YÜKLENİYOR

Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol

Büyük ve ağır işleri yapan kazıcı ve yükleyici iş makinası kazma ve yükleme işlerinde kullanılmaktadır. Yabancı kaynaklarda bu iş makinası beko loader olarak adlandırılmaktadır. İnşaat sahalarında, yol tesviyelerinde ve kazmalarda, doldurma işlerinde öndeki kepçenin aparatı sayesinde ağır işleri yapmaktadır.

Kazıcı yükleyici iş makinaları ağır işler yaptıkları için mutlaka yıllık olarak periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Zira kontroller yapılmazsa iş makinasının güvenlik aksamları, mekanik tertibatı, kaldırma aksesuarları, zincirleri, halatları gibi aksamları sorun çıkartabilir. Buda olası kazalara can ve mal kaybına neden olabilmektedir.

Periyodik kontrolü yapılan kazıcı yükleyici iş makinaları olası kazaların önüne geçerek güvenliği üst seviyelere çıkartır. Kazıcı yükleyici iş makinaları periyodik kontrolü yapan firmalar mutlaka aşağıdaki yönetmeliklere uygun olarak kontrollerini yapmalıdır.

  • İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT

Yukarıda her iki yönetmelikte canlıların ve doğanın korunması, güvenliğinin alınmasını sağlayan gerekli tedbirleri ortaya koyan yönetmeliklerdir. Kazıcı yükleyici imalatı yapan firmalar ve periyodik kontrol hizmeti veren firmalar ilgili yönetmeliklere göre imalat ve periyodik kontrollerini yapmalıdır.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin amacı; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Makine emniyeti yönetmeliğinin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol Süresi ve Raporu

Kazıcı yükleyici iş makinası periyodik kontrolleri ilgili yönetmelikler de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa olmak üzere kontrollerini muayene kuruluşlarına yaptırmalıdır. Trakya Laboratuvar kazıcı yükleyici iş makinaları periyodik kontrolleri yıllık olarak yaparak periyodik kontrol raporu hazırlayıp ilgili firmaya verir.

Trakya Laboratuvar, İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve makine emniyeti yönetmeliğine uygun olarak kazıcı yükleyici beko loader iş makinalarının periyodik kontrolleri yapmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın söndürme sistemlerinden biri olan water mi
Su Sisi Watermist Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
SU SİSİ (WATERMIST) SÖNDÜRME SİSTEMİ VE PERİYODİK KONTROLLERİ Yangın ile mücadele edilmesinin dört a
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
Yangın Hidrant Sistemi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangın hidrant sistemi ve yangın tesisatı periyodik kontrolü Yangına müdahalenin en önemli parçası o
Skreyper Periyodik Kontrol
Skreyper Periyodik Kontrol Skreyper iş makinesi, zemini ortasındaki büyük çelik levhadan oluşan büyü
Yangın Tesisatı Periyodik Muayene
İnsanoğlunun tarihinde yeni sayfa açan ateşin bulunmasından sonra bir güç olarak kullanmayı öğrenmes