YÜKLENİYOR

İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü

İş yeri ortam gaz ölçümü, ile Türkiye’de iş yerlerinde ortaya çıkan gazların ölçülmesidir. İş yerlerindeki gazların ölçülmesinin nedeni insan can ve mal kaybını engellemek amacıyla ortaya çıkartılmıştır. Bu nedenle iş yerinde iş veren mutlaka personelinin sağlık ve güvenliğini korumaya almak için mutlaka ortamdaki gazın ölçümünü yaptırması ve önlemleri alması gerekmektedir.

Endüstriyel alanlarda, iş yerlerinde, fabrikalarda ortaya çıkan tehlikeli gazların ortaya çıkması ortamın güvenliği düşürmektedir. Güvenliği en alt seviyeye indiren bu gazlar her an olumsuz sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu nedenle iş yerlerinde ortamın gazını ölçtürmek için mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarına başvurmalıdır. İş yeri ortam gaz ölçümü yapan firmalar ilgili yönetmelikler ve standartlara göre periyodik olarak ölçümleri yapmaktadır. Türkak onaylı muayene kuruluşu “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarı hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik ölçümleri yapmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşyeri Ortamı Anlık Gaz Ölçümü

  • Oksijen
  • Karbon Monoksit
  • Hidrojen Sülfür
  • Metan Tayini

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını ifade eder.

İşyeri Ortamı Gaz Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, uzman kadrosu ile çalışanların iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının ortam gaz ölçümü etkilerini ölçmekte ve raporlamaktadır. Ortam ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda yaptırılması yasal olarak zorunludur. İş yerleri gibi tüm çalışma alanlarında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda iş yeri ortam gaz ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. İş yerlerinde iş yeri gaz ölçümleri ortamın durumuna göre yılda en az 1 veya 2 defa ölçümlerini yaptırması gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Tezgahlar ve Makine Periyodik Kontrolü
Tezgahlar ve üretimde kullanılan makinelerde(Torna, Freze, Pres, Matkap , Plastik Enjeksiyon makinel
İş Hijyeni Ölçümü
Tüm çalışanların hem ruhsal hem fiziksel hem de sosyal olarak en iyi durumda olmalarını sağlamak ve
Hidrolik Pres Periyodik Kontrol
Hidrolik Pres Periyodik Kontrolü Hidrolik pres makinesi ile herhangi bir malzemeyi ezmek, perçinleme
İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN  YÖNETMELİK BİRİNCİ B
Bakanlık Ölçümü Periyodik Kontrol
Trakya Laboratuvar, endüstriyel ekipmanlar, iş makineleri veya diğer teknik sistemlerin düzenli aral
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangınla mücadele çalışmalarında her yerde karşımıza çıkan yangın tüpleri bu konunun temel taşıdır.
Whatsapp Destek Whatsapp Destek