YÜKLENİYOR

İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü

İş yeri ortam gaz ölçümü, ile Türkiye’de iş yerlerinde ortaya çıkan gazların ölçülmesidir. İş yerlerindeki gazların ölçülmesinin nedeni insan can ve mal kaybını engellemek amacıyla ortaya çıkartılmıştır. Bu nedenle iş yerinde iş veren mutlaka personelinin sağlık ve güvenliğini korumaya almak için mutlaka ortamdaki gazın ölçümünü yaptırması ve önlemleri alması gerekmektedir.

Endüstriyel alanlarda, iş yerlerinde, fabrikalarda ortaya çıkan tehlikeli gazların ortaya çıkması ortamın güvenliği düşürmektedir. Güvenliği en alt seviyeye indiren bu gazlar her an olumsuz sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu nedenle iş yerlerinde ortamın gazını ölçtürmek için mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarına başvurmalıdır. İş yeri ortam gaz ölçümü yapan firmalar ilgili yönetmelikler ve standartlara göre periyodik olarak ölçümleri yapmaktadır. Türkak onaylı muayene kuruluşu “İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarı hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak periyodik ölçümleri yapmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşyeri Ortamı Anlık Gaz Ölçümü

  • Oksijen
  • Karbon Monoksit
  • Hidrojen Sülfür
  • Metan Tayini

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını ifade eder.

İşyeri Ortamı Gaz Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, uzman kadrosu ile çalışanların iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının ortam gaz ölçümü etkilerini ölçmekte ve raporlamaktadır. Ortam ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda yaptırılması yasal olarak zorunludur. İş yerleri gibi tüm çalışma alanlarında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda iş yeri ortam gaz ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. İş yerlerinde iş yeri gaz ölçümleri ortamın durumuna göre yılda en az 1 veya 2 defa ölçümlerini yaptırması gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Su Sisi Watermist Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
SU SİSİ (WATERMIST) SÖNDÜRME SİSTEMİ VE PERİYODİK KONTROLLERİ Yangın ile mücadele edilmesinin dört a
Gürültü Haritası ve Modelleme
Gürültü Haritası ve Modelleme Gürültü haritası ve modelleme, Bir yerleşim yeri, sanayi tesisi, eğlen
Şerit Testere Periyodik Kontrol
Şerit Testere Periyodik Kontrolü Teknolojinin gelişmesi ile birlikte imalat sanayinde önemli makinal
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü İnsanoğlu tarih boyunca ateşi bulm
Hidrolik Pres Periyodik Kontrol
Hidrolik Pres Periyodik Kontrolü Hidrolik pres makinesi ile herhangi bir malzemeyi ezmek, perçinleme
İSGÜM Kontrol Belgesi
İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İ