YÜKLENİYOR
İçindekiler

İSGÜM Belgesi

Ülkemizde İş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç çoğu ülke örneğinde olduğu gibi kömür madenciliği ile doğmuştur. Bu alanda yayınlanan ilk yasal düzenleme; 1865 yılında yayınlanmıştır. Dilaver paşa nizamnamesi ve ardından 1869 da yürürlüğe giren maaddin nizamnamesi olmuştur. Ülke savaş halinde olmasına rağmen, 1921 yılında TBMM, maden işçilerinin hukukuna ilişkin kanunu çıkarmıştır. 1930 yılında çıkarılan “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” nun 180. maddesi ile en az elli işçi çalıştıran işyeri sahiplerine hekim bulundurma ve hastaları tedavi etme zorunluluğu getirilmiş ve günümüze kadar değişiklikler yapılarak gelmiştir.

Son yıllarda özellikle AB müktesebatının uyumlaştırılması sonucunda iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin daha fazla inceleme ve araştırma yapmaları veya yaptırmalarını gerektiren risk yönetimine dayalı yeni bir yaklaşım hayata geçmiştir.

İSGÜM, ithalatı yapılacak ürünlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatının kayıt altına alınması için verilen belgedir. İSGÜM kontrol belgesi, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.

İSGÜM, değişen ve gelişen standartlara uygun olarak hazırlanan “İş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliği” amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Bu yönetmeliğe uygun olarak iş veren mutlaka yetkili muayene kuruluşu ile irtibata geçip İSGÜM kontrol belgesi alabilir.

İSGÜM kontrol belgesi için firma sahibi aşağıdaki istenilen belgeler ile başvuruyu yapabilir.

  • Firma yetkilisinin imzası ve kaşesi
  • Şirketi temsil eden yetkililerin sirküleri
  • Mühürlü numune
  • Türkçe ve orijinal fatura
  • Malzeme güvenlik formu
  • 12 haneli GTİP numarası

Uluslararası alanda ithalat gibi ticaretin sıkıntısız biçimde gerçekleşebilmesi için ithal edilmek istenilen ürün, ithalatın yapılacağı gümrük kapısına gelmeden, İSGÜM İthalat İzni Kontrol Belgesi’nin alınmış olması şarttır.

Firma olarak ithal edeceğiniz ürün gümrüğe geldikten sonra İSGÜM kontrol belgesi müracaat işlemlerine başlanılması, belge onaylanana kadar ürünlerinizin gümrükte beklemesine ve bozulmasına sebep olabileceği gibi, gümrükte beklediği her gün için ödenecek ardiye ücreti sebebiyle ek maliyetler de ortaya çıkaracaktır.

Trakya Laboratuvar, İSGÜM belgeleri için müşterilerine ilgili yönetmeliklere uygun olarak tüm kontrol belgeleri almada yardımcı olmaktadır. Profesyonel kadrosu ile hizmet veren firmamız İSGÜM belgeleri alımında gerekli evrak ve işlemleri başlatarak en hızlı şekilde belgenizi almanızı sağlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


4857 Sayılı İş Kanunu
Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Sayısı: 25134 4857 Sayılı İş Kanunu PDF
Gürültü Ölçümü
Gürültü Ölçümü Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünün ölçülmesi, testi
Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
Planya Tezgahı Periyodik Kontrol İmalat sanayinde kullanılan planya tezgahları iş parçası yüzeyinde
Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
Planya tezgahları, Trakya Bölgesi’ndeki birçok endüstriyel işletme tarafından kullanılan temel
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri Yangın alarm sistemleri bir yapıda veya herhangi bir kuruluş
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulm
Whatsapp Destek Whatsapp Destek