YÜKLENİYOR

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Maruziyetli gürültü ölçümü kişisel olarak da ölçülebilmektedir. İş yerlerinde personelin günlük, haftalık, aylık olarak rutin gürültü ölçümü yapılarak kimin hangi personelin daha az ya da daha çok gürültüye maruz kaldığı tespit edilmektedir. Bu çalışmaların amacı insan sağlığını korumaktır. Kişisel gürültü maruziyet ölçümünün amacı çalışanların maruz kaldığı gürültüyü ölçerek çalışanın yerinin değiştirilmesi yada çalışma sürelerinin azaltılması gibi önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Gürültü insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilir. Migren, kalp krizi, tansiyon yükselmesi, kalp atışının hızlanması, gerginlik, sinirli olma hali, uyku problemi, iştahsızlık ve duyma yetisini kaybetme gibi zararlı sonuçları olabilmektedir.

Kişisel gürültü maruziyetinin maruz kalındığı iş yerleri genellikle ses seviyesinin yüksek olduğu iş yerleri, fabrikalar, atölyeler, marangozhaneler, tershaneler, açık alanda çalışan büyük taşıma araçları, iş makineleri gibi bir çok yerde yüksek sesin bulunduğu açık ve kapalı mekanlarda gürültü ölçüm ve testleri yapılmaktadır. Anlık gürültü cihazları ile yapılan testler Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği’ne ve İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak kontrolleri yapılması gerekmektedir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelik

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İş hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelikler ve standartları baz alarak profesyonel kadrosu ile iş yerlerinde kişisel gürültü maruziyeti ölçümü ilgili müşterilerine profesyonel hizmetler sunmaktadır. Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


İSGÜM Kontrol Belgesi
İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İ
Greyder Periyodik Kontrol
Greyder Periyodik Kontrol Greyder iş makinesi çok ağır ve büyük iş makineleridir. 10-50 ton civarlar
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Yeni Dönem Hakkında Soru Cevap Dökümanı
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA SORU-CEVAP DOKÜMANI Ekipnet Kullanımı
İş Hijyeni – Gürültü Maruziyet Ölçümü
GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni ortam ölçümü kapsamında çalışan üzerinde en verimli sonucun alın
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve Periyodik Kontrolü
Su Sprey (Water Spray) Sistemleri ve periyodik kontrolü, Yangın yağmurlama sistemleri, binanızı yang
İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar
İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar İş hijyeni ölçümü, bir iş yerinde çalışan personelin sağlığın