YÜKLENİYOR

İçindekiler

İSG Ortam Ölçümü

İSG, ortam ölçümleri, Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan ölçümlerdir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında hazırlanan “İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliği” gereğince ölçümler yapılması için bu yönetmeliği zorunlu kılmıştır.

İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliği amacı; “iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.”

Bakanlık tarafından onaylanmış muayene kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği tarafından çalışma alanına ve çalışanların iş yaptıkları alanda maruz kaldığı tehlikelerin saptanmasına yönelik lüzumlu denetim, bölge ölçümü, araştırma ve tetkiklerin yapılmasını sağlamaktadır. Türkak onaylı muayene kuruluşları ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında İSG ölçümleri için çalışanların ortamdaki güvenliğini sağlamak amacıyla rapor hazırlar ve firmaya sunar.

İSG Ortam Ölçümleri Neden Yaptırılması Zorunludur?

İSG ölçümleri yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışanların sağlığını, güvenliğini ve iş yerindeki malın korunması için iş yeri ortam ölümleri yapılmaktadır. Zira çalışanlar ortamdaki zararlı maddeleri göremediği gibi olası kazaları da önceden tespit edemeyebilir. Tüm olumsuzlukların önüne geçmek için yapılan İSG ortam ölçümleri ile kazaları, meslek hastalıklarını engellemektedir.

İSG Ortam Ölçümlerini Kim Yapar?

İSG ortam ölçümlerini Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmaktadır. Merdiven altı firma piyasada çok fazla bulunmaktadır. İş veren mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarına başvurarak İSG ortam ölçümlerini en kısa sürede muayene kuruluşuna yaptırarak gerekli tedbirleri almalıdır. Firmamız gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

İSG Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İSG ortam ölçümü, ortamdaki ölçümlerin İş veren tarafından muayene kuruluşuna başvurulur. Muayene kuruluşu “İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliği” ve ilgili standartlar kapsamında işyeri ortamında ölçümlerini yapmaktadır. İSG ortam ölçümleri bu kapsamda muayene kuruluşlarınca yapılır ve iş veren rapor sunulur.

İSG Ortam Ölçümlerinde Hangi Ölçümler Yapılır?

 • Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • İç Ortam Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Hava Kalitesi Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü
 • Kişisel Maruziyet Gaz Ölçümü
 • Tüm Vücut Titreşimi,
 • El-Kol Titreşimi,
 • Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri,
 • VOC Ölçümü,
 • Ses Ölçümü,
 • Gürültü Haritası ve Modelleme
 • Kişisel Toz ölçümü
 • Çevresel Gürültü Ölçümleri
 • Baca gazı Emisyon Ölçümleri
 • Toz Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • İş yeri Ortamı Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Anlık Gaz Ölçümü
 • Hava Kalitesi Ölçümü
 • VOC Ölçümü
 • Akustik-Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Haritası ve Modelleme
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümleri
 • İmisyon Ölçümleri

İSG Ortam Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar tüm ortam ölçüm konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız. Ortam ölçümleri, Risk analizi sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda İSG ortam ölçümleri yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında İş güvenliği uzmanı veya İşyeri hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Açık Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı
Açık tehlikeli sıvı depolama tankları oldukça önemli bir konudur ve bu alanda hizmet veren firmaları
ElektroManyetik Alan ölçümü – (Kişisel Maruziyet)
İçindekiler Elektromanyetik alanlar (EMF), günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü
Günümüz endüstriyel faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, iş yerlerindeki gaz ve buharların varlığı i
Çekici Dozer Periyodik Kontrol
Çekici Dozer Periyodik Kontrol Çekici dozer çok ağır işleri ön tarafındaki çelikten yapılmış büyük l
Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Davlumbaz, mutfaklarda bulunan oc
Freze tezgahı
Günümüz imalat sektöründe, parça üretimi için yüksek hassasiyet ve verimlilik gereklilik haline gelm
Whatsapp Destek Whatsapp Destek