YÜKLENİYOR

İçindekiler

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Maruziyetli gürültü ölçümü kişisel olarak da ölçülebilmektedir. İş yerlerinde personelin günlük, haftalık, aylık olarak rutin gürültü ölçümü yapılarak kimin hangi personelin daha az ya da daha çok gürültüye maruz kaldığı tespit edilmektedir. Bu çalışmaların amacı insan sağlığını korumaktır. Kişisel gürültü maruziyet ölçümünün amacı çalışanların maruz kaldığı gürültüyü ölçerek çalışanın yerinin değiştirilmesi yada çalışma sürelerinin azaltılması gibi önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Gürültü insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilir. Migren, kalp krizi, tansiyon yükselmesi, kalp atışının hızlanması, gerginlik, sinirli olma hali, uyku problemi, iştahsızlık ve duyma yetisini kaybetme gibi zararlı sonuçları olabilmektedir.

Kişisel gürültü maruziyetinin maruz kalındığı iş yerleri genellikle ses seviyesinin yüksek olduğu iş yerleri, fabrikalar, atölyeler, marangozhaneler, tershaneler, açık alanda çalışan büyük taşıma araçları, iş makineleri gibi bir çok yerde yüksek sesin bulunduğu açık ve kapalı mekanlarda gürültü ölçüm ve testleri yapılmaktadır. Anlık gürültü cihazları ile yapılan testler Türkak onaylı muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği’ne ve İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak kontrolleri yapılması gerekmektedir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelik

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İş hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelikler ve standartları baz alarak profesyonel kadrosu ile iş yerlerinde kişisel gürültü maruziyeti ölçümü ilgili müşterilerine profesyonel hizmetler sunmaktadır. Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D
Çevresel Gürültü Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde faaliyet gösteren endüstriy
Elektrik Ölçümleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Elektrik ölçümü, elektrik sistemlerinin güvenliği ve verimliliği açısından kritik
Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol
İçindekiler Sütunlu matkap, genellikle delik delme işlemi için kullanılan sabit matkap türüdü
Otomatik Yağmurlama Sistemleri Periyodik Kontrolü
Trakya Laboratuvar firması, Türkak Akreditasyonuna sahip bir firma olarak otomatik yağmurlama sistem
İş Hijyeni – Gürültü Maruziyet Ölçümü
GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni ortam ölçümü kapsamında çalışan üzerinde en verimli sonucun alın
Whatsapp Destek Whatsapp Destek