YÜKLENİYOR

İçindekiler

Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) Kazanları Periyodik Kontrol

TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer kazanı merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kazandır. Kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılan kalorifer kazanı ısınarak sıcak suyu ısıtır. Merkezi sistem ise sıcak suyu kaloriferlere dağıtarak binadaki tüm kaloriferleri ısıtır.

Kalorifer kazanlarının güvenliği için binanın tepesine genleşme tankı konulur. Bu genleşme tankı kazanda oluşabilecek patlamalara engel olur. Kış aylarında devalı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Kalorifer kazanları “iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara ve hususlara göre yapılan kontroller avrupa standartlarındadır. Kalorifer kazanları onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılmalıdır.

Sıcak su kazanı nedir?

Sıcak su kazanları, içerisinde bulundurdukları suyu 100 dereceye kadar ısıtabilen kazanlardır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sıcak su kazanlarının önemi artmıştır. Petrol, mazot ve doğal gaz gibi sıvı yakıt kullanılan kazan modellerinde baca sistemi bulunmamaktadır. Su ısıtma yöntemleri içerisinde en ekonomik ve en hızlı olanı sıcak su kazanlardır. Sıcak su kazanları sürekli olarak, sıcak su ile çalıştıklarından dolayı, periyodik kontrol ve muayenesi düzenli olarak yapılmalıdır.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması

Buhar Kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır. Buhar kazanı Kontrolleri; TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Buhar kazanları, yüksek sıcaklık ve basınçta çalışan ekipmanlardır. Bu yüzden bu kazanlarda emniyet açısından, bazı güvenlik teçhizatları 2’şer adet takılması zorunludur.

Kalorifer Kazanlarının Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır

Kalorifer kazanlarının randımanlı çalışması, çevreye zarar vermemesi, tasarruf sağlaması, düzgün ısı sağlaması, daha az enerji harcaması gibi etkenlerin sağlanması önemlidir. Bu nedenle kalorifer kazanlarının düzenli aralıklarla kontrolü ve bakımı yapılması gerekir. Periyodik kontrol yasalarla düzenlenmiş ve mecburi yapılması gereken bir uygulamadır.

Her kazan birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu için kontrol ve bakım prosedürü ve standartları da farklı olmaktadır. Bu işi yapan profesyonel, belgeli ve yetkin ekip ve kurumların tercih edilmesi gerekmektedir. Kalorifer kazanlarının kontrolünde yapılacak tüm uygulamalar İş Ekipmanlarının Kullanımının Sağlık ve Güvenliği Şartları Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu yönetmelikte yer alan şartlara göre, hidrostatik testler kesinlikle uygulanmalı, işletme basıncının 1,5 katı basınç uygulama testi yapılmalı ve bu testler her sene tekrarlanmalıdır.

Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Diğer Hizmetlerimiz


Gürültü Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Günümüzde endüstriyel tesisler, inşaat alanları, yol projeleri ve diğer birçok se
Baca Gazı Emisyon Ölçümleri
Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Yoğun miktarda karbondioksit içeren maddeler taşıyan baca gazı, azami dü
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2013 tarih ve Resmi Gazete Sayısı 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tan
Otomatik Yağmurlama Sistemleri Periyodik Kontrolü
Trakya Laboratuvar firması, Türkak Akreditasyonuna sahip bir firma olarak otomatik yağmurlama sistem
Elektrik Ölçümleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Elektrik ölçümü, elektrik sistemlerinin güvenliği ve verimliliği açısından kritik
Whatsapp Destek Whatsapp Destek