YÜKLENİYOR

İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği konularında uyulması gereken asgari şartları belirleme, denetleme, incelemektedir. İlgili yönetmelik, standartlar ve normlara uygun olarak kontrol belgesi verilmesi için yetkili muayene kuruluşlarına gerekli yetkileri vermektedir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet veren kamu ve özel sektör laboratuvarlarının sınırlı olması ve işletmelerin (özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler) işyerinde yapılacak ölçümler ve laboratuvarlarda yapılacak işlemleri Trakya Laboratuvar olarak genişletmekteyiz. İSG’nin iş yerlerinde işin yürütülmesi esnasında çeşitli nedenler dolayısıyla sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak üzere gerçekleştirilen sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İSGÜM, amaçlarına ulaşmak için işçi, işveren ve resmi organlarla iş birliği içerisinde işyerlerinde; inceleme, araştırma, değerlendirme çalışmaları yapar, çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin insan yeteneklerine en uygun duruma getirilmesi için çalışır, gereken durumlarda işbaşı eğitimi ve danışmanlık hizmeti verir. Yetkili muayene kuruluşu ilgili yönetmelik ve standartlara göre iş yerlerinde firmalar için ilgili kontrol belgesini hazırlamaktadır.

İSG ile Kontrol Belgesi

Kontrol belgesi için çalışan firmamız İSG uzmanlarımız ile gerekli kontrol ve denetlemeleri yaparak kontrol belgesi hazırlamaktadır. Türkiye ve Uluslararası alanda İSG güvenliği için firmamız önemli imzalar atmıştır. ile ilgilenen saha uygulamacılarının ilgili yasaları, kurumları, uluslararası kurum ve kuruluşları yakından bilmekteyiz.

İSGÜM, ile ilgili yönetmeliğin amacı;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerini kapsar.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Bölge Laboratuvar Müdürlüğü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüğünü,
  2. b) Bölge Laboratuvar Müdürü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürünü,
  3. c) Enstitü Başkan Yardımcısı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısını,

ç) Enstitü Başkanı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanını,

  1. d) Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,
  2. e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  3. f) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığını,
  4. g) Kontrol belgesi: Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları, mevzuatla belirlenen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde istenen belgeyi, ifade eder.

Madde 5- g) Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

Madde 9- h) Kontrol belgelerini düzenlemek ve kontrol belgesi alan firmalarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında inceleme ve araştırma yapmak,

Trakya Laboratuvar, İSGÜM ilgili yönetmeliği kapsamında iş yerlerinde kontrollerin teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmakta ve kontrol belgesi hazırlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Çekici Dozer Periyodik Kontrol
Çekici Dozer Periyodik Kontrol Çekici dozer çok ağır işleri ön tarafındaki çelikten yapılmış büyük l
Gürültü Ölçümü
Gürültü Ölçümü Gürültü ölçümü, isminden anlaşılacağı gibi bir ortamdaki gürültünün ölçülmesi, testi
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Temiz gazlı söndürme sistemleri adından d
Elektrik Pano Ölçümü Periyodik Kontrol
Elektrik Pano Ölçümü ve Periyodik Kontrolü Elektrik panosu bir yapıda elektriğin kontrollü olarak da
Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol
Sütunlu matkap, genellikle delik delme işlemi için kullanılan sabit matkap türüdür. İmalat sanayide
Algılama Alarm Sistemleri ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Otomatik yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılma