YÜKLENİYOR

İçindekiler

İSGÜM, İşçi sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğünün kısaltılmış adı olarak kullanılmaktadır. İSGÜM çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının bilimsel, tıbbi, teknik nitelik taşıyacak bir organ olarak kurulmuştur. İSGÜM’ün amacı ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına göre çalışma mevzuatının işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularında uyulması gerekli standart ve normların belirlemektir. Bu yönde inceleme ve araştırmalar yaparak, bu standart ve normların çalışma ortamının koşulları ile üretim teknolojisindeki gelişmelere uyumlu olarak yenilenmesini sağlamaktır. Mesleki teknik yaygın eğitim gereksinimlerini belirleyerek programların düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak, teknik düzeyde yayın ve dokümantasyon yapmaktır.

İSGÜM Yetkili Laboratuvarlar

Son yıllarda AB müktesebatının uyumlaştırılması sonucunda iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin daha fazla inceleme ve araştırma yapmaları veya yaptırmalarını gerektiren risk yönetimine dayalı yeni bir yaklaşım hayata geçmiştir.

İSGÜM yetkili laboratuvarlar için Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı aşağıdaki yönetmeliğe göre;

İş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliğe göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

İSGÜM Yetkili Laboratuvar Firması

Belirlenen bu esas ve yönetmeliklere göre İSGÜM yetkili laboratuvarlar, İş sağılığı ve güvenliği için deney laboratuvarlarında gerekli analiz, ölçüm ve testlerin doğruluğunu ve gerçekliğinin kontrolünü yapar. Yapılan çalışmalar sonucunda laboratuvar firma yetkilisi yani sorumlu kişi hizmet alan kuruluşlar ile ilgili raporları imzalar. Sonrasın yetkili laboratuvar kuruluşu bu raporu hizmet alan firma yetkilisine sunarak eksiklikleri giderilmesini sağlar.

İSGÜM yetkili laboratuvar firması olan Trakya Laboratuvar personeli, ilgili standartlara uygun olarak çalışmaları her zaman kendini geliştirmektedir. Deney personelimiz hangi kriterlere göre yetkilendirileceği ve hangi tarihten itibaren deney yapmaya yetkili olduğu, yetkili personelimiz tarafından titizlikle takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

İSGÜM Laboratuvar Çeşitleri

İSGÜM laboratuvarları hijyen, çevre ve enerji gibi farklı sektörlere ayrılmaktadır. Firmamız tüm sektörler için iş sağlığı ve güvenliği için laboratuvarlarında hizmet vermektedir. Firmamız toz, gürültü, gaz, termal konfor, aydınlatma şiddeti ortam öçümleri, kişisel maruziyet ölçümleri, çevresel ölçümler, çevre emisyonunun belirlenmesi, bina enerji performansı, makine, cihaz ve sistemleri için laboratuvarlarımızda hizmet vermekteyiz.

İSGÜM Laboratuvar Raporları

Trakya Laboratuvar, İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş muayene kuruluşudur. Firmamız İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için çok çalışmaktadır. Trakya Laboratuvar yaptığımız tüm işlerde iş hassasiyetini farkındalığı ile laboratuvarlarımızda ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak denetim, test, analiz ve muayenelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Diğer Hizmetlerimiz


Sürekli Taşıma Donanımları (Konveyörler) Periyodik Kontrolü
Konveyör sistemleri, üretim ve lojistik süreçlerinde büyük öneme sahip olan taşıma donanımlarıdır. B
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Mevcut çalışma ortamının ve burada hizmet veren çalışanları
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında
İçindekiler Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında Çevre
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü İnsanoğlu tarih
Tezgah Muayene Periyodik Kontrol
Tezgahlar, endüstriyel tesislerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu tezgahların periyodik olarak muay
Formaldehit Ölçümü
Formaldehit, kimyasal bir bileşik olup, birçok endüstriyel uygulama ve tüketici ürünlerinde yaygın o
Whatsapp Destek Whatsapp Destek