YÜKLENİYOR

İSG Ortam Ölçümü

İSG, ortam ölçümleri, Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan ölçümlerdir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında hazırlanan “İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliği” gereğince ölçümler yapılması için bu yönetmeliği zorunlu kılmıştır.

İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliği amacı; “iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.”

Bakanlık tarafından onaylanmış muayene kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği tarafından çalışma alanına ve çalışanların iş yaptıkları alanda maruz kaldığı tehlikelerin saptanmasına yönelik lüzumlu denetim, bölge ölçümü, araştırma ve tetkiklerin yapılmasını sağlamaktadır. Türkak onaylı muayene kuruluşları ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında İSG ölçümleri için çalışanların ortamdaki güvenliğini sağlamak amacıyla rapor hazırlar ve firmaya sunar.

İSG Ortam Ölçümleri Neden Yaptırılması Zorunludur?

İSG ölçümleri yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışanların sağlığını, güvenliğini ve iş yerindeki malın korunması için iş yeri ortam ölümleri yapılmaktadır. Zira çalışanlar ortamdaki zararlı maddeleri göremediği gibi olası kazaları da önceden tespit edemeyebilir. Tüm olumsuzlukların önüne geçmek için yapılan İSG ortam ölçümleri ile kazaları, meslek hastalıklarını engellemektedir.

İSG Ortam Ölçümlerini Kim Yapar?

İSG ortam ölçümlerini Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmaktadır. Merdiven altı firma piyasada çok fazla bulunmaktadır. İş veren mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarına başvurarak İSG ortam ölçümlerini en kısa sürede muayene kuruluşuna yaptırarak gerekli tedbirleri almalıdır. Firmamız gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

İSG Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İSG ortam ölçümü, ortamdaki ölçümlerin İş veren tarafından muayene kuruluşuna başvurulur. Muayene kuruluşu “İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliği” ve ilgili standartlar kapsamında işyeri ortamında ölçümlerini yapmaktadır. İSG ortam ölçümleri bu kapsamda muayene kuruluşlarınca yapılır ve iş veren rapor sunulur.

İSG Ortam Ölçümlerinde Hangi Ölçümler Yapılır?

 • Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • İç Ortam Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Hava Kalitesi Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü
 • Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü
 • Tüm Vücut Titreşimi,
 • El-Kol Titreşimi,
 • Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri,
 • VOC Ölçümü,
 • Ses Ölçümü,
 • Gürültü Haritası ve Modelleme
 • Kişisel Toz ölçümü
 • Çevresel Gürültü Ölçümleri
 • Baca gazı Emisyon Ölçümleri
 • Toz Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • İş yeri Ortamı Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Anlık Gaz Ölçümü
 • Hava Kalitesi Ölçümü
 • VOC Ölçümü
 • Akustik-Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Haritası ve Modelleme
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümleri
 • İmisyon Ölçümleri

İSG Ortam Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar tüm ortam ölçüm konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız. Ortam ölçümleri, Risk analizi sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda İSG ortam ölçümleri yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında İş güvenliği uzmanı veya İşyeri hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Sanayi Gazları ve Dolum Tankları
SANAYİ GAZLARI DOLUM TANKLARI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedb
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol
Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Yangın sprinki her hangi bir nedenle ortaya çıkan yangını anında
Kazanlar
KALORiFER KAZANI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü Solunabilir toz, günümüzde emekçi insanların sağlığını etkileyen önem