YÜKLENİYOR

İş Hijyeni Ortam Ölçümü

İş hijyeni ortam ölçümleri, iş yerlerinde çalışan personelin kısa ve uzun sürelerde sağlığını etkileyecek her türlü fiziksel, biyolojik ve kimyasal maddelerin belirlenmesini sağlayan ölçümlerdir. Gündelik hayatımızın önemli bir süresini geçirdiğimiz iş yerlerimizde, aslında varlığından haberimizin olmadığı onlarca risklerin içerisindeyiz. İş hijyeni ve ortam ölçümleri geniş çaplı anlamıyla, çalışan kişilerin sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesi, etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol alınması olarak tanımlanabilir.

İş Hijyeni Ölçümü hakkında iş verenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yaptırmak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.08.2013 tarihinde yayımlanan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” ise bu konular arasından ölçüm test ve analiz konusunu düzenlemekte ve iş hijyeni ölçüm test ve analizi yapacak laboratuvarların yetkilendirilmesi hakkındaki usul ve esasları belirlemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir.

İşveren, çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. İş hijyeni ortam ölçümleri İş verenin Türkak onaylı muayene kuruluşuna başvurduktan sonra iş hijyeni ortam ölçümü ile iş güvenliğini sağlamak amacıyla laboratuvar ve yetkili mühendislerle ortamın iş hijyen ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçüm yılda en az 1 defa süre verilmediyse 1 defa gerçekleştirilmelidir.

İş Hijyeni Ortam Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız. Ortam ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Trakya Laboratuvar 20 Ağustos 2013 tarihli 28741 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereğince aşağıdaki ölçümleri yapmaktadır. Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Silivri, Selimpaşa, Hadımköy, İkitelli, beylikdüzü, hadımköy, istanbul avrupa yakası ve Tüm Türkiyede hizmetlerimizi verdiğimizi belirtmek isteriz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Diğer Hizmetlerimiz


Kazanlar
KALORiFER KAZANI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbi
Hava Kalitesi Ölçümü
Hava Kalitesi – Anlık Gaz Ölçümü Bazı sektörlerde yapılan işlemlerden kaynaklı havanın kalites
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi ve Sınavı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Ve Sınavı Çalışma ve Sos
Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrolü
Duman Tahliye Sistemleri periyodik kontrolü Duman tahliye sistemleri, yangın anında dumanın ve ısını
Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol
Topraklama Ölçüm Periyodik Kontrol Elektrik enerjisi hayatımızın en önemli vazgeçilmez parçalarından
Asbest Söküm ve Analizi
ASBEST NEDİR? Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (ma