYOR

20.06.2012 Tarih ve 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile çalışanları meslek hastalıklarından korumak, iş kazalarına engel olmak, çalışanlar için daha güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak amacıyla yasal mevzuatlar geliştirilmiştir. 05.11.2013 Tarih ve 28812 sayılı ’Tozla Mücadele Yönetmeliği’ de bu yasal mevzuatlardandır.

’Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde direkt olarak tozdan veya tozumadan kaynaklı oluşabilecek olumsuz çalışma şartları ile mücadele etmek ve alınması gereken tedbirleri belirlemektir.

Yönetmelikle olumsuz şartların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda 24 Ocak 2017 tarih ve 29958 sayılı  ‘İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’ ile işveren, çalışanları işyerinde meydana gelebilecek tüm olumsuzluklardan korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla da çalışma ortamında risk değerlendirmesi oluştururken veya güncellerken ‘Toz’ gibi iş hijyeni açısından çalışan sağlığına zarar verebilecek tüm etkenlerin ortam ve kişisel tüm test ve analizlerini (ortam ölçümlerini) yaptırmak zorundadır. Bu doğrultuda Trakya Laboratuvar İş hijyeni ortam ölçümleri alanında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve İSGÜM (İşçi Sağılığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiştir.

Her yıl İş Hijyeni kapsamında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve İSGÜM (İşçi Sağılığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) tarafından denetlenerek bilgilerini güncelleyen Trakya Laboratuvar işveren ve çalışanlar için Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Tekirdağ, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Keşan, İstanbul(Avrupa ve Andolu yakası), Düzce, Tokat, Çanakkale başta olmak üzere Tüm Türkiye’de İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz hizmeti vermektedir.

İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında toz nedir sorusuna en yalın dil ile ‘işyeri ortamı havasında dağılan parçacıklardır’ cevabını verebiliriz. Bu toz parçacıklarının insan sağlına zararı tanecik boyutları ile ilişkilendirilmiştir. Tanecik boyutu küçük olan tozlar akciğerlere kadar ulaşıp orada birikmeye başlar ve burada dokuda reaksiyon gerçekleştirerek Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı) adı verilen çok ciddi bir meslek hastalığına sebebiyet verir.

İş Hijyeni kapsamında tanecik boyutlarına göre tozlar üçe ayrılmıştır:

İnhalable Dust: Normal solunum sırasında burun ve ağızdan içeri girebilen 100 mikron veya daha küçük çapta partiküllerdir. (WHO/SDE/OEH/99.14)

Thoracic Dust: Akciğerlere ulaşmadan, burun ve boğazdan geçen 25 mikron çapı ya da daha küçük çapta partiküllerdir. (WHO/SDE/OEH/99.14)

Respirable Dust: Solunabilir tozlardan bir kısmı olan ve solunum kanalı ile akciğer ve hava değişiminin yapıldığı hava keseciklerine dek ulaşabilecek kadar küçük 10 mikron çapı ya da daha küçük çapta partiküller. (Genellikle 4 mikrondan küçük tozdur) (WHO/SDE/OEH/99.14)

Trakya Laboratuvar tarafından iş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında toz ölçümü ‘’MDHS 14/3: Solunabilir Tozların Örneklenmesi ve Gravimetrik Analizi İçin Genel Yöntemler (General Methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust)’’ standardının tüm gerekliliklerine uygun olarak yapılmaktadır.

İş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında toz ölçümü konsantrasyon olarak sonuçlanmaktadır. Toz ölçümü için kalibrasyonu yapılmış çekiş yapan pompalar, ‘MDHS 14/3 Solunabilir Tozların Örneklenmesi ve Gravimetrik Analizi İçin Genel Yöntemler’ stardardı ile maruziyet süreleri esas alınarak  belirlenen sürelerde çekilen hava miktarı (m³) ile toz ölçümü esnasında kullanılan filtrenin üzerinde tutulmuş olarak toz taneciklerinin ağırlığının (mg) gravimetrik analizi ile sonuçlanmaktadır.

Firmamız bugüne kadar iş hijyeni ortam ölçümleri kapsamında, toz maruziyet derecesi yüksek olan sektörlerden Maden işletmelerinde Tekirdağ, Edirne bölgelerinde solunabilir ve toplam toz, solunabilir kömür tozu ölçümleri; Tekstil işletmelerinde Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul bölgelerinde solunabilir  ve toplam toz, solunabilir pamuk tozu ölçümleri; cam, seramik, kimya, ilaç, liman vb. işletmelerde solunabilir ve toplam toz ölçümleri işveren ve çalışanların hizmetine sunmuştur.

Havada farklı tanecik boyutlarında tozlar bulunmaktadır. Trakya Laboratuvar, İş Hijyeni ortam ölçümleri kapsamında Toz ölçümlerini yetkilendirilmiş personelleri ile Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, İstanbul(Avrupa ve Anadolu yakası), Düzce, Tokat, Çanakkale, İzmir gibi farklı şehirlerinde, çeşitli sektörlerde Solunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini Toplam Toz Konsantrasyonu Tayini, kömür tozu tayini ve pamuk tozu tayinini kişisel ve ortam toz ölçümü olarak en şeffaf şekilde yapmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Elektrik enerjisi hayatımızın en önemli vazgeç
İş Hijyeni Ölçümleri Periyodik Kontrol
İçindekiler İş hijyeni, çalışma ortamlarında sağlığı korumak ve işyerindeki riskleri en aza i
Yangın Suyu Deposu Hesabı ve Periyodik Kontrolü
YANGIN SUYU DEPOSU HESABI VE PERİYODİK KONTROLÜ Yangından korunma ile ilgili tüm mühendislik hesapla
Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi
Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/
Topraklama Periyodik Kontrol
Topraklama, elektriksel güvenlik açısından oldukça önemli bir konsepttir. Elektriksel tesislerde, ci
Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol
Yangın tesisatı periyodik kontrolü, binaların ve tesislerin yangın güvenliği önlemlerinin sürekli ol
Whatsapp Destek Whatsapp Destek