YÜKLENİYOR

Kabul Edilen İş Hijyeni metotları

KAPSAM PARAMETRE ADI METOT ADI METOT NUMARASI VE TARİHİ
Fiziksel Etkenler Termal Konfor Ölçümü Orta Dereceli Termal Ortamlar PMV
Ve PPD İndislerinin Tayini Termal Rahatlık
İçin Şartların Belirlenmesi
TS EN ISO 7730 : 25.04.2006
Fiziksel Etkenler Termal Konfor Ölçümü Isıl çevrenin ergonomisi –
Giydirilmiş yalıtım (ıreq) ve yerel soğutma etkilerinin kullanıldığı
soğuk gerilmenin tayini ve yorumlanması
TS EN ISO 11079:09.04.2009
Fiziksel Etkenler Termal Konfor Ölçümü Termal çevrenin ergonomisi – WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi TS EN ISO 7243 :18.12.2017
Fiziksel Etkenler El-kol titreşim maruziyet ölçümü Mekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel kurallar TS EN ISO5349-1:27.12.2005
Fiziksel Etkenler El-kol titreşim maruziyet ölçümü Mekanik titreşim – Kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – bölüm 2 : İş yerlerinde ölçme yapmak için pratik kılavuz TS EN ISO 5349-2:29.04.2004
Fiziksel Etkenler Tüm vücut titreşim maruziyet ölçümü Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması TS EN 1032+A1: 22.11.2011
Fiziksel Etkenler Tüm vücut titreşim maruziyet ölçümü Mekanik Titreşim Ve Şok – Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Genel Kurallar TS ISO 2631-1:25.04.2013
Fiziksel Etkenker Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Akustik-Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi- Mühendislik yöntemi TS EN ISO 9612 :29.06.2009
Fiziksel Etkenler Kişisel Gürültü Maruziyet
Ölçümü
Akustik – İş yerinde maruz kalınan gürültünün
tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini
TS 2607 ISO 1999:12.04.2005
Fiziksel Etkenler İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11201:14.06.2012
Fiziksel Etkenler İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11202 :05.06.2012
Fiziksel Etkenler İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11204:12.04.2012
Fiziksel Etkenler İşyeri Ortamı Gürültü ölçümü Akustik – Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve
değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre gürültü
seviyelerinin tayini
TS ISO 1996-2:26.03.2009
Fiziksel Etkenler Aydınlatma Ölçümü İşyerlerinde Aydınlatma Seviyesinin Ölçülmesi
Measurement of Lighting Levels in the Work Place
COHSR-928-1-IPG-039:10.2009
Fiziksel Etkenler Elektromanyetik Alan Maruziyet
Ölçümü
İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik
alanlara (0 hz – 300 ghz) maruz kalması ile ilgili
ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard
TS EN 50413 :19.01.2010
Kimyasal Etkenler Havadaki Kurşun Konsantrasyonu
(kişisel ve işyeri ortamı)
İşyeri havası – Tanecik hâlindeki kurşun ve kurşun
bileşiklerinin tayini – Alevli veya elektrotermal
atomik absorpsiyon spektrometrik metot
TS ISO 8518:25.04.2006
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
İş yeri havası – Havadaki tanecikli maddelerde
metaller ve yarı metallerin endüktif olarak
eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometresi
ile tayini – Bölüm 1: Numune alma
TS ISO 15202-1:27.08.2015
İş yeri havası – Havadaki tanecikli maddelerde
metaller ve yarı metallerin endüktif olarak
eşleşmiş plazma atomik emisyon
spektrometresi ile tayini – Bölüm 2: Numune hazırlama
TS ISO 15202-2:27.08.2015
Workplace air — Determination of metals and
metalloids in airborne particulate matter by
inductively coupled plasma mass spectrometry
ISO 30011:2010
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
ELEMENTS by ICP
(Nitric/Perchloric Acid Ashing)
NIOSH 7300:15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
Elements by ICP
(Aqua Regia Ashing)
NIOSH 7301:15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
Elements by ICP
(Microwave Digestion)
NIOSH 7302:21.07.2004
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
Standard Test Method for Determination of Elements in Airborne Particulate Matter by Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry ASTM D 7439:2014
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
Standard Test Method for Determination of Metals and Metalloids in Airborne Particulate Matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) ASTM D 7035:2016
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
Metal & Metalloid Particulates In Workplace
Atmospheres (Atomic Absorption
OSHA ID-121:02.2002
Kimyasal Etkenler Solunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı) General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust MDHS 14/3:02.2000
Kimyasal Etkenler Toplam Toz Konsantrasyonu Tayini(kşisel ve işyeri ortamı) General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust MDHS 14/3:02.2000
Kimyasal Etkenler Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Tayini Standard Test MethodForRespirableDustİnWorkplaceAtmospheres Using CycloneSamplers ASTM D4532:2015
Kimyasal Etkenler Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu Tayini PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED, TOTAL NIOSH0500:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Tayini PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED, RESPIRABLE NIOSH 0600:15.01.1998
Kimyasal Etkenler İşyeri Ortam Havasında Süspansiyon Halinde Bulunan Maddelerin Konsantrasyonu Tayini Workplace exposure. Guide for the use of
direct-reading instruments for aerosol monitoring.
Evaluation of airborne particle concentrations
using photometers(Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları- Havada süspansiyon halinde bulunan madde miktarının tayini)
CEN TR 16013-3:10.2012
Kimyasal Etkenler İşyeri Havası Aerosol Konsantrasyonu Tayini İş yeri havası- Solunabilen torasik ve akciğerlere
ulaşabilen aeresol kesirlerden numune alma kılavuzu(WORKPLACE ATMOSPHERES – GUIDANCE FOR SAMPLING OF INHALABLE, THORACIC AND RESPIRABLE AEROSOL FRACTIONS)
TS CEN/TR 15230:16.02.2006
Kimyasal Etkenler Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
İşyeri hava kalitesi-Uçucu organik bileşiklerden
numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz
kromatografisiyle analiz-Bölüm 1: Pompa ile
numune alma yöntemi
TS ISO 16200-1 :05.03.2003
Kimyasal Etkenler Renk karşılaştırma Metodu ile Gaz
ve Buhar Konsantrasyonu Tayini
Standard Practice for
Measuring the Concentration of Toxic Gases or Vapors
Using Detector Tubes
ASTM D 4490-96:2016
Kimyasal Etkenler Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Formaldehyde by VIS NIOSH NMAM 3500:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Hydrogen Cyanide NIOSH NMAM 6010:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Amonyak konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Ammonia NIOSH NMAM 6015:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Süspansiyon Halde Bulunan Madde Miktarı Tayini Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini TS 2361:28.04.1976
Kimyasal Etkenler Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve işyeri ortamı) Elements By ICP(Hot Block/HCl/HNO3 Digestion) NIOSH-NMAM 7303:15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Oksijen
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
Oxygen NIOSH 6601:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Yanıcı ve Zehirli Gazların
Konsantrasyonu Tayini:Karbonmonoksit
(kişisel ve işyeri ortamı)
Carbon Monoxide NIOSH 6604:15.05.1996
Kimyasal Etkenler Havadaki Yanıcı ve Zehirli Gazların
Konsantrasyonu Tayini:
Metan, Hidrojen Sülfür
(kişisel ve işyeri ortamı)
Ortam Havasında Bulunan Gaz Konsantrasyonlarının
Portatif Gaz Ölçüm Cihazıyla Tayini
İşletme İçi Metot
Kimyasal Etkenler Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı) Standard Practice for Sampling Atmospheres to Collect Organic Compound
Vapors (Activated Charcoal Tube Adsorption Method) + Standard Practicefor
Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube Adsorption Method
ASTM D 3686-13 +
ASTM D 3687- 07
(reapproved 2012)
Kimyasal Etkenler Havadaki Karbon Karası
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Carbon Black NIOSH 5000 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Toplam Metal İşleme
Sıvıları Aerosol Konsantrasyonu
Tayini
Metalworking Fluides (MWF) All Categories NIOSH 5524:29.04.2014
Kimyasal Etkenler Havadaki Kalsiyum ve Bileşiklerinin
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Calcium and Compounds as Ca NIOSH 7020:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Kauçuk Proses Tozu
ve Kauçuk Dumanı Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Determination of Rubber Process Dust and Rubberfume
(Measured as Cyclohexane-Soluble Material) in Air
MDHS 47/2 : 06.1999
Kimyasal Etkenler Havadaki Bakır Tozu ve Dumanı
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Copper (Dust and Fume) NIOH 7029:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Çinko ve Bileşiklerinin
Konsantrasyonu
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Zinc and Compounds, as Zn NIOSH 7030 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Kadmiyum ve
Bileşiklerinin Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Cadmium and Compounds, as Cd NIOSH 7048 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Krom+6 Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Choromium, Hexavalent NIOSH 7600:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Civa Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı
Mercury NIOSH 6009:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Hidrojen Siyanür
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri
Hydrogen Cyanide NIOSH 6010 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Azot Oksit ve
Azot Dioksit Konsantrasyonu
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Nitric Oxide and Nitrogen Dioxide NIOSH 6014:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Organik Buharların
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Organic Vapours OSHA 07 : 05.2000
Kimyasal Etkenler Havadaki Uçucu Organik
Bileşiklerin Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Volatile Organic Compounds in Air Laboratory Method
Using Pumped Solid Sorbent Tubes, Solvent Desorption
and Gas Chromatography
MDHS 96/4 : 03.2000
Kimyasal Etkenler Havadaki β-Chloroprene
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
β-Chloroprene NIOSH 1002 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Halojenli Hidrokarbonların
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Hydrocarbons, Halogenated NIOSH 1003 : 15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Esterlerin
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Esters 1 NIOSH 1450 : 15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Hidrokarbon
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Hydrocarbons, Bp 36°-216 °C NIOSH 1500 : 15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Asetik Asit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) Acetic Acid NIOSH 1603 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Akrilonitril Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) Acrylonitrile NIOSH 1604 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Anilin, O-Toluidin, Nitrobenzen Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) ANILINE, o-TOLUIDINE, AND NITROBENZENE NIOSH 2017 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler Havadaki Resorcinol Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) Resorcinol NIOSH 5701 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler Havadaki Kresol İzomerleri ve Fenol Konsantrasyonu Tayini(Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) Cresol (all isomers) and Phenol NIOSH 2546 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki PAH Bileşikleri Konsantrasyonu Tayini (Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) Polynuclear Aromatic Hydrocarbons by GC NIOSH 5515 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Asfalt Tozu Konsantrasyonu Tayini (Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) Benzene-Soluble Fraction and Total Particulate (Asphalt Dust) NIOSH 5042 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler Havadaki Fosfin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) Phospine NIOSH 6002 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler Havadaki Glikol Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) Glycols NIOSH 5523 : 15.05.1996
Kimyasal Etkenler Havadaki Dimetilacetamid Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) Dimethylacetamide NIOSH 2004: 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı) Formaldehyde by GC NIOSH 2541: 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı) Crystalline silica in respirable airborne dust MDHS 101:02.2015
Kimyasal Etkenler Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı) Silica, crystalline, by IR (KBr Pellet) NIOSH NMAM 7602:15.03.2003
Kimyasal Etkenler Havadaki Alkali Tozların Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) Cresol (all isomers) and Phenol NIOSH 7401 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Asit Konsantrasyonu
Tayini(kişisel ve işyeri ortamı)
Volatile Acids By Ion Chromatography((Hydrogen
Chloride, Hydrogen Bromide, Nitric Acid)
NIOSH 7907:20.05.2014
Kimyasal Etkenler Havadaki Asit Konsantrasyonu
Tayini(kişisel ve işyeri ortamı)
NON-VOLATILE ACIDS (Sulfuric Acid and Phosphoric Acid) NIOSH 7908:10.05.2014
Kimyasal Etkenler Havadaki Asit Konsantrasyonu
Tayini(kişisel ve işyeri ortamı
PARTICULATE FLUORIDES and
HYDROFLUORIC ACID by Ion Chromatography
NIOSH 7906:20.05.2014
Kimyasal Etkenler Toplam Aerosol
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyeri ortamı)
General methods for sampling and gravimetric
analysis of respirable, thoracic and inhalable
aerosols
MDHS 14/4:06.2014
Kimyasal Etkenler Solunabilir Aerosol
konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
General methods for sampling and gravimetric
analysis of respirable, thoracic and inhalable
aerosols
MDHS 14/4:06.2014
Kimyasal Etkenler Torasik Aerosol
Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
General methods for sampling and gravimetric
analysis of respirable, thoracic and inhalable
aerosols
MDHS 14/4:06.2014
Kimyasa Etkenler Havadaki Lifsi Toz
(Asbest ve İnsan Yapımı
Mineral Lifler)
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyerei ortamı)
Fibres Air: Sampling and Evaluation of by Phase Contrast Microscopy HSG 248 A1:2005
Kimyasal Etkenler Havadaki Lifsi Toz
(Asbest ve İnsan Yapımı
Mineral Lifler)
Konsantrasyonu Tayini
(kişisel ve işyerei ortamı)
ASBESTOS and OTHER FIBERS by PCM NIOSH 7400:15.08.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Formaldehit
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Formaldehyde OSHA 1007:May 2005
Kimyasal Etkenler Havadaki Formaldehit
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Formaldehyde MDHS 78:06.1994
Kimyasal Etkenler Havadaki Alkollerin
Konsantrasyonu Tayini
(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Alcohols Combined NIOSH 1405: 15.03.2003
Kimyasal Etkenler Katı Numunede Asbest
Tür Tayini
Asbstos İn Bulk Materails: sampling and Identification by Polarised Light Microscopy (PLM) HSG 248 A2:2005
Kimyasal Etkenler Katı Numunede Asbest
Tür Tayini
ASBESTOS (bulk) by PLM NIOSH 9002:15.08.1994
Biyolojik Etkenler Havadaki Mikroorganizmaların
Toplam ve Kültürü Yapılabilir
Mikatrının Tayin Edilmesi
İşyeri Havası:Havadaki Mikroorganizmalar ve Endotoksin Ölçmeleri İçin Kılavuz TS EN 13098:30.04.2003
Biyolojik Etkenler Havadaki Bakteri, Küf ve MayaKonsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı) BIOAEROSOL SAMPLING (Indoor Air) NIOSH 0800:15.06.1998

 

Diğer Hizmetlerimiz


Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı buluna
TÜRKAK İş Hijyeni  Akreditasyon Sertifikası
İş hijyeni akreditasyon sertifikası, işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini minimize etmek için
Kriyojenik Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi
İçindekiler Kriyojenik Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi Kriyojenik Tank periyodik kontrol
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2013 tarihli ve 28628
İş Hijyeni Ölçümü
Tüm çalışanların hem ruhsal hem fiziksel hem de sosyal olarak en iyi durumda olmalarını sağlamak ve
İş Makinesi Periyodik Kontrol
İnşaat sektöründe kullanılan iş makinelerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için periy
Whatsapp Destek Whatsapp Destek