YÜKLENİYOR

İçindekiler

Jeneratör Periyodik Kontrol

Kimyasal enerjiyi, ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye ve mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine çeviren sisteme jeneratör denir. Kısaca hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren jeneratörler nötr malzemeden yapılmıştır. Tüp, bir tel bobini, bir çubuk mıknatıs ve pamuk kullanılarak yapılmıştır.

Jeneratörler elektrik kesintisini saniyeler içinde algılarlar ve kesintiyi önlerler. Böylece elektrik kesintisi çok kısa bir süre hissedilir. Asansörler, yedek aydınlatmalar, tıbbi ve yaşam destek cihazları ve yangından korunma sistemleri için kullanılırlar. Jeneratörler genellikle evlerde, konutlarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, endüstriyel alanlarda, fabrika ve sanayilerde kullanılmaktadır. En küçüğünden en büyüğüne kadar farklı tip ve kapasitelerde imalatı yapılmaktadır.

Jeneratörler, İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun olarak periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Neden Periyodik Kontrol

Jeneratörlerin periyodik kontrolleri iş yerinde iş ve işçi sağlığı ve güvenliği için yapılan bir hizmettir. Önceden çıkabilecek arızaların önüne geçmek için de kullanılan periyodik kontrol yöntemi ile jeneratörler uzun yıllar kullanılabilir.

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.3. Tesisatlar

2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Jeneratör Periyodik Kontrol Süresi

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, jeneratörlerin periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. İşveren yılda 1 defa olmak üzere yetkili muayene kuruluşuna başvurarak kontrollerini yaptırmalıdır.

Jeneratör Periyodik Kontrol Raporu

Trakya laboratuvar, ilgili yönetmelik ve standartlarda belirtilen kriterlere göre iş veren firmaların jeneratörleri için uygunluk raporu hazırlar. Profesyonel kadrosu ile gerekli test ve denetimleri yaparak firma için periyodik kontrol raporu hazırlar.

Diğer Hizmetlerimiz


Delik büyütme tezgahı
İmalat sektöründe kullanılan delik büyütme tezgahları, parçalara daha büyük çaplı delikler açmak vey
Basınçlı Hava Tankı Periyodik Muayene
İçindekiler Basınçlı Hava Tankı Periyodik Muayene, Basınçlı kap ve kaldırma araçları Basınçlı
Teknik Muayene Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya bölgesinde hizmet veren Trakya Laboratuvar, araç sahiplerine ve sürücülere
Hidrolik Pres Periyodik Kontrol
İçindekiler Hidrolik Pres Periyodik Kontrolü Hidrolik pres makinesi ile herhangi bir malzemey
İSGÜM Kontrol Belgesi
İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İ
Planya Tezgahı Periyodik Kontrol
Planya tezgahları, Trakya Bölgesi’ndeki birçok endüstriyel işletme tarafından kullanılan temel
Whatsapp Destek Whatsapp Destek